KATKI PAYI İADESİ İŞLEMLERİ

1 - https://student.metu.edu.tr adresindeki Payback Application 409 formunun bilgisayar ortamında doldurulmuş ve imzalanmış hali

2 - Banka dekontunun aslı

Katkı payı iadesi işleminin yapılabilmesi için yukarıdaki belgelerin akademik takvimde ilan edilen son başvuru tarihine kadar katkipayi@metu.edu.tr adresine mail atılması gerekmektedir. Bu tarihten sonra iade başvurusu kabul edilmez.

KATKI PAYI İADESİ İLE İLGİLİ BİLGİLER

Dersin açılmaması/ kapatılması gerekçesi ile katkı payı iadesi
Üniversitece ilan edilen “katkı payı iade son başvuru tarihi”ne kadar başvurmak koşulu ile, öğrencinin kayıt olacağı derslerin açılmaması, derse yeterli sayıda öğrencinin kayıt olmaması nedeni ile derslerin kapatılması vb. durumlarda ödenmiş olan katkı payı iade edilir.

Kendi isteği ile kayıt sildiren öğrencilerin katkı payı iadesi
Kayıt yaptırıp kendi isteği ile kaydını sildiren öğrencilerin katkı payı ve öğrenim ücretleri iade edilmez.

Özel öğrencilerin katkı payı iadesi
Özel öğrencilerin, kayıt iptali veya dersi bırakmak istemesi durumunda, dönemin ilk iki haftası içinde başvurmak koşulu ile katkı paylarının tümü, “katkı payı iade son başvuru tarihi”ne kadar başvurulması durumunda ise, % 50’sinin iadesi yapılır.

DİĞER ÖDEME İADESİ İŞLEMLERİ 

Formlar başlığı altında "Ödeme İadesi Formu" doldurulmalı ve ilgili birimlere sunulmalıdır.