(1 Eylül 2014 tarihli Senato kararı)

(1) Bu uygulama esasları aşağıda belirtilen lisans öğrencilerini kapsar:

a) ODTÜ dışındaki yükseköğretim kurumlarından yatay geçiş yapan öğrenciler
b) ÖSYS ve eşdeğeri sınavlarla kayıt yaptıran öğrenciler

(2) Bu kapsamda kayıt yaptıran öğrencilerin, daha önce kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumlarında almış oldukları dersler, bölüm başkanlığının önerisi ve ilgili yönetim kurulu kararı
doğrultusunda yeni programlarına sayılabilir.

(3) Programa sayılan dersler için intibak işlemleri yapılır.

(4) Programa sayılan dersler not çizelgesinde (transkript) EX notu ile ilgili dönemde; kodu, adı, kredisi ve notu çizelgenin açıklamalar kısmında belirtilir. Daha önce ODTÜ'de alınan derslerin kredi ve not karşılıkları genel not ortalamasına kabul edilir.

(5) Öğrencinin başarı durumu (başarılı, başarısız, sınamalı vb.), başarı sıralaması ODTÜ’de almış olduğu derslere göre hesaplanan yarıyıl ve genel not ortalamasına göre belirlenir.

(6) Mezuniyet için öğrencinin ODTÜ'de kayıtlı olduğu programda almış olduğu derslerin kredileri ve notları ile elde edilen genel not ortalamasının en az 2.00 olması gerekir.

(7) EX notu ile muaf tutulan derslerin not karşılıkları, ODTÜ'de öğrencinin kayıtlı olduğu programda almış olduğu derslerin genel not ortalaması açısından mezuniyeti kesinleştikten sonra mezuniyet  genel not ortalamasına katılır

(a) Mezuniyet genel not ortalaması, ODTÜ’de kayıtlı olunan programda alınan dersler ile önceki programdan sayılan derslerin kredileri, kredi değerleri ve notları göz önüne alınarak hesaplanır.

(b) Mezuniyet genel not ortalaması hesaplanırken, önceki programdan sayılan derslerin not dönüşümünde ODTÜ Senatosu tarafından kabul edilen ve mezuniyet tarihinde geçerli olan not değerlendirme sistemi (harf notlarının katsayısı, puanı, statüsü gibi) ve "Not Sistemleri Dönüşüm Tablosu" kullanılır.*

(c) Mezuniyet genel ortalamasının en az 2.00 olması gerekir.

(d) Mezuniyet genel not ortalaması not çizelgesinin açıklamalar kısmında belirtilir.

(8) Kredisiz dersler ve NI statüsünde (müfredat fazlası) alınan dersler hariç olmak üzere daha önce mezun olunan diploma programından ve eş zamanlı olarak iki ayrı yükseköğretim
kurumunda izlenen diploma programından ders sayımı yapılmaz.

 

 

*13.1.2015 tarih ve 2015/1-12 nolu Senato Karari ile yapilan degisiklik.

17.02.2019 tarih ve 2019/8 nolu Senato Kararı ile güncellenmiştir.


Printer Friendly, PDF & Email
Son Güncelleme:
24/12/2019 - 11:07