(1) Bu uygulama esasları aşağıda belirtilen lisans öğrencilerini kapsar:

a) ODTÜ dışındaki yükseköğretim kurumlarından yatay geçiş yapan öğrenciler
b) ÖSYS ve eşdeğeri sınavlarla kayıt yaptıran öğrenciler

(2) Bu kapsamda kayıt yaptıran öğrencilerin, daha önce kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumlarında almış oldukları dersler, bölüm başkanlığının önerisi ve ilgili yönetim kurulu kararı
doğrultusunda yeni programlarına sayılabilir.

(3) Programa sayılan dersler için intibak işlemleri yapılır.

(4) Programa sayılan dersler not çizelgesinde (transkript)  ilgili dönemde; kodu, adı, kredisi ve harf notu ile çizelgenin intibak kısmında belirtilir.

(5) İntibaka sayılarak muaf tutulan derslerin not karşılıkları, ODTÜ'de öğrencinin kayıtlı olduğu programa başladığı  veya geçiş yaptığı dönemden itibaren genel not ortalamasına katılır

(a) Mezuniyet genel not ortalaması, ODTÜ’de kayıtlı olunan programda alınan dersler ile önceki programdan sayılan derslerin kredileri, kredi değerleri ve notları göz önüne alınarak hesaplanır.

(b) İntibak işlemleri yapılırken, önceki programdan sayılan derslerin not dönüşümünde ODTÜ Senatosu tarafından kabul edilen ve mezuniyet tarihinde geçerli olan not değerlendirme sistemi (harf notlarının katsayısı, puanı, statüsü gibi) ve "Not Sistemleri Dönüşüm Tablosu" kullanılır.*

(c) Mezuniyet genel ortalamasının ODTÜ’de alınan dersler ve intibaka sayılan derslerin not karşılıkları ile birlikte en az 2.00 olması gerekir.

(6) Kredisiz dersler ve NI statüsünde (müfredat fazlası) alınan dersler hariç olmak üzere daha önce mezun olunan diploma programından ve eş zamanlı olarak iki ayrı yükseköğretim kurumunda izlenen diploma programından ders sayımı yapılmaz.

 

*13.1.2015 tarih ve 2015/1-12 nolu Senato Karari ile yapilan degisiklik.

12.05.2020 tarihli ve  Senato Kararı ile güncellenmiştir.

 


Printer Friendly, PDF & Email
Son Güncelleme:
19/01/2024 - 10:36