Printer Friendly, PDF & Email
Son Güncelleme:
05/06/2020 - 21:37
 • Diploma mezuniyet koşullarını sağlayan öğrencilere verilir.
 • Diploma mezun olan kişiye verilmek üzere bir kopya olarak hazırlanır ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığında başka bir kopyası bulunmamaktadır. Kaybedilmesi halinde İkinci Nüsha olarak tekrar düzenlenmektedir.
 • Diplomalar güz, bahar ve yaz okulu olmak üzere yılda üç kez hazırlanmaktadır. Yaz okulunda mezun olan öğrencilerin diplomaları Akademik Takvimde belirtilen notların ilanı tarihinden sonra verilmektedir.
 • Güz ve bahar döneminde mezun olan öğrencilerin diplomaları “diploma töreni”nde verilmektedir. Yine bu dönemde diplomasını almak isteyen öğrencilere diploma yerine geçici mezuniyet belgesi hazırlanmaktadır.
 • Geçici mezuniyet belgesi: Diploma almaya hak kazananlara bir defaya mahsus olmak üzere verilen, ilgili akademik yılın diploma töreni tarihine kadar geçerli olan ve diploma yerine geçen bir belgedir.
 • Belge Talep Formu doldurması halinde “geçici mezuniyet belgesi” Öğrenci İşleri Daire Başkanlığındaki bölüm danışmanından alınabilir.
 • Diploma veya geçici mezuniyet belgesi alınabilmesi için OİBS 269 numaralı programdan kayıt sildirme işlemi yapılmış olması gerekmektedir.
 • Mezun olup memleketine dönmesi gerektiği için törene katılamayacak yabancı uyruklu öğrenciler, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına dilekçe yazarak törene katılamayacaklarını beyan etmeleri durumunda diplomaları hazırlanarak teslim edilir.
 • Kayıt sildirme işlemini gerçekleştirmeyen öğrencilerin diplomaları tören alanına götürülmemektedir. Törene katılmayıp diplomasını almayan öğrenciler diplomalarını daha sonra Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından şahsen alabilirler.
 • Diplomalar diploma sahibine verilmektedir. Diploma sahibinin gelememesi durumunda kişinin imzalı dilekçesi ile yetki verdiği kişiye kimlik kontrolü yapılarak teslim edilir.
 • Mezuniyet tarihinden sonra mezunun adı ve/veya soyadının değişmesi durumunda diploma ve/veya sertifikaların üzerindeki bilgiler değiştirilmez veya yenileri düzenlenmez.