ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI


YÖNETMELİKLER

 

Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

 

Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

 

Meslek Yüksekokulu Eğitim Öğretim Yönetmeliği

 

Yabancı Diller Yüksekokulu Temel İngilizce Bölümü Yönetmeliği

 

Yurtlar Yönetmeliği YÖNERGELER


Akademik Giysi Yönergesi

 

Ankara Kampusu Uluslararası Lisans Öğrencilerinin Öğrenim Ücreti İndirimi veya Muafiyetine İlişkin Uygulama Esasları

 

Ankara ve Kuzey Kıbrıs Kampusları Arasında Öğrenci Değişimi İle İlgili Yönerge

 

Burs ve Yardım Yönergesi

 

Çift Ana Dal Programı Yönergesi

 

Değişim Programları Yönergesi

 

Dikey Geçiş Yönergesi

 

İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programları Yönergesi

 

 YÖK 100/2000 Doktora Bursu  Almaya Hak Kazanmış ODTÜ Öğrencileri için Başarı Durumu Uygulama Esasları


Lisans Programlarına Yurt Dışından Öğrenci Başvuru, Kabul ve Kayıt Yönergesi

 

Lisansüstü Programlarda ODTÜ Dışından Ders Alınmasına İlişkin Senato Kararı

 

Lisansüstü Programlar için Yurt Dışından Öğrenci Kabul ve Kayıt Yönergesi

 

Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin 667 ve 669 sayılı KHK ile Kapatılan Vakıf Yükseköğretim Kurumlarından ve Harp Okullarından Gelen Lisans Öğrencilerine İlişkin Uygulama Esasları

 

Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin 677 sayılı KHK ile Kapatılan Harp Okullarından Gelen Lisansüstü Öğrencilere İlişkin Uygulama Esasları

 

Uluslararası Lisansüstü Öğrencilerinin Öğrenim Ücreti İndirimi veya Muafiyetine İlişkin Uygulama Esasları

 

Uluslararası Ortak Lisans Programları Eğitim Öğretim Yönergesi

 

Uluslararası Ortak Lisansüstü Programları Eğitim Öğretim Yönergesi

 

ODTÜ Bütünleme Sınavları ve Yaz Öğretimi Uygulama Esasları

 

ODTÜ Dışındaki Yükseköğretim Kurumlarından Yatay Geçiş, Dikey Geçiş, ÖSYS Ve Eşdeğeri Sınavlarla Önlisans Ve Lisans Programlarına Kayıt Yaptıran Öğrencilerin Programa Ders Sayımlarına İlişkin Uygulama Esasları

 

ODTÜ-SUNY Uluslararası Ortak Lisans Programları Başarı Bursları Yönergesi

 

Öğrenci Kültür Toplulukları Kurulma ve Çalışma İlkeleri Çerçeve Yönergesi

 

Öğrenciler ile Mezunların Başarı Sıralamaları ve Verilecek Belgelere İlişkin Yönerge

 

Öğrenci Sağlık İşleri ve Sağlık Raporları Yönergesi

 

Öğrenci Temsilcileri Konseyi Yönergesi

 

Önlisans ve Lisans Programları Yatay Geçiş Yönergesi

 

Özel Öğrenci Yönergesi

 

Son Yarıyılına Kayıtlı Olan Önlisans ve Lisans Öğrencileri için Bütünleme Sınavları Yönergesi

 

Yan Dal Programı Yönergesi

 

Yaz Okulu Yönergesi 

 


KILAVUZLAR


Öğrenciler İçin Akademik Dürüstlük Kılavuzu

 

Sınav Ortamında İzlenmesi Gereken Kurallar Kılavuzu


 

YÖNETMELİKLER-İNTİBAK İŞLEMLERİ

 

Azami öğrenim süresini tamamlayan öğrencilerin ”intibak” işlemleri

 

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU (YÖK) MEVZUAT
 
Yükseköğretim Mevzuatı 


Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği  

 

Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana Dal, Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik