Önlisans ve Lisans Programlarında zorunlu olan Tarih dersine ait bilgilere (derse kayıt, devam ve başarı koşulları, önkoşullar, farklı statüdeki öğrenciler için ders kodları vb.) aşağıdaki web adresinden ulaşılabilir.

http://hist.metu.edu.tr/