İNGİLİZCE YETERLİK SINAVI

BAŞVURULARI

(İYS)

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı - Başvuru Birimi

Tel: 0 (312) 210 34 12 - 21 29 - 34 19

Online İletişim Formu

oidb-basvuru@metu.edu.tr

Eğitim- Öğretim Dili

Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde eğitim-öğretim dili İngilizcedir. Lisans ve lisansüstü programlara başlayabilmek için öğrenciler İngilizce yeterliklerini belgelemek zorundadır.

Lisans programlarında, anadili İngilizce olan ülkelerin vatandaşları ile en az son üç yılında, İngilizcenin anadil olarak konuşulduğu bir ülkede, o ülke vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim kurumlarında eğitim görüp ortaöğrenimini bu kurumlarda tamamlayanların İngilizce yeterlikleri Yabancı Diller Yüksekokulu yönetim kurulu tarafından değerlendirilir.

Lisansüstü programlarda, ana veya resmi dili İngilizce olan ülkelerin vatandaşı olup İngilizce eğitim veren bir orta veya yükseköğretim kurumundan mezun olanlardan İngilizce yeterlik belgesi istenmez.

Dil Belgelerinin geçerlik süresi

İYS ve Senato tarafından eşdeğerliği belirlenen uluslararası dil sınavı puanlarının geçerlik süresi, sınavı yapan ilgili kurumun belirlediği sınav sonucu geçerlilik süresidir. Lisansüstü programa başvurulan tarihte geçerlilik süresinin dolmamış olması gerekir. Başvuru tarihinde geçerli olan belge programa kayıt tarihinde de geçerli sayılır.

Temel İngilizce Bölümü öğrencilerinin uluslararası geçerli sınav sonucunu sunabilecekleri tarihler

Temel İngilizce Bölümü öğrencileri Temel İngilizce programından muaf sayılmalarına yeterli olarak belirlenen TOEFL, IELTS, PTE uluslararası geçerli belgeleri, Bahar dönemi sonunda; Temel İngilizce Bölümünde Derslerin Kesilmesi tarihi ile Güz dönemi ders ekleme - bırakma tarihlerinin son gününe kadar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'na teslim edebilirler, bu tarihler dışında belge kabul edilmez.

Sunulan belgelerin doğruluğu araştırılır ve geçersiz belge sunan öğrenciler hakkında ilgili yönetmelik ve mevzuat çerçevesinde işlem yapılır.

Lisansüstü programlar

ODTÜ’nün lisansüstü programlarında eğitim öğretim dili İngilizcedir. Türkçe veya başka bir dilde yapılması zorunlu olan dersler Senato tarafından belirlenir.

Lisansüstü programlara başvuru için adaylar İngilizce yeterliklerini belgelemek zorundadır. İngilizce dil yeterliği İYS ile tespit edilir. Senato tarafından eşdeğerliği belirlenen ulusal veya uluslararası dil sınavları da bu amaçla kullanılabilir.

Ana veya resmi dili İngilizce olan ülkelerin vatandaşları olup en az son üç yılda İngilizce eğitim veren bir orta veya yükseköğretim kurumundan mezun olanlardan İngilizce yeterlik belgesi istenmez.

Lisansüstü programlara başvuran adaylardan programa başvuru yaptıkları tarihten itibaren son dört yarıyıl içinde en az bir yarıyıl Üniversitede lisansüstü programlarda öğrenci olanların, başvuru yaptıkları EABD’nin belirlediği İYS puanını sağlamış olmaları koşuluyla, İngilizce yeterliklerini yeniden belgelemeleri istenmez.

İYS ve Senato tarafından eşdeğerliği belirlenen uluslararası dil sınavı puanlarının geçerlik süresi, sınavı yapan ilgili kurumun belirlediği sınav sonucu geçerlilik süresidir. Lisansüstü programa başvurulan tarihte geçerlilik süresinin dolmamış olması gerekir. Başvuru tarihinde geçerli olan belge programa kayıt tarihinde de geçerli sayılır.

Telafi Sınavı

ODTÜ İngilizce yeterlik sınavına herhangi bir sebeple girmeyenlere veya giremeyenlere telafi sınavı verilmez.