Kayıt sildirme programı: Üniversiteden kayıt sildirmek isteyen ODTÜ öğrencileri için Üniversiteden kayıt sildirme işlemi https://oibs2.metu.edu.tr/Registration_Withdrawal_269/ web adresinden yapılacaktır. Kullanıcı kodu ve şifresi aktif durumda olanlar mevcut kullanıcı kodu ve şifrelerini kullanarak, kullanıcı kodu ve şifresi iptal edilmiş (mezun, kayıtsız vb.) olanlar ise “inaktif kullanıcı” bağlantısını izleyerek programa giriş yapacaklardır.

Borçlu öğrenciler: Üniversiteden çeşitli nedenlerle kaydını sildiren öğrencilerin diplomalarını veya dosyalarında bulunan kendilerine ait belgeleri alabilmeleri için kayıt sildirme işlemini yapmaları ve mali yükümlülükleri (katkı payı veya öğrenim ücreti, yurt, kütüphane borcu vb.) yerine getirmeleri zorunludur. Üniversitenin herhangi bir birimine borcu olan öğrencinin borcu, ilgili birim tarafından önceden sisteme işlenmektedir. Öğrenciler, Kayıt Sildirme Programına girdiğinde hangi birime borçlu olduğunu görecektir. Bu durumda ilgili birime giderek, borcunu ödemesi ve sistemden borç bilgisini sildirmesi gerekmektedir.

Çift ana dal/ yan dal programına devam eden öğrenciler: Ana dalından mezun olup çift ana dal/yan dal programı devam edecek olan öğrenciler elektronik ortamda sadece ana dal programından kaydını sildirecektir, program buna göre düzenlenmiştir. Çift ana dal / yan dal programını tamamladıktan sonra ilgili programlar için tekrar kayıt sildirme işlemi yapacaklardır.

İletişim bilgilerinin güncellenmesi: Kayıt sildirme programında öğrencilerin sistemde mevcut olan adres/ telefon vb. iletişim bilgileri görüntülenecektir. Gerektiğinde öğrencilere ulaşılabilmesi açısından bilgilerin güncel olması önemlidir. Öğrencilerin bu bilgileri kontrol etmesi, eksik ve/veya değişen adres bilgilerini Online İletişim Formu üzerinden iletmesi beklenmektedir.

Öğrencilik haklarının kaybedilmesi: Önlisans diploması alarak veya mezuniyet koşullarını sağlamadan kayıtlı oldukları programdan kayıt sildiren öğrenciler, üniversitedeki tüm öğrencilik haklarını kaybeder ve öğrenimlerini tamamlamak üzere kayıt sildirdikleri programa tekrar kayıt yaptıramaz.

Kayıt sildirme işleminin tamamlanması: Kayıt sildirme işlemi tamamlandıktan sonra ÖİDB’ye herhangi bir belge (kayıt sildirme formunun çıktısı, kimlik kartı vb.) teslim edilmeyecektir. Kayıt sildirme bilgisi ÖİDB’ye elektronik ortamda görüntülenecektir.

Karşılaşılan sorunlar için: Kayıt sildirme işlemleri sırasında karşılaşılan sorunlar ile ilgili olarak register@metu.edu.tr adresine yazılabilir.