KATKI PAYI İADESİ İŞLEMLERİ

1 - https://student.metu.edu.tr adresindeki Payback Application 409 formunun bilgisayar ortamında doldurulmuş ve imzalanmış hali

2 - Banka dekontunun aslı

Katkı payı iadesi işleminin yapılabilmesi için yukarıdaki belgelerin akademik takvimde ilan edilen son başvuru tarihine kadar katkipayi@metu.edu.tr adresine mail atılması gerekmektedir. Bu tarihten sonra iade başvurusu kabul edilmez.

ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER/BAŞVURANLAR İÇİN GERİ ÖDEME FORMATI

Uluslararası öğrencilerin de katkı payı ödemeleri, yaz okulu katkı payı ödemeleri ya da İngilizce Yeterlilik sınavı ücreti ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’ndan belge ve hizmetler için yaptıkları ödeme için geri iade başvuruları yukarıdaki talimatlarla aynıdır. Uluslararası öğrencilerin geri ödeme süreçleri, bir Türk bankasında kendi adlarına bir hesapları bulunmamasından ötürü yaşanabilecek zorluklardan ötürü toplamda iki şekilde yapılabilir:

1. Öğrencinin kendisine ait bir Türk banka hesabı varsa, yukarıda belirtilen talimatları yerine getirerek, üniversitemizin akademik takviminde belirtilen geri ödeme tarihlerinde geri ödeme talebini, yukarıda belirtilen e-posta adresine iletebilir.

2. Eğer öğrencinin kendi adına bir Türk banka hesabı yok ise, geri ödemesini kendisine ait olmayan bir başka Türk bankası hesabına geri ödenmesini isteyebilir. Bu durumda, uluslararası öğrencilerimizin, ülkelerinde bulunan Türk büyükelçiliklerine ve konsolosluklarına müracaat ederek, geri ödeme yapılmasını istedikleri Türk banka hesabına paranın yatırılmasına onay verdiklerine dair noter onaylı bir belge hazırlamaları gerekmektedir. Noter onaylı belge hazırlandıktan sonra, yukarıdaki talimatlarda iletilmesi istenen ödeme dekontu ve geri ödeme formu ile birlikte, katkipayi@metu.edu.tr adresine e-posta ile gönderilmelidir.

  • ÖNEMLİ NOT: Bu iki ödeme şeklinden biriyle geri ödeme yapılamıyorsa, Türk banka hesabı dışındaki bir banka hesabına geri ödeme yapılamaz ve yapılmış olan ödeme, öğrencinin başka bir ödemesine aktarılamaz ya da ödenecek başka bir işlem için kullanılamaz. (Örneğin, yapılan yaz okulu katkı payı ödemesini geri ödemesini alamıyorsa, bu parayı bir sonraki katkı payı ödemesine ya da yaz okulu katkı payı ödemesine aktaramaz) Bu durumdaki öğrencilerin ödedikleri miktar ve geri ödeme talep hakları saklı tutulur. Öğrenciler bir Türk bankası hesabı açtıkları zaman ya da geri ödemenin yapılabileceği bir Türk bankası hesabı için onaylı noter belgesine sahip oldukları zaman, akademik takvimde belirtilen en erken geri ödeme sürecinde başvurusunu yaparak geri ödeme talebini iletebilir.
  • ÖNEMLİ NOT 2: Noter onaylı belge vasıtasıyla, kendi adına olmayan bir Türk hesabına geri ödeme başvurusu yalnızca uluslararası öğrenciler için uygulanan bir süreçtir. Türk vatandaşlığı olan öğrenciler, bu seçenekten faydalanamazlar.

KATKI PAYI İADESİ İLE İLGİLİ BİLGİLER

Dersin açılmaması/ kapatılması gerekçesi ile katkı payı iadesi
Üniversitece ilan edilen “katkı payı iade son başvuru tarihi”ne kadar başvurmak koşulu ile, öğrencinin kayıt olacağı derslerin açılmaması, derse yeterli sayıda öğrencinin kayıt olmaması nedeni ile derslerin kapatılması vb. durumlarda ödenmiş olan katkı payı iade edilir.

Kendi isteği ile kayıt sildiren öğrencilerin katkı payı iadesi
Kayıt yaptırıp kendi isteği ile kaydını sildiren öğrencilerin katkı payı ve öğrenim ücretleri iade edilmez.

Özel öğrencilerin katkı payı iadesi
Özel öğrencilerin, kayıt iptali veya dersi bırakmak istemesi durumunda, dönemin ilk iki haftası içinde başvurmak koşulu ile katkı paylarının tümü, “katkı payı iade son başvuru tarihi”ne kadar başvurulması durumunda ise, % 50’sinin iadesi yapılır.

DİĞER ÖDEME İADESİ İŞLEMLERİ 

Formlar başlığı altında "Ödeme İadesi Formu" doldurulmalı ve ilgili birimlere sunulmalıdır.