Printer Friendly, PDF & Email
Son Güncelleme:
13/09/2023 - 14:49

31 Temmuz 2009 tarih ve 27305 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8. maddesi

"...istenen belgenin aslının getirilmesi halinde, belgenin fotokopisi, aslına uygunluğu kontrol edildikten sonra ilgili görevli tarafından isim ve unvan yazılarak tasdik edilir..."

hükmünü içermektedir.

Üniversite Yönetim Kurulu Kararı Gereği ÖİDB Tarafından Aslı Gibidir/ True Copy Onayı Yapılabilecek Belgeler

1. ODTÜ tarafından verilen Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi

2. ODTÜ lisans öğrencilerinin öğrenci dosyalarında bulunan Lise Diploması

3. ODTÜ Basılı Katalog fotokopisi (https://catalog.metu.edu.tr/ adresinde paylaşıma açılmış olan "Online Katalog"un çıktısı onaylanmaz)

"Aslı Gibidir" onayı için asıl belgeler ve fotokopisi gerekmektedir. Renkli fotokopilere "aslı gibidir" onayı yapılmaz. Öğrencilerimizin aslı gibidir ücretini ödemeleri ve makbuzu ÖİDB'ye teslim etmeleri gerekmektedir. Ödeme miktarlarını belirten tabloya buradan ulaşabilirsiniz.

Banka Hesap Numaralarına "Ödemeler" başlığından ulaşılabilir.