Printer Friendly, PDF & Email
Son Güncelleme:
31/08/2020 - 13:44

Üniversitemizde alınmakta olan hijyen tedbirlerine ek olarak, yoğun bir trafiğe sahip olan ÖİDB servislerinde yüz yüze iletişimi en aza indirmeyi amaçlıyoruz. Bu çerçevede, ÖİDB tarafından sağlanan “Aslı Gibidir Onayı” işlemi geçici olarak durdurulmuştur.

31 Temmuz 2009 tarih ve 27305 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8. maddesi

"...istenen belgenin aslının getirilmesi halinde, belgenin fotokopisi, aslına uygunluğu kontrol edildikten sonra ilgili görevli tarafından isim ve unvan yazılarak tasdik edilir..."

hükmünü içermektedir.

Üniversite Yönetim Kurulu Kararı Gereği ÖİDB Tarafından Aslı Gibidir/ True Copy Onayı Yapılabilecek Belgeler

1. ODTÜ tarafından verilen Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi

2. ODTÜ lisans öğrencilerinin öğrenci dosyalarında bulunan Lise Diploması

3. Üniversite Katalog fotokopisi

"Aslı Gibidir" onayı için asıl belgeler ve fotokopisi gerekmektedir. Öğrencilerin bu işlem için herhangi bir ücret ödemesi gerekmemektedir. Ancak herhangi bir sebeple üniversite ile ilişiği kesilmiş ve mezun kişilerin ücret ödemeleri ve makbuzu ÖİDB'ye teslim etmeleri gerekmektedir. Ödeme miktarlarını belirten tabloya buradan ulaşabilirsiniz.

Banka Hesap Numaralarına "Ödemeler" başlığından ulaşılabilir.