Printer Friendly, PDF & Email
Son Güncelleme:
23/10/2019 - 15:45

Kayıp diplomaların yerine ikinci nüsha diploma başvurusu yapılması gerekmektedir.

Başvuru için Gerekli Belgeler:

1. İkinci nüsha diploma başvuru formu ("Formlar" sayfasından indirebilirsiniz.).

2. Nüfus Cüzdanı (TC uyruklular için) / Pasaport (Yabancı Uyruklular için) fotokopisi

3. Diploma ücreti dekontu 300 TL (banka hesap numaralarına başlığından ulaşabilirsiniz.)

Belgelerin Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Lisans/Lisansüstü Diploma sorumlularına elden, e-posta veya kargo ile iletilmesi gerekmektedir.

Önemli Açıklamalar:

  • İlgili yönetmelik gereği, ikinci nüsha diploma bir defaya mahsus verilir. İkinci nüshanın kaybedilmesi durumunda üçüncüsü hazırlanmaz.
  • İkinci nüsha diploma üzerinde İKİNCİ NÜSHA ibaresi yer alır.
  • İkinci nüsha diploma aslına uygun olarak hazırlanır. Mezuniyet tarihindeki Adı Soyadı, Bölüm Adı, Ünvan vb. bilgiler asıl diplomada yer aldığı gibi belirtilir.
  • İkinci nüsha diploma başvuru yapıldıktan sonra 15 gün içerisinde verilir.
  • İkinci nüsha diploma diploma sahibinin kendisine veya vekalet vereceği kişiye verilir.
  • İkinci nüsha diplomanın hazırlanması aşamasında kayıp olan diploma bulunur ise Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bilgi vermeniz gerekmektedir.

İletişim:

Lisans mezunları için Ceylan Yatağan    (312) 2103412 cecandan@metu.edu.tr

Lisansüstü mezunları için Fatma Özgün (312) 2103477 ozgunf@metu.edu.tr