Printer Friendly, PDF & Email
Son Güncelleme:
04/10/2023 - 11:21

GENEL BİLGİLER  

Öğrencilere kimlik kartları üniversiteye kayıtlarından sonra verilir ve bu kimlikler öğrenci programa kayıtlı olduğu sürece geçerlidir.

Kimlik kartları ücretsizdir. Ancak kullanım hatasından kaynaklanan nedenlerle, öğrencinin kendi isteği ile yenilemesi, bilgi değişikliği (soyadı değişikliği) veya kimlik kartının kaybı nedeniyle yenilenmesi durumunda ücret ödenmesi gerekir. Öğrenciler, öğrenci kimlik kartının çalınması durumunda yapılan resmi işlemlere dair Emniyetten (İl / İlçe emniyet müdürlükleri veya polis karakolları) alınacak karakol tutanağı / kayıp belgesi ile ücret ödemeden yeni kart başvurusu yapabilir.

Manyetiği bozuk kartlar için BİDB akıllı kart birimine giderek onay alınması gerekmektedir.

Başarısızlık ya da kendi isteğiyle kayda gelmeme nedeniyle ara veren öğrencilerin kimlik kartları kapatılır. Üniversiteye tekrar kayıt yaptırdıklarında yeni kimlik için ücret ödenmesi gerekmektedir. 

Kimlik kartları hazır olduktan sonra ilgili akademik birimlerden teslim alınabilir.

Hazırlık Sınıfı Öğrencileri: Bölüm Başkanlıkları

Lisans Programı Öğrencileri: Bölüm Başkanlıkları

Lisansüstü Programı Öğrencileri: Bölüm Başkanlıkları

Lisansüstü Disiplinlerarası Program Öğrencileri : Bağlı Bulundukları Enstitü Müdürlükleri

Kimlik, kimlik sahibine teslim edilir. Altı ay içerisinde teslim alınmayan kimlikler imha edilir.

Kimlik ücretinin ödenmesi gereken durumlar için banka hesap numaraları ve ödenecek ücret “Ödemeler” başlığı altında belirtilmiştir. Dekont üzerinde mutlaka öğrenci numarası ve ad-soyad bulunmalıdır. Banka tarafından dekont tek kopya olarak verileceğinden dekont muhafaza edilmelidir. 

KİMLİK KARTI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? 

Öğrenciler, kimlik başvurusunu aşağıdaki web adresinde yer alan program üzerinden elektronik ortamda yapar.

http://cardinfo.metu.edu.tr/

Kimlik başvurusunun yapılabilmesi için ODTÜ kullanıcı kodu ve şifresinin alınmış olması gerekir.

Kimlik kartı ücreti ödemekle yükümlü olan öğrencilerin, ödemelerine ilişkin banka dekontunu sisteme yüklemesi gerekir.

Başvuru sırasında sistemde varsa mevcut fotoğrafınız görüntülenecektir. Kimlik kartınızda bu fotoğrafı kullanabilir veya farklı bir fotoğraf yükleyebilirsiniz.

1. Fotoğraf Özellikleri

 1. Vesikalık fotoğraf ebadı 50 mm x 60 mm, beyaz fonda ve desensiz olmalıdır.
 2. Fotoğraf 3MB’ı aşmamalı ve png/ jpg/ jpeg/ gif formatında olmalıdır.
 3. Başın konumu dik olmalı, baş herhangi bir yöne dönük olmamalıdır. Fotoğraf gülme vb. mimikler olmadan, ağız kapalı olarak çekilmelidir.
 4. Gözler açık konumda olmalı ve net olarak görünmelidir. Saçlar gözleri kapatmamalı ve fotoğraf çekilirken doğrudan kameraya bakılmalıdır.
 5. Yüz, fotoğraf üzerinde ortalanmış olmalıdır.
 6. Kişinin zorunlu olarak kullandığı gözlük dışında şapka ve vb. aksesuar bulunmamalıdır.

2. Fotoğrafın sisteme yüklenmesi

Fotoğrafın sisteme yüklenmesine ilişkin bilgiler, programın içinde yer almaktadır. Yükleme yapılırken fotoğrafın programda gösterilen çerçeveyi tam ortalayacak şekilde ve boyutta yerleştirilmesi gerekir. Açıklamalara uygun olmayan formatta yüklenen fotoğraflar nedeniyle kimlik başvurusu reddedilecektir.

3. Kimlik kartının hazırlanma süreci

Öğrencinin kimlik başvurusu ÖİDB tarafından kontrol edilir ve uygun olan başvurular için sistemden onay verilir. Başvurusu uygun olmayan (fotoğrafın belirtilen formatlara uygun olmaması, ödeme yapması gereken öğrencilerin dekontunun bulunmaması veya hatalı dekont bulunması vb. durumlar nedeniyle) öğrencilerin kimlik başvuruları ret olarak sonuçlanır. Öğrenciler başvuru sürecini, başvurularının onaylanıp onaylanmadığını, kimliklerinin hazırlanıp hazırlanmadığını başvuru yaptıkları program ( http://cardinfo.metu.edu.tr/ ) üzerinden takip edebilir.

Başvuru programında “hazır” uyarısı; firmanın basım aşamasını tamamladığı anlamına gelmektedir. Bu nedenle "Öğrenci Kimlik Kartlarının" ilgili akademik birimlere (Enstitü/Bölüm Başkanlığı) ulaştırılması zaman alabilir. Bu zaman dikkate alınarak "Öğrenci Kimlik Kartlarının" teslimi için ilgili akademik birimlere

"Hazırlık Sınıfı Öğrencileri: Bölüm Başkanlıkları

Lisans Programı Öğrencileri: Bölüm Başkanlıkları

Lisansüstü Programı Öğrencileri: Bölüm Başkanlıkları

Lisansüstü Disiplinlerarası Program Öğrencileri : Bağlı Bulundukları Enstitü Müdürlükleri"

gidilmesi gerekir.

Ret olarak sonuçlanan başvurularda, öğrencinin programa girerek gerekli düzeltmeyi yapması ve başvurusunu tamamlaması gerekir.

4. Kimlik kartının alınması

Kimliği hazırlanan öğrenci, kimliğini ilgili akademik birimlerden

"Hazırlık Sınıfı Öğrencileri: Bölüm Başkanlıkları

Lisans Programı Öğrencileri: Bölüm Başkanlıkları

Lisansüstü Programı Öğrencileri: Bölüm Başkanlıkları

Lisansüstü Disiplinlerarası Program Öğrencileri : Bağlı Bulundukları Enstitü Müdürlükleri" nden 

"T.C Kimlik Kartı" na bakılmak suretiyle teslim alabilir. Hasarlı kimlik kartları ilgili akademik birimlere (Enstitü/Bölüm Başkanlığı) teslim edilir. 

KİMLİK KARTININ KAYBEDİLMESİ

Kampus içinde kayıp kimlik kartlarının bulunması durumunda bulunan kimlik kartları, aşağıdaki birimlere iletilmektedir. Bu nedenle öncelikle kimlik kartı bu birimlerden sorulmalıdır.

 • İç Hizmetler Müdürlüğü/ Rektörlük/ Giriş Kat
 • Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı (ÖİDB)/ Öğrenci Bankoları
 • Akademik Birimlerin (Fakülte/Enstitü/Bölüm/Yükseokul) Sekreterliği

Kimlik kartının kaybedilmesi veya çalınması durumunda yapılan resmi işlemlerin belgelerinin (karakol tutanağı, gazete ilanı) saklanması önerilmektedir.

Kimlik kartları akıllı kart özelliğinde olduğundan ve aynı zamanda elektronik cüzdan özelliği de taşıdığı ve kart üzerinde para yüklü olabileceği için, kart kaybolduğunda bir başkası tarafından kullanımının engellenebilmesi açısından, kart sahibi tarafından  http://cardinfo.metu.edu.tr/ adresi üzerinden iptal edilmesi gerekmektedir. Bu iptal yapılmadığı takdirde olası  risk ve sorumluluk öğrenciye aittir. 

KİMLİK KARTININ KULLANIMA KAPATILMASI

Mezuniyet, kendi isteğiyle kayıt sildirme, yatay geçiş, kayıtsız kalma gibi nedenlerle Üniversite ile ilişiği kesilen öğrencilerin kimlikleri kullanıma kapatılır.

KİMLİK KARTI İLE İLGİLİ OLARAK YAPILMAMASI GEREKENLER

 • Kartı cüzdan dışında ve özellikle pantolon arka cebinde taşınmamalıdır.
 • Su, yağ, kimyevi madde vb. ile temas ettirilmemelidir.
 • Karta zımba ve benzeri delik açılmamalıdır.
 • Kart bükülmemelidir, buz kazımak vb. işler için kullanılmamalıdır.
 • Kart kesici ve delici aletlerle çizilmemelidir.
 • Kart sıcak ortamlarla temas ettirilmemelidir.
 • Kart özellikle güneş altında uzun süre bırakılmamalıdır.
 • Elektronik cüzdan özelliği taşıdığından rehin olarak bırakılmamalıdır.
 • Kimlik kartı başkalarına verilmemelidir. Bazı öğrencilerimiz kimlik kartlarını üniversite dışından kişilere vererek kampusa girişlerini sağlamaktadır. Öğrencilerimiz, kimlik kartlarını üniversite dışından kişilere vererek üniversiteye girişlerini sağlamanın sonuçlarını düşünmeden, genelde masum gerekçeler ile bunu yapmaktadır. Ancak, bu davranış OKULDAN UZAKLAŞTIRMA CEZASI öngörülen ciddi bir disiplin suçudur. Bu nedenle birçok öğrencimiz disiplin soruşturmasına uğramakta ve ceza almaktadır. Disiplin cezaları öğrencilerimizin siciline işlenmektedir ve verilen cezaların kaldırılması mümkün değildir. Bu konuda dikkatli davranılması ve gelecekte pişman olunacak sonuçlara yol açacak bu davranıştan kaçınılması önerilir.