ÖNEMLİ TARİHLER

03 - 09 TEMMUZ 2023

Temel İngilizce Birimi Yaz Okulu katkı payı ödemeleri

 12 - 14 TEMMUZ 2023  Temel İngilizce Birimi Yaz Okulu katkı payı iade başvuruları

31 TEMMUZ 2023

Temel İngilizce Birimi Yaz Okulu derslerinin başlaması (60 Saat)

17 - 25 TEMMUZ 2023

Yaz Okulu katkı payı ödemeleri (Önlisans, lisans ve lisansüstü programlar)

26 - 28 TEMMUZ 2023

Yaz Okulu etkileşimli kayıtları ve danışman onayları (Önlisans, lisans ve lisansüstü programlar)

31 TEMMUZ 2023

Yaz Okulu (Önlisans, lisans ve lisansüstü programlar) derslerinin başlaması

 31 TEMMUZ - 11 AĞUSTOS 2023  Yaz Okulu katkı payı iade başvuruları

 

MEVZUAT

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yaz Okulu Yönergesi aşağıda belirtilen web adresinde yer almaktadır.

http://oidb.metu.edu.tr/orta-dogu-teknik-universitesi-yaz-okulu-yonergesi

AÇILAN/KAPATILAN DERSLER

Yaz okulunda açılan derslere aşağıda belirtilen web adresinden ulaşılabilir.http://oibs3.metu.edu.tr/View_Program_Course_Details_64/

Üniversite Yönetim Kurulu kararı ile Yaz Okulu derslerinde en az öğrenci sayısı 20 olarak belirlenmiştir. 20’den az öğrencinin kayıt olduğu dersler (Fakülte/Enstitü/MYO Yönetim Kurulunun gerekçeli kararı ile açık tutulması gereken dersler hariç) kapatılır. Bu nedenle kayıtlar bitiminde yapılacak incelemeler sonrasında bazı derslerin kapatılması mümkündür.

MATEMATİK BÖLÜMÜ DERSLERİ

Matematik Bölümü tarafından verilen derslerde kontenjanların sınırlı olması nedeniyle taleplerin tümünün karşılanması mümkün olmamaktadır. Derslere kayıt koşulları için (öncelikler, ders kapasitesi vb.) Matematik Bölümü Başkanlığı’nın aşağıda belirtilen web adresinde yer alan duyuruların izlenmesi gerekir.

http://math.metu.edu.tr/tr/

Etkileşimli kayıtlar sırasında bırakılan (drop) dersler için kapasite bilgileri 09.00, 13.00 ve 16.00 saatlerinde olmak üzere günde üç kez güncellenecektir. Aşağıda belirtilen derslerden kapasitesi dolanlar için, belirtilen saatlerde güncelleme yapıldıktan sonra ekleme (add) yapılabilecektir. Uygulama, grup değişiklikleri için de geçerlidir.

YAZ OKULU TAKVİMİ

Yaz okulu etkileşimli kayıtları, danışman onayları, öğrenim ücreti ödeme tarihleri, mazeretli durumlarda öğrenim ücreti iade için son tarih vb. tarihler akademik takvimde yer almaktadır.

http://oidb.metu.edu.tr/akademik-takvim

ETKİLEŞİMLİ KAYITLAR

Etkileşimli kayıt aşağıdaki işlemlerden oluşur:

 1. Katkı payının ödenmesi
 2. Etkileşimli ders kaydının yapılması (Temel İngilizce Birimi öğrencileri hariç)
 3. Danışman onayının alınması (Temel İngilizce Birimi öğrencileri hariç)

Kayıt süreci bittikten sonra, bu işlemlerden birini eksik yapan öğrenci yaz okuluna kayıt yaptırmamış sayılır.

KAYIT PROGRAMI

Kayıtlar http://register.metu.edu.tr URL adresi üzerinden yapılır.

Kayıt programı etkileşimli kayıtların ilk günü Saat 13.00’da açılır, kayıtların son günü Saat 17.00’de kapatılır.

Danışman onay programı etkileşimli kayıtların ilk günü Saat 14.00’da açılır, kayıtların son günü Saat 23.59’da kapatılır.

Yaz okulunda aşamalı kayıt uygulaması yapılmaz. Bütün öğrenciler (üniversite içinden/dışından, kablolu/ kablosuz) aynı anda sisteme giriş yapabilir. 

Kayıt anında birden fazla kayıt ekranı açılmaması gerekir. Birden fazla ekran açılması durumunda hatalı kayıt yapılması olasıdır.

DANIŞMAN ONAYLARI 

2022 - 2023 Akademik Yılı Yaz Okulu ders kayıt onayları için öğrencilerimiz almak istedikleri dersleri ekledikten ve ders alma sürecini tamamladıktan sonra etkileşimli kayıt arayüzündeki “Request Registration Approval” butonunu kullanarak Danışman Onay Programına kayıt bilgilerinin iletilmesini sağlayacaklardır. “Request Registration Approval” butonunu kullanarak danışman onayı alma isteğini iletmeyen öğrencilerimiz danışman onayı alamayacaklardır.

Danışmanlar, Danışman Onay Programını kullanarak kayıt onay talebi olan öğrencileri görüntüleyebilecek ve öğrenci şifre girişine gerek kalmadan kayıt onayı verebileceklerdir. Onay sonrasında öğrenciye sistem tarafından otomatik olarak “Kayıt onayınız yapılmıştır” şeklinde bir e-posta gönderilecektir.

Danışman, onay talebi olan öğrencisi ile kayıt işlemleri konusunda iletişim kurmak isterse, Danışman Onay Programında bulunan arayüzdeki “Düzeltme İsteği” butonunu kullanarak, ilgili öğrenciye “Kayıt Onayı Düzeltme İşlemi” konulu e-posta gönderebilecektir. Bu şekilde öğrenci, gerekli değişiklikleri yaparak etkileşimli kayıt programından danışmanına tekrar onay talebi gönderebilecektir. Bahsedilen süreç sonunda öğrenci, çevrim içi ortamda kayıt ve danışman onayı işlemlerini tamamlamış olacaktır.

Öğrencilerimizin ders kaydı ve kayıt onayı işlemleri ile ilgili süreçleri danışmanları ile iletişim içinde sürdürmeleri gerekmektedir. Süreçte herhangi bir sorun veya mağduriyet yaşanmaması için bu konuya özellikle dikkat edilmesi büyük önem arz etmektedir. Öğrencilerimizin kayıt onayı süresi içinde "Kayıt onayınız yapılmıştır” e-postasının kendilerine ulaştığından emin olmaları gerekmektedir.

.Danışman “ONAY” ı alınmamış kayıtlar geçersizdir.

KAYIT PC SALONLARI VE ÇALIŞMA SAATLERİ

Kayıtların yapıldığı PC salonlarında kayıt programının kullanımı konusunda öğrencilere yardımcı olacak görevliler bulunur.

Kayıtlar için açık olacak PC Salonları aşağıda belirtilen web adresinde ilan edilir.

https://bidb.metu.edu.tr/kayit     (Türkçe)

https://cc.metu.edu.tr/register    (İngilizce)

PC Salonları doluluk oranı bilgileri ile ilgili istatistiklere ODTÜ Mobil Uygulaması aracılığı ile ulaşabilirsiniz.

ÖĞRENCİ ŞİFRELERİ

Kayıtlar, merkezi sunucu sistemlere ait kullanıcı kodlarının şifreleri ile yapıldığından şifrelerin etkileşimli kayıtlar başlamadan önce kontrol edilmesi ve problemler için öğrencilerin​ https://faq.cc.metu.edu.tr/tr/sss/sifremi-unuttum-nereden-ogrenebilirim adresinde yer alan adımları uygulamaları gerekmektedir​.   

KAYIT SORUNLARI İLE İLGİLİ BİRİMLER

 • BİDB merkezi sunucu sistemler üzerinde tanımlı kullanıcı kodu/şifre işlemleri için Bilişim Destek Ekibine (BİDB/B Katı/B14 No'lu oda/http://bidb.metu.edu.tr/fiziksel-yerlesim) mesai saatleri içerisinde (09.00-12.30 ile 13.30-17.00) öğrenci kimliği ile birlikte başvurulur.
 • Dersin alınma kriteri için (dersin verildiği bölüm, ders kategorisi, kapasite, not ortalaması vb.) dersi veren bölümün sekreterliğine başvurulur.
 • Öğrenim ücreti ile ilgili olarak Öğrenci Katkı payı Ofisine (Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı/ 2. Kat) başvurulur.
 • Kütüphane borcu için Kütüphane Dokümantasyon Daire Başkanlığına (KDDB) başvurulur.
 • Kayıt onayı aldıktan sonra bir değişiklik yapılması gerektiğinde, onayı kaldırmak üzere danışmana başvurulur.
 • Kayıt ile ilgili sorular register@metu.edu.tr adresine iletilebilir. Sorularınızı iletirken lütfen varsa aldığınız hata mesajını veya ekran görüntüsünü de kullanıcı bilgileriniz ile birlikte mesajınıza ekleyiniz.

 

KAYIT PROGRAMININ KONTROLLERİ

Kayıt programı öğrenci bazında bazı yönetmelik kontrollerini yapar ve öğrencilere uyarı mesajları verir.

Kayıt programında verilen uyarı mesajları ile ilgili ek açıklamalar için https://oidb.metu.edu.tr/tr/kayit-programinda-siklikla-karsilasilan-hatalar adresine bakılabilir.

Derslere kayıt, bölüm kullanıcıları tarafından belirlenen koşullara (dersten alınan önceki not, dersin verileceği bölüm, sınıf, soyadı, kapasite vb. koşullar) göre yapılabilir.

Kayıt programı önkoşullu dersler için ön koşul kontrolü yapar. Önkoşul kontrolü yönetmelik gereği, kayıtlı olunan bölüm/ program bazında değil, ders bazında (katalogda tanımlandığı şekilde) yapılır. Kayıt yapılmak istenen ders için ön koşul sağlanmamış ise program bu derse kayıt izni vermez.

Bölümlerin müfredatlarında yer alan seçmeli ders kategorileri aşağıda belirtilmiştir. Bölümler birbirinden farklı olan tanımları kullanmaktadırlar.

Technical-Nontechnical Elective, Departmental-Nondepartmental Elective, Restricted Elective, Elective, Free Elective

Öğrenciler seçmeli derslerine kayıt olurken sadece kendi müfredatlarında belirtilen kategorilerde kayıt olabilir.

Dersler, bölümler bazında ve kategori tanımlarına göre Öğrenci İşleri Bilgi Sisteminde (ÖİBS) tanımlanmıştır. Bir ders ya sistemde tanımlandığı statüde ya da “Free Elective” olarak (bu tanımı kullanan bölümler için) alınabilir.

Ders kategorileri ile ilgili bilgilere aşağıda belirtilen web adresinden ulaşılabilir.

https://oibs2.metu.edu.tr/View_Student_Course_Categories_178/

ODTÜ BİLİŞİM KAYNAKLARI KULLANIM POLİTİKALARI

ODTÜ bilişim kaynakları kullanım politikaları konusunda bilgilere http://www.metu.edu.tr/tr/bilisim-etigi web adresinden ulaşılabilir.

YAZ OKULU ÖĞRENİM ÜCRETLERİ

Yaz okulu öğrenim ücretleri: 

a)  Temel İngilizce Bölümü (Hazırlık Okulu) için 60 Saatlik Yaz Okulu Programı ÜcretiFAKÜLTE/ENSTİTÜ

TC UYRUKLU (TL)

YABANCI UYRUKLU (TL)


Mimarlık, Mühendislik

403

1209

İktisadi ve İdari Bilimler

306

918


Fen Edebiyat (Fen Programları)

287

861


Fen Edebiyat (Edebiyat ve Sos. Programları)

274

822


Eğitim

287

861


ODTÜ SUNY Uluslararası Ortak Programlar

12860 TL

1000 $

                                                                                       

b) Lisans Programları için Kredi Başına ÜcretFAKÜLTE


TC UYRUKLU (TL)


YABANCI UYRUKLU (TL)


Mimarlık, Mühendislik


94


282


İktisadi ve İdari Bilimler


71


213


İktisadi ve İdari Bilimler SUNY Programları


71


213


Fen Edebiyat (Fen Programları)


67


201


Fen Edebiyat (Edebiyat ve Sos. Programları)


64


192


Eğitim


67


201


Eğitim SUNY Programları


67


201


2.Öğretim Meslek Yüksek Okulu


52


--

                                                                     


c) Lisansüstü Programlar için Kredi Başına ÜcretENSTİTÜ


TC UYRUKLU (TL)


YABANCI UYRUKLU (TL)


Tüm Lisansüstü Programlar


61


183

 

 


d) İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programları için Kredi Başına Ücret

İkinci Öğretim kapsamında Üniversitemizde sürdürülen tezsiz yüksek lisans programlarında, 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Yaz okulu için öğrencilerden kredi başına aşağıdaki ücretlerin alınması uygun görülmüştür.


ENSTİTÜ


PROGRAM

KREDİ BAŞINA ÜCRET (TL)


Fen Bilimleri Enstitüsü


Bilgisayar Mühendisliği

1400


Fen Bilimleri Enstitüsü


Yazılım Mühendisliği

1400

Yaz Okulunda bütün öğrenciler öğrenim ücreti öder. Yaz okulu katkı payı ilgili kurum tarafından ödenen burslu uluslararası öğrencilerin yaz okulu ödemeleri ilgili kurumlar tarafından yapılır.

Yaz okulu öğrenim ücreti ödemeleri kredi bazında hesaplanır. Yani, öğrencilerin almış oldukları her bir kredili ders için öğrencinin kayıtlı bulunduğu programa göre ödemesi gereken kredi bazında toplam öğrenim ücreti/öğretim ücreti ödenir. Kredisiz dersler için (Graduate Seminer, Term Project, Special/ Advanced Studies hariç) iki kredi üzerinden ödeme yapılır.

İkinci öğretim tezsiz yüksek lisans programı öğrencileri, bir başka ikinci öğretim tezsiz yüksek lisans programından ders aldıklarında, ders aldıkları diğer programın kredi başına öğrenim ücretini ilgili ders için öderler.

BANKA DEKONTLARI 

Öğrenim ücreti “Öğrenim ücreti Ödemeleri İçin Banka Hesap Numaraları” başlığı altında belirtilen bankaların “On-Line Öğrenim ücreti Hesap Numaraları”na ödenecektir. Öğrenciler bankaya öğrenim ücretini öderken mutlaka öğrenci numaralarını belirtmeli, ayrıca öğrenci numaralarını dekont üzerine işletmelidir.

Banka şubelerinden (şehir içi/ dışı) “On-Line Öğrenim ücreti Hesap Numaraları”na yapılan ödemeler için havale ücreti alınmaz.

Gerekçeli durumlarda öğrenim ücretinin iade işlemlerinde banka dekontunun aslının sunulması zorunlu olduğundan banka dekontunun öğrenci tarafından saklanması önerilir.

KAYIT PROGRAMININ ÖĞRENİM ÜCRETİ ÖDEME BİLGİSİ KONTROLÜ

Öğrenim ücreti ödemelerine ilişkin bilgiler bankalar tarafından çevrimiçi (online) olarak yapılır. Öğrenciler ödeme yaptıktan hemen sonra kayıt programına girebilir.

Kayıt programı öğrencilerin ödeme bilgilerini kontrol eder. Ödeme yapmayan/eksik yapan öğrenciler kayda giremez.

Kayıt süreci başlamadan önce aşağıda belirtilen web adresindeki programdan ödeme bilgilerinin kontrol edilmesi önerilir.

https://student.metu.edu.tr/

ÖĞRENİM ÜCRETİ İADESİ

Akademik takvimde belirtilen “öğrenim ücreti iade son başvuru tarihi”ne kadar başvurmak koşulu ile, öğrencinin kayıt olacağı derslerin açılmaması, derse yeterli sayıda öğrencinin kayıt olmaması nedeni ile derslerin kapatılması vb. durumlarda ödenmiş olan öğrenim ücreti iade edilir.

Öğrenim ücreti iade işleminin yapılabilmesi için aşağıda belirtilen web adresinden temin edilen formun doldurularak çıktısının çıktının tarafınızdan imzalanarak ödeme belgesi ile birlikte taratılıp katkipayi@metu.edu.tr adresine iletilmelidir.İkinci öğretim tezsiz yüksek lisans öğrencileri ödeme belgesini ilgili bölüme onaylatmalıdır.

Ödeme iadesi başvuru programı: https://student.metu.edu.tr/ adresindeki Payback Application 409 formunu doldurarak ilerleyebilirsiniz. İade formunda yazılacak olan banka iban numarası öğrencinin kendisine ait herhangi bir bankanın iban numarası yazılmalıdır.

ODTÜ'DE İLGİLİ BİRİM

Katkı payı, öğrenim ücreti ödemeleri, borçlu öğrenciler ile ilgili işlemler Öğrenci Katkı Payı Danışmanlarınca (Fen Edebiyat Fak. 2. Kat, Katkı payı ofisi) yürütülmektedir. Gerekçeli durumlarda öğrenim ücreti iadesi isteyen öğrenciler ve ödeme bilgilerinde sorun olan öğrenciler, sorunlarının çözümü için bu birime başvurabilirler.

ANKARA KAMPUSU ÖĞRENCİLERİNDEN KUZEY KIBRIS KAMPUSU (KKK) YAZ OKULUNDA DERS ALMAK İSTEYENLER

 

 • ODTÜ KKK ve ODTÜ Ankara Kampusunda yaz okulunda açılması planlanan derslere ÖİBS 64 numaralı programdan ulaşılabilir
 • KKK Yaz Okulunda ders almak isteyen öğrenciler Ankara Kampusunda kayıtlı oldukları Bölüm Başkanlığına başvurur.
 • Başvurusu uygun görülen öğrenciye ait bilgiler ilgili Bölüm Başkanlığı tarafından ilgili Dekanlığa iletilir
 • Ankara Kampusunda ilgili öğrenci için Bölüm Başkanlığının önerisi üzerine ilgili yönetim kurulu kararı alınır. Öğrencinin KKK yaz okulunda aldığı dersleri içeren karar ÖİDB’ye iletildikten sonra kayıt işlemleri ÖİDB tarafından tamamlanır.
 • Ankara Kampusu öğrencileri Kuzey Kıbrıs Kampusu Yaz Okulunda Ankara Kampusunda geçerli olan kredi başına ücreti öderler.