2020-2021 Bahar Dönemi Dersten Çekilme İşlemleri 

Öğrencilerimizin Dersten Çekilme taleplerinin aşağıda belirtilen takvime uygun şekilde yapılması gerekmektedir. 

 

Dersten çekilme başvuruları (öğrenciler için)

 17 Mayıs - 25 Haziran 2021 (23.59’a kadar)

Danışman Onayları

 17 Mayıs - 25 Haziran 2021 (23.59’a kadar)

 

2020-2021 Bahar döneminde uygulanmak üzere; bir yarıyıl içinde dersten çekilme izni verilen ders sayısı bir ders arttırılmıştır. Buna göre, içinde bulunduğumuz Bahar döneminde bu izin toplam 2 ders için kullanılabilecektir. Bu durumda,

Üniversitemiz yönetmeliklerine göre dersten çekilme başvurusu, ilk iki yarıyılın müfredatında yer alan dersler için ve mevcut yarıyılda asgari ders yükü kadar veya altında ders alan öğrencilerimiz için geçerli bir seçenek değildir. Ancak, içinde bulunduğumuz dönemin şartları değerlendirilerek, bu dönemde uygulanmak üzere öğrencilerimize hem ilk iki yarıyıl müfredatında yer alan dersler için hem de mevcut dönemdeki ders yüküne bakılmaksızın dersten çekilme işlemi yapma hakkı tanınacaktır.

Öğrencilerin dersten çekilme işlemini yapmadan önce danışmanları ile iletişime geçmeleri gerekmektedir.

Dersten çekilme işlemi yapmak isteyen öğrencilerhttps://student.metu.edu.tr adresinde yer alan Dersten Çekilme Başvurusu linkini kullanarak ilgili başvurularını yapabileceklerdir. Öğrencilerimiz bu dönem için 1 ya da 2 dersten çekilme başvurusu yaptıktan sonra (danışman onayı alınsa dahi) dersten çekilme süresi içinde vazgeçerek başka 1 ya da 2 dersten çekilmek istediğinde, program önceki derse ait çekilme işlemini iptal ederek öğrenciye ve danışmana bilgilendirme e-postası gönderecektir. Bu durumda öğrencinin yaptığı dersten çekilme başvurusu işleminin son durumu için onay verilmesi gerekecektir. Öğrencilerin dersten çekilme başvuruları için danışman onayı verilip/verilmediğini başvuruyu yaptıkları programdan (https://student.metu.edu.tr adresinde yer alan Dersten Çekilme Başvurusu Programı) izlemeleri gerekir.

Danışmanlar için dersten çekilme onay işlemlerihttps://sis.metu.edu.tr/ programı vasıtası ile yapılacaktır. Öğrenciler dersten çekilme talebi yaptıklarında öğrencinin kendisine ve danışmanına sistem tarafından bilgilendirme e-postası gönderilecektir. Danışmanlar, talep yapan öğrencinin durumunu değerlendirerek onay verebilir veya ilgili talebi uygun bulmadıkları durumda talebe RET verebilirler. Onay veya ret işleminden sonra öğrenciye sistem tarafından bilgilendirme e-postası gönderilecektir.

Dersi veren öğretim elemanlarının dersten çekilme ile ilgili herhangi bir işlem yapması gerekmemektedir. İlgili işlemler, öğrenci ve danışman tarafından yürütülecek işlemlerdir.

Dersten çekilme işlemi danışman onayları için verilen süre sona erdikten ve ilgili işlem için ÖİDB tarafından onay verildikten sonra, çekilme işlemi tamamlanan dersler sistemde öğrencilerin üzerinde (W) olarak görünecektir ve hem öğrenciye hem de dersi veren öğretim elemanına bilgilendirme e-postası gönderilecektir. Tüm bu aşamalar tamamlandıktan sonra ilgili dersler için ODTÜClass’ta da işlem tamamlanmış olacaktır.

Danışmanlar, 4. sınıf öğrencilerine onay verirken mezuniyet durumlarını inceledikten sonra öğrencinin mezuniyeti söz konusu değilse dersten çekilme işlemi için onay vermelidirler. Mezuniyet durumunda olan öğrenciye onay verilmesi durumunda, öğrencinin transkriptinde yerine ders alınmamış dersten çekilme işlemi kalacağı için, öğrenci mezun olamayacaktır.

 

Dersten çekilme işlemlerine ilişkin mevzuat aşağıdaki yönetmeliklerde yer almaktadır:

Konuya ilişkin güncel duyuru metnine oidb.metu.edu.tr internet adresinde yer alan "Duyurular" başlığı altından ulaşılabilir.