Ödeme Tarihleri

29 Ocak - 07 Şubat 2024 Temel İngilizce Birimi Sene Tekrarı yapan öğrencilerin katkı payı ödemeleri

01 - 16 Şubat 2024

Lisans - Lisansüstü öğrenciler için öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti ödeme aralığı

04 - 11 Mart 2024

Katkı payı iade başvuruları

 

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 46. Maddesi öğrenci katkı payları ve öğrenim ücretlerine ilişkin mevzuatı düzenlemekte olup kanuna www.yok.gov.tr adresinden ulaşılabilir.

Genel Bilgiler

 • Öğrenci katkı payı tanımı birinci öğretim programları öğrencileri için, öğrenim ücreti tanımı ise ikinci öğretim programları öğrencileri, uluslararası öğrenciler ve ortak diploma programı öğrencileri için kullanılır.
 • Katkı payı/öğrenim ücreti ödemesi gereken öğrenciler için; “… Öğrenci katkı payları ve öğrenim ücretleri, ilgili dönem başlarında kayıt olma veya kayıt yenileme sırasında ödenir. Süresi içinde katkı payı/öğrenim ücretini ödemeyenler ile mazeretleri ilgili yükseköğretim kurumunun yönetim kurulunca kabul edilmeyenler, o dönem için kayıt yaptıramaz ve öğrencilik haklarından yararlanamaz. Kayıt yaptırmadığı için öğrencilik haklarından yararlanmayanlar, daha sonraki dönemlerde kayıt yaptırmaları halinde, öğrencilik haklarından yararlanmadığı döneme ait katkı payı/öğrenim ücreti ödemez…”
 • Ödemelerde fiili dönem dikkate alınır. İntibak dönemi dikkate alınmaz.
 • Kayıt programı öğrencinin “katkı payı/öğrenim ücreti” kontrolunu yaparak öğrenciyi kayda alacaktır.

Katkı payı/öğrenim ücretinden muaf olan öğrenciler

 • Birinci öğretim programlarında TC/KKTC uyruklu ve program süresi içinde olan öğrenciler katkı payından muaftır. (2021 - 2022 Güz Dönemi ve sonrasında Yurt Dışından Öğrenci Kontenjanları kapsamında kayıt yaptıran TC / KKTC uyruklu lisans öğrencileri hariç) 
 • Program süresi içinde olan ve katkı payı/öğrenim ücreti muafiyeti içeren “burslu” öğrenciler katkı payı/öğrenim ücretinden muaftır.
 • Birinci öğretim programlarında lisansüstü öğrenim gören araştırma görevlileri (öğrenimleri süresince) katkı payından muaftır.
 •     Şehit ve gazi çocuğu olan öğrenciler (öğrenimleri süresince) katkı payından muaftır.
 • Bakanlıklar ve kamu kuruluşları adına mecburi hizmet karşılığı öğrenim gören öğrencilerin katkı payları kurumlarının uygun görmesi halinde kurumları tarafından ödenir.
 • Vakıf Yükseköğretim Kurumlarından yatay geçiş yapan TC uyruklu öğrenciler program süresi içinde katkı payından muaftır.
 • https://iso.metu.edu.tr/tr/katki-payi adresinde “Katkı Payı Muafiyeti” başlığı altında belirtilen kategorideki yabancı uyruklu öğrenciler ve/veya Yurt Dışından Öğrenci Kontenjanları kapsamında kayıt yaptıran öğrenciler
 • Anadal programından program süresi içinde mezun olan çiftanadal öğrencileri mezuniyetten sonra bir yıl daha katkı payından muaftır.(9. ve 10. dönemler) 

Katkı payı/öğrenim ücreti muafiyeti kapsamında olanlar belgelerini ilgili dönem için etkileşimli ders kayıtlarının son gününe kadar Öğrenci Katkı Payı Ofisine (Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı/ 2. Kat) sunarlar.

Katkı payı/ öğrenim ücreti yükümlüsü öğrenciler

 • Birinci öğretim programlarında TC/KKTC uyruklu olup program süresini aşmış olan öğrenciler katkı payı öder. (2021-2022 Güz Dönemi ve sonrasında Yurt Dışından Öğrenci Kontenjanları kapsamında kayıt yaptıran TC / KKTC uyruklu lisans öğrencileri öğrenim ücreti öder.)
 • İzledikleri yan dal programı anadal programı bittiği halde devam eden yan dal öğrencileri, izledikleri yan dal programı için katkı payı öder.
 • Bir programa kayıtlı iken ikinci bir programa (çift anadal programları hariç) kayıt yapan öğrenciler ikinci programa ait öğrenci katkı payı/öğrenim ücretini öder.
 • İkinci öğretim programlarındaki öğrenciler öğrenim ücreti öder.
 • İkinci öğretim programlarında lisansüstü öğrenim gören araştırma görevlileri katkı payı tutarında öğrenim ücreti öder.
 • Yurt dışından öğrenci kontenjanı kapsamında kayıt yaptıran uluslararası öğrenciler öğrenim ücreti öder.
 • Lisansüstü programlara kayıt yaptıran yabancı uyruklu ( TC / KKTC dışı uyruklar) öğrenciler öğrenim ücreti öder.
 • Uluslararası ortak lisans programları öğrencileri öğrenim ücreti öder.

Katkı payı/öğrenim ücreti indiriminden yararlanacak öğrenciler

 • Engelli öğrencilerden, engelli olduğuna dair rapor sunan öğrenciler için (öğrenimleri süresince)  ödemesi gereken öğrenim ücreti tutarlarından, engellilik oranı kadar indirim yapılır.
 • Uluslararası öğrencilerden öğrenim ücreti indirimine hak kazanan öğrenciler öğrenim ücretini indirimli öder.
 • Meslek Yüksekokulu’nda bulundukları bölümde her bir dönem için belirlenen asgari derslerden başarılı olan ve bu dersleri alan öğrencilerin başarı ortalamasına göre dönem sonu itibarıyla yapılacak sıralamada ilk yüzde ona giren ikinci öğretim öğrencileri, bir sonraki dönemde birinci öğretim öğrencileri için belirlenen öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti kadar öğrenim ücreti öder.

Lisans çift ana dal (ÇAD) öğrencileri (Uluslararası öğrenciler hariç)

 • Ana dal programının 1-8. dönemlerinde katkı payı/öğrenim ücretinden muaftır.
 • Ana dal programının 9. ve 10. dönemlerinde; ana dal ve ÇAD kaydı var ise ana dal için katkı payı/öğrenim ücreti ödenir. Sadece ÇAD kaydı var ise hiçbir ücret ödenmez.
 • Ana dal programının 9. ve 10. dönemlerinde sadece ÇAD kaydı varsa ve aynı zamanda bir lisansüstü programa kayıtlıysa (normal program süresi içinde) hiçbir ücret ödenmez.
 • Lisansüstü programın normal süresi aşıldıysa, lisansüstü program için katkı payı/öğrenim ücreti ödenir.
 • Ana dal programının 11 ve yukarı dönemlerinde ana dal ve ÇAD kaydı var ise ana dal için katkı payı/öğrenim ücreti ödenir, Sadece ÇAD kaydı var ise ÇAD katkı payı/öğrenim ücreti ödenir.
 • Ana dal programının 11 ve yukarı dönemlerinde ÇAD kaydı varsa ve aynı zamanda bir lisansüstü programa kayıtlıysa (normal program süresi içinde) sadece ÇAD katkı payı/öğrenim ücreti ödenir. Lisansüstü programın normal süresi aşıldıysa, lisansüstü program için de katkı payı/öğrenim ücreti ödenir.

Değişim programlarına katılan öğrenciler

 • Erasmus ve Mevlana Değişim Programları kapsamında yurtdışından gelen ve yurt dışına giden öğrenciler, katkı payı ve öğrenim ücretlerine ilişkin yükümlülükleri bakımından kendi yükseköğretim kurumlarının mevzuatına tabidir.

667 sayılı KHK kapsamında Üniversitemize Özel Öğrenci olarak kayıt yaptıran öğrenciler

 • Öğrenim ücreti ödemekle yükümlü öğrenciler ücret ödemelerini, ÖSYM tarafından merkezi olarak yerleştirildikleri yükseköğretim kurumuna yapacaklardır.

 

 Öğrenim süreleri

DİPLOMA PROGRAMI

PROGRAM SÜRESİ

Temel İngilizce Bölümü

1 yıl/ 2 yarıyıl

Önlisans programları

2 yıl/ 4 yarıyıl

Lisans programları (dört yıllık)

4 yıl/ 8 yarıyıl

Lisans programları (beş yıllık)

5 yıl/ 10 yarıyıl

Lisansüstü bilimsel hazırlık programları (bir yarıyıl)

1 yarıyıl

Lisansüstü bilimsel hazırlık programları (iki yarıyıl)

2 yarıyıl

Tezli Yüksek lisans programları

2 yıl/ 4 yarıyıl

Tezsiz Yüksek lisans programları

1 yıl/ 2 yarıyıl

Doktora programları

4 yıl/ 8 yarıyıl

Lisans sonrası doktora programları

5 yıl/10 yarıyıl

 

ÖSS veya eşdeğeri sınavlarla kayıt olan öğrenciler önceki programlarında almış oldukları bazı dersleri programlarına saydırarak bazı derslerden muaf olmaktadırlar. Bu şekilde muaf olunan dersler için harcatılan dönemler öğrenim süresi hesabına katılır ve katkı payı/öğrenim ücreti ödemelerinde de gözönüne alınır.

Yatay geçiş yapan öğrencilerin önceki bölümlerinde harcamış oldukları süreler öğrenim süresi içinde değerlendirilir ve katkı payı/öğrenim ücreti ödemelerinde gözönüne alınır.

BANKA DEKONTLARI

Katkı payı/öğrenim ücreti “Öğrenci Katkı Payı/Öğrenim Ücreti Ödemeleri İçin Banka Hesap Numaraları” başlığı altında belirtilen bankaların “On-Line Katkı Payı/Öğrenim Ücreti Hesap Numaraları” na ödenecektir. Öğrenciler bankaya katkı payı/öğrenim ücretinı öderken mutlaka öğrenci numaralarını belirtmeli ayrıca öğrenci numaralarını dekont üzerine işletmelidirler.

Banka şubelerinden (şehir içi/ dışı) “On-Line Katkı Payı/Öğrenim Ücreti Hesap Numaraları”na yapılan ödemeler için havale ücreti alınmaz.

Gerekçeli durumlarda katkı payı/öğrenim ücretinın iadesi işlemlerinde banka dekontunun sunulması zorunlu olduğundan banka dekontunun öğrenci tarafından saklanması önerilir.

KAYIT PROGRAMININ KATKI PAYI/ÖĞRENİM ÜCRETİ ÖDEME BİLGİSİ KONTROLÜ

Katkı payı/öğrenim ücreti ödemelerinde bankalar ve üniversite arasındaki veri alışverişi çevrimiçidir (online). Öğrenciler bankalara ödeme yaptıkları anda ödeme bilgileri kayıt programına yansımaktadır.

Kayıt programı katkı payı/öğrenim ücreti ödemesi gereken öğrencilerin katkı payı/öğrenim ücreti ödeme bilgilerini kontrol etmektedir.

İkinci öğretim tezsiz yüksek lisans öğrencileri için ödemeler kredi bazında hesaplanır. Yani, öğrencilerin almış oldukları her bir kredili ders için öğrencinin kayıtlı bulunduğu programa göre ödemesi gereken kredi bazında toplam katkı payı/öğrenim ücreti kontrolü yapılır. Kredisiz dersler (Graduate Seminer, Term Project, Special/ Advanced Studies hariç) için (2) kredi üzerinden ödeme yapılır.

Öğrencilerimiz aşağıda adresi verilen programdan ödeme bilgilerini kontrol edebilirler.

http://oibs.metu.edu.tr/Student_Semester_Details_61

KATKI PAYI/ÖĞRENİM ÜCRETİ İADESİ

Dersin açılmaması/ kapatılması gerekçesi ile katkı payı/öğrenim ücreti iadesi

Üniversitece ilan edilen “katkı payı/öğrenim ücreti iade son başvuru tarihi”ne kadar başvurmak koşulu ile, öğrencinin kayıt olacağı derslerin açılmaması, derse yeterli sayıda öğrencinin kayıt olmaması nedeni ile derslerin kapatılması vb. durumlarda ödenmiş olan katkı payı/öğrenim ücreti iade edilir.

Kendi isteği ile kayıt sildiren öğrencilerin katkı payı/öğrenim ücreti iadesi

Kayıt yaptırıp kendi isteği ile kaydını sildiren öğrencilerin katkı payı/öğrenim ücreti iade edilmez.

Katkı payı/öğrenim ücreti iade işlemi için izlenecek yol

Katkı payı/öğrenim ücreti iade işleminin yapılabilmesi için aşağıda belirtilen internet adresinden temin edilen formun doldurularak çıktısının alınması, ödeme dekontunun aslının forma eklenmesi ve ilan edilen “katkı payı/öğrenim ücreti iade son başvuru tarihi”ne kadar Öğrenci Katkı payı Ofisine teslim edilmesi gerekir.

https://student.metu.edu.tr/#/   adresindeki Payback Application 409 formunu doldurarak ilerleyebilirsiniz.

YÜKSEKÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU KREDİ VE BURSLARI

Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından verilen öğrenim kredisi ve öğrenim bursuna ilişkin bilgilere aşağıdaki adresten ulaşılabilir.

http://www.kyk.gov.tr

ODTÜ’DE İLGİLİ BİRİM

Katkı payı/öğrenim ücreti ödemeleri, borçlu öğrenciler, katkı payı kredisi ve öğrenim kredisi alan öğrenciler ile ilgili işlemler Öğrenci Katkı Payı Ofisinde (Çatı Kafe üstü Endüstri Mühendisliği yanı) yürütülmektedir. Gerekçeli durumlarda katkı payı/öğrenim ücreti iadesi isteyen öğrenciler ve ödeme bilgilerinde sorun olan öğrenciler, sorunlarının çözümü için bu birime başvurabilirler.