2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ KATKI PAYI/ ÖĞRENİM ÜCRETİ MİKTARLARI

 

2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDA ÖN LİSANS VE LİSANS ÖĞRENCİLERİNDEN TAHSİL EDİLECEK ÖĞRENCİ KATKI PAYI/ ÖĞRENİM ÜCRETİ

 

I. BİRİNCİ ÖĞRETİM PROGRAMLARI

 

(TC/KKTC uyruklu öğrenciler)

 

Mimarlık, Mühendislik Fakültesi (9. ve yukarı döneminde olan öğrenciler)

211 TL (dönemlik)

Fen Edebiyat Fakültesi (9. ve yukarı döneminde olan öğrenciler)

155 TL (dönemlik)

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (9. ve yukarı döneminde olan öğrenciler)

170 TL (dönemlik)

Eğitim Fakültesi PHED, CHED programları (11. ve yukarı döneminde olan öğrenciler)

Eğitim Fakültesi- Diğer programları  (9. ve yukarı döneminde olan öğrenciler)

155 TL (dönemlik)

 

(Uluslararası öğrenciler)

                                                                                               

Mimarlık, Mühendislik Fakültesi

1662 TL (dönemlik)

Fen Edebiyat Fakültesi (Fen programları)

1393 TL (dönemlik)

Fen Edebiyat Fakültesi (Sosyal programları)

1045 TL (dönemlik)

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

1256 TL (dönemlik)

Eğitim Fakültesi

1116 TL (dönemlik)

 

 

Mimarlık, Mühendislik Fakültesi (9. ve yukarı döneminde olan öğrenciler)*

2492 TL (dönemlik)

Fen Edebiyat Fakültesi (Fen programları) (9. ve yukarı döneminde olan öğrenciler)*

2069 TL (dönemlik)

Fen Edebiyat Fakültesi (Sosyal programları) (9. ve yukarı döneminde olan öğrenciler)*

 1568 TL (dönemlik)

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (9. ve yukarı döneminde olan öğrenciler)*

1883 TL (dönemlik)

Eğitim Fakültesi PHED, CHED programları (11. ve yukarı döneminde olan öğrenciler)

Eğitim Fakültesi- Diğer programları  (9. ve yukarı döneminde olan öğrenciler)*

1674 TL (dönemlik)

 

(*) 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılından itibaren üniversiteye yeni kayıt olan öğrencilerimizden normal süreyi aşan öğrenciler için bu ücretler geçerlidir.

 

 

II. İKİNCİ ÖĞRETİM PROGRAMLARI

 

Ön Lisans programı

 

Meslek Yüksekokulu (Elektronik Teknolojisi)

418 TL (dönemlik)

 

 

2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDA ULUSLARARASI ORTAK LİSANS PROGRAMI (SUNY) ÖĞRENCİLERİNDEN TAHSİL EDİLECEK ÖĞRENCİ KATKI PAYI/ ÖĞRENİM ÜCRETİ

 

Program

Öğrenim Ücreti (Dönemlik)

Kredi Başına Ders Ücreti (*)

İşletme Programı

5020 TL

335 TL

Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Programı

5020 TL

335 TL

İngilizce Öğretmenliği Programı

4464 TL

298 TL

 

(*) Uluslararası ortak lisans programında kayıtlı ve mezuniyet koşullarını sağlamak için ODTÜ’de alması gereken en fazla 3 dersi olan öğrencilerden; ODTÜ’de kredili ve/veya kredisiz en fazla iki derse kayıt yaptıran öğrenciler kredi başına ders ücreti ödeyebilir.

 

2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDA LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERDEN TAHSİL EDİLECEK ÖĞRENCİ KATKI PAYI/ ÖĞRENİM ÜCRETİ

 

I. BİRİNCİ ÖĞRETİM PROGRAMLARI

 

TC/KKTC uyruklu öğrenciler

Tezli Yüksek Lisans programları (5. ve yukarı döneminde olan öğrenciler)

Tezsiz Yüksek Lisans programları (3. döneminde olan öğrenciler)

Doktora  programlarında (9. ve yukarı döneminde olan öğrenciler)

Lisans sonrası doktora  programları (11. ve yukarı döneminde olan öğrenciler)

140 TL (dönemlik)

Uluslararası öğrenciler

835 TL (dönemlik)

 

Tezli Yüksek Lisans programları (5. ve yukarı döneminde olan öğrenciler)*

Tezsiz Yüksek Lisans programları (3. döneminde olan öğrenciler)*

Doktora  programlarında (9. ve yukarı döneminde olan öğrenciler)*

Lisans sonrası doktora  programları (11. ve yukarı döneminde olan öğrenciler)*

1253 TL (dönemlik)

1253 TL (dönemlik)

1253 TL (dönemlik)

1253 TL (dönemlik)

(*) 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılından itibaren üniversiteye yeni kayıt olan ve normal süreyi aşan Uluslararası öğrenciler için bu ücretler geçerlidir.

 

 

II. İKİNCİ ÖĞRETİM PROGRAMLARI (yüksek lisans programları)

 

Bilgisayar Mühendisliği

750 TL (kredi başına)

Medya ve Kültürel Çalışmalar

400 TL (kredi başına)

Mühendislik Yönetimi

650 TL (kredi başına)

Yazılım Mühendisliği

750 TL (kredi başına)

Yazılım Yönetimi

560 TL (kredi başına)

Yöneticiler İçin İşletmecilik

            1.250 TL (kredi başına)

 

 

2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDA ULUSLARARASI ORTAK YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI ÖĞRENCİLERİNDEN TAHSİL EDİLECEK ÖĞRENCİ KATKI PAYI/ ÖĞRENİM ÜCRETİ

 

2020-2021 Eğitim Öğretim yılında uluslararası ortak yüksek lisans programları öğrencilerinden öğrenim ücreti olarak, aşağıda belirtilen miktarların tahsil edilmesi uygun görüldü.

 

 ULUSLARARASI ORTAK PROGRAMLAR ( Yüksek Lisans Programları)

 

Deprem Mühendisliği ve Mühendislik Sismolojisi

(Rose School, Univ. of Patras, The Univ. of Joseph Fourier)

835 TL (dönemlik)

Uluslararası Lisansüstü öğrencilerin ödeme esasları geçerlidir.

Endüstri Mühendisliği

(Eindhoven University of Technology)

Endüstri Mühendisliği Bölümü lisansüstü öğrencilerinin ödeme esasları geçerlidir.

Sosyal Bilimler (Türk-Alman)

(Humboldt University)

ODTÜ’de birinci yıl 5.000,00 € - 38.676,00 TL (yıllık),

Humboldt’da İkinci yıl 5.000,00 € - 38.676,00  TL (yıllık),

ODTÜ’de üçüncü dönemde (programın üçüncü yılının ilk döneminde) kredili bir ya da birden fazla derse kayıt olacaklar.  2.500,00 - 19.338,00 TL (dönemlik)