Printer Friendly, PDF & Email
Son Güncelleme:
14/06/2021 - 13:59

LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN ASKERLİK İŞLEMLERİ

Askerlik İşlemleri 7179 sayılı Askeralma Kanunu Uygulama Esaslarına (https://asal.msb.gov.tr)  göre yürütülür.

Üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrencilerden yoklama çağında olanlar ile daha önce kayıt yaptırmış ancak yoklama çağına yeni gelmiş olan Lisans öğrencilerinin okulun belirlediği azami eğitim süresi kadar ertelenir. Azami öğrenim süresi sonunda mezun olmayanlar ise her eğitim öğretim yılının en az bir döneminde kayıt yenilemiş olmak şartıyla 28 yaşını tamamladıkları yılın sonuna kadar ertelenmektedir.

Yükseköğretim kurumlarının Fakülte ve Yüksekokullarından lisans derecesi ile mezun olan yükümlülerin mezuniyet tarihinden itibaren 2 yıl erteleme hakları vardır.

Bir yükseköğretim kurumundan mezun olanların, aynı düzeyde ikinci bir programa kayıt olmaları halinde bu öğrenciliklerinden dolayı askerlikleri ertelenmez.

Askerlik durumunuzu https://www.turkiye.gov.tr/askerlik-durum-belgesi-sorgulama kontrol edebilirsiniz.

NOT: 2018-2019 Bahar Dönemi ve öncesinde kayıtlı olanlar 1111 Sayılı Askerlik Kanuna tabi olup 2019-2020 Güz Döneminden itibaren kayıtlı olanlar 7179 Sayılı Askeralma Kanuna tabidir.

 

LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİNİN ASKERLİK İŞLEMLERİ

Üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrencilerin askerlik işlemleri 7179 sayılı Askeralma Kanunu Uygulama Esaslarına (https://asal.msb.gov.tr)  göre yürütülür.

Kayıt öncesi yoklama kaçağı veya bakaya kalanların askerlik işlemleri yapılmaz.

Askerlik İşlemleri Yüksek Lisans için 32, Doktora için 35 yaşını tamamladıkları yılın sonunu geçmemek kaydıyla ertelenmektedir.

Lisansüstü programlarda sevk tehir erteleme süreleri: 

  • Lisansüstü Bilimsel Hazırlık programı 1 yıl.

  • Yüksek lisans tezli program 6 dönem.

  • Yüksek lisans tezsiz program 3 dönem.

  • Doktora programı 12 dönem.

  • Lisans sonrası doktora programı 14 dönem.

Yeni kayıt yaptıran öğrencilerin daha önce başka bir kurum veya üniversiteden yapılmış tecilleri varsa mevcut tecil iptal edilmeden tekrar tecil istenmesi mümkün değildir.

Yüksek Lisans mezunu olan yükümlülerin askerlikleri Askerlik Şubelerine başvuruları halinde mezuniyet tarihinden itibaren 1 yıl ertelenir.

Doktora öğrenimini tamamlayanların ise, mezuniyet nedeniyle sevk tehiri yaptırmalarına yasal imkân bulunmamaktadır.

Askerlik durumunuzu https://www.turkiye.gov.tr/askerlik-durum-belgesi-sorgulama kontrol edebilirsiniz.

NOT: 2018-2019 Bahar Dönemi ve öncesinde kayıtlı olanlar 1111 Sayılı Askerlik Kanuna tabi olup 2019-2020 Güz Döneminden itibaren kayıtlı olanlar 7179 Sayılı Askeralma Kanuna tabidir.