Başvuru Birimi: Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Tel       : 0 (312) 210 21 29-210 34 12

Faks     : 0 (312) 210 79 60

Online İletişim Formu

2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ

BAŞVURU VE KAYIT TARİHLERİ: 27 Ocak-7 Şubat 2020

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Özel Öğrenci Yönergesi için tıklayınız. 

NOT: ODTÜ' de herhangi bir programda kayıtlı öğrenciler özel öğrenci statüsünde ders alamazlar.

GEREKLİ BELGELER

 1. Başvuru formu https://oidb.metu.edu.tr/tr/formlar adresinden çekilebilir ya da ÖİDB/ Giriş Kat / Başvuru Biriminden alınabilir)
 2. Mezun statüsünde olanlardan Mezuniyet Belgesi  ya da Diploma onaylı fotokopisi.
 3. "Öğrenci” statüsünde olanlar için öğrenci belgesi.
 4. 2 adet fotoğraf: Fotoğrafın biri başvuru formuna yapıştırılacaktır.
  • Vesikalık fotoğraf
  • Başın konumu dik olmalı, baş herhangi bir yöne dönük olmamalıdır. Fotoğraf gülme vb. mimikler olmadan, ağız kapalı olarak çekilmelidir.
  • Gözler açık konumda olmalı ve net olarak görünmelidir. Saçlar gözleri kapatmamalı ve fotoğraf çekilirken doğrudan kameraya bakılmalıdır.
  • Yüz, fotoğraf üzerinde ortalanmış olmalıdır.
  • Kişinin zorunlu olarak kullandığı gözlük dışında şapka ve vb. aksesuar bulunmamalıdır.
  • Fotoğrafınız renkli, şu andaki görünümünüzü yansıtacak şekilde son altı ay içinde çekilmiş, yüzünüz görünür ve kolaylıkla tanınabilir durumda olmalıdır.
 5. Başvuru ve kredi başına ders ücreti dekontu. Hesap numaraları için http://oidb.metu.edu.tr/tr/diger-hizmetler-icin-banka-hesap-numaralari adresini takip edebilirsiniz.
 6. Özel öğrenci statüsünde ders alıp üniversitesinde ders sayımı yapacak öğrencilerin kendi Üniversitelerinden lisans programları için Fakülte Yönetim Kurulu , Lisansüstü programlar için ise Enstitü Yönetim Kurulu Kararı

Başvuru formu üzerine dersi veren öğretim görevlisinin ve ilgili Bölüm Başkanlığı’nın onayı alınmalıdır. Onaylanan başvuru formu, gerekli belgeler eklenerek son başvuru tarihine kadar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı/ Giriş Kat/ Başvuru Birimine teslim edilmelidir. Özel öğrenciler bu işlemleri tamamladıklarında, kayıtları yapılmış olacaktır. Başvuru evraklarını teslim eden adayların dönem sonunda ders notlarını görüntülemek ve derse ait paylaşılan dökümanları takip edebilmek için https://useraccount.metu.edu.tr/newstudent/ adresinden şifre edinmeleri gerekmektedir. Özel öğrenciler, etkileşimli kayda girmeyeceklerdir. Özel öğrenci kayıt işlemleri dönemlik olup, bir sonraki dönemlerde başvuru yapacak adayların tüm işlemleri tekrar yapması gerekir.

BAŞVURU VE KREDİ BAŞINA DERS ÜCRETLERİ

Türkiye’ de Devlet ve Vakıf Üniversitelerinde kayıtlı lisans ve lisansüstü öğrenciler özel öğrenci kredi ücretinden ve başvuru ücretinden (yaz okulu hariç) muaftırlar.

Yapılan özel öğrenci başvuruları sadece 1 dönem için geçerli olup daha sonraki dönemlerde özel öğrenci olmak için yeniden başvuru yapmak zorunludur. Ancak ara vermeden, üst üste özel öğrencilik başvurusu yapanların ikinci ve daha sonraki başvurularında, başvuru ücreti ödemesine gerek yoktur.

Özel öğrenci statüsünde kredisiz ders (İkinci öğretim tezsiz yüksek lisans programlarında Graduate Seminar ve Term Project hariç) alınması durumunda 2 kredi üzerinden ödeme yapılmaktadır.

ODTÜ’de öğretim görevlisi, okutman, uzman, idari ve teknik personel olanlar (part-time öğretim elemanları ve sözleşmeli bilimsel proje uzmanı hariç), özel öğrenci kredi başına ders ücretini % 50 indirimli öderler.

Bu kapsamdakilerin ÖİDB’ de bulunan görevliye akademik kimlik kartlarının fotokopisini sunmaları ve aslını göstermeleri veya atama işlemlerinin sürmekte olduğunu, bağlı bulundukları Personel Daire Başkanlıklarından alacakları bir yazı ile belgelendirmeleri gerekir.

 

BAŞVURU ÜCRETİ 
TC uyruklu (Özel Öğrenci) : 100 TL
Yabancı Uyruklu (Özel Öğrenci): 55 $

ÖZEL ÖĞRENCİ DERS ÜCRETİ (KREDİ BAŞINA)
TC Uyruklu: 300 TL
Yabancı Uyruklu : 250 $

Lisansüstü ikinci öğretim tezsiz yüksek lisans programlarından, özel öğrenci olarak ders almak isteyenler (Türk ve Yabancı uyruklu ayrımı olmaksızın), ilgili programların kredi başına belirlenmiş olan ders ücretini öderler. 

Özel öğrencilerin, kayıt iptali istemesi durumunda, Akademik Takvimde belirtilen katkı payı iade son başvuru tarihine kadar başvuru yapılmak kaydı ile başvuru ve kredi ücreti iadesi istenebilir. İade işleminin yapılabilmesi için http://oidb.metu.edu.tr/formlar adresinde yer alan Ödeme İadesi Başvuru formunun elektronik ortamda doldurulması ve dekontun bir kopyasının eklenerek ÖİDB’ ye teslim edilmesi gerekir. Ödeme dekontunun öğrenci tarafından saklanması önerilir.

İKİNCİ ÖĞRETİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARINDA ÖZEL ÖĞRENCİLİK

Lisansüstü ikinci öğretim tezsiz yüksek lisans programlarından, özel öğrenci olarak ders almak isteyenler için katkı payı indirimi veya muafiyeti söz konusu değildir. Bu programlardan özel öğrenci olarak ders almak isteyenler (Türk ve Yabancı uyruklu ayrımı olmaksızın), ilgili programların kredi başına belirlenmiş olan ders ücretini öderler. Bu öğrenciler aşağıdaki hesap numaralarına kredi başına ders ücretlerini ödeyeceklerdir. Özel öğrenciler kayıt için gerekli evrakları ve banka dekontunun bir kopyasını Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı/ Giriş Kat/ Başvuru Birimi’ndeki görevliye teslim edeceklerdir. Banka dekontunun aslı ve bir kopyası ayrıca ilgili programın sekreteryasına teslim edilecektir.

II. ÖĞRETİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI MUHTELİF KATKI PAYI HESABI

İş Bankası IBAN No

TR740006400000142290749560

 

Vakıfbank IBAN No

TR220001500158007286650410

II. İKİNCİ ÖĞRETİM PROGRAMLARI (yüksek lisans programları)

Kredi başına ders ücretleri için: https://oidb.metu.edu.tr/tr/katki-payi-miktarlari

AÇILAN DERSLER

Açılan dersler için : https://oibs2.metu.edu.tr/View_Program_Course_Details_64/

YAZ OKULU-ÖZEL ÖĞRENCİ DERS ÜCRETİ

Yaz okulunda ders alacak başka bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencilerden, ODTÜ öğrencilerinin yaz okulu için ödediği (Fakülte bazında) ücretin iki katı ücret alınır. Diğer TC/ yabancı uyruklular özel öğrenci ders ücreti öderler. Bilgi için “Yaz Okulu Katkı Payı Ödemeleri” başlığı altındaki tabloya bakınız.

Modern Diller, Türkçe ve Güzel Sanatlar Bölüm Başkanlıklarından ders alacakların kredi başına ücretleri Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Yaz okulu ücretleri için: https://oidb.metu.edu.tr/tr/yaz-okulu-katki-payi