(26 Nisan 2022 tarihli Senato Kararı)

 1. Lisansüstü programlara kayıtlı toplam uluslararası öğrenci (Türkiye Cumhuriyeti ve/veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlığı olmayan öğrenciler) sayısının yüzde onu, uygulama esasları çerçevesinde öğrenim ücreti indirimi veya muafiyetinden yararlanabilir.
 2. Aşağıdaki öğrenciler kapsam dışındadır:
  1. Öğrenim ücretleri, herhangi bir kurum tarafından karşılanan öğrenciler,
  2. Bilimsel hazırlık programında kayıtlı öğrenciler,
  3. Programa koşullu olarak kabul edilen öğrencilerden programının ilk döneminde olanlar,
  4. İkinci öğretim programlarında kayıtlı öğrenciler,
  5. Uluslararası ortak diploma programlarında kayıtlı öğrenciler
 3. Öğrenim ücreti indirimi, ilgili yarıyılda ödenmesi gereken öğrenim ücretinin yüzde ellisinden, öğrenim ücreti muafiyeti ise tamamından muaf olunmasıdır.
 4. Öğrenim ücreti indirimi/muafiyetinden yararlanmada temel ölçüt öğrencinin akademik başarısıdır. Öğrenim ücreti indirimi/muafiyeti bir akademik yıl (iki yarıyıl) için geçerlidir.
 5. Programlara yeni kabul edilen öğrencilerin öğrenim ücreti indirimi/muafiyetinden yararlanması için yapılan değerlendirmede, öğrencinin üniversiteye başvuruda sunduğu sınav ve benzeri belgeler esas alınır. Öğrenim ücreti indirimi/muafiyetinden yararlanmaya başlayan öğrencilerden, içinde bulunulan akademik yıl sonunda Madde 6’da belirtilen koşullar çerçevesinde başarılı olan öğrenciler, bir sonraki akademik yıl için yapılacak olan değerlendirmeye dâhil edilir.
 6. Programına devam etmekte olan lisansüstü öğrenciler için öğrenim ücreti indirimi/muafiyetinden yararlanabilme koşulları aşağıda belirtilmiştir:
  1. Programın normal eğitim öğretim süresi içinde olunması,
  2. Bahar yarıyılı sonu itibariyle genel not ortalamasının öğrenim ücreti indirimi için en az 3.00, öğrenim ücreti muafiyeti için en az 3.50 olması
  3. Tez aşamasında olan öğrenciler için tezle ilişkili derslerden geçer not alınmış olması.
 7. Her akademik yıl başında, Enstitü Yönetim Kurulları tarafından ilgili akademik yılın güz yarıyılı için lisansüstü programlara kabul almış uluslararası öğrencilerin en fazla yüzde onu için öğrenim ücreti indirimi/muafiyeti tanımlanır ve belirlenen öğrencilerin listesi ilgili yarıyıl için akademik takvimde ilan edilmiş olan katkı payı ödeme tarihlerinden önce Rektörlüğe sunulur. Bahar yarıyılı için lisansüstü programlara kabul almış adaylar için ayrı bir değerlendirme yapılmaz. Bu adaylar, ilk dönemlerini tamamladıktan sonra bu Madde 8’deki değerlendirmeye tabii tutulur.
 8. Her akademik yıl sonunda, bir sonraki akademik yıl için
  1. Uluslararası Öğrenci Ofisi tarafından, öğrenim ücreti indirimi/muafiyetinden yararlanabilecek öğrenci sayıları tespit edilir ve enstitülerdeki toplam uluslararası lisansüstü öğrenci sayısı dikkate alınarak enstitüler arasında paylaştırılır; gerekli durumlarda enstitüler arasında kontenjan aktarımı yapılabilir. Enstitü bazında belirlenen bu sayılar ve değerlendirmeye dâhil edilebilecek öğrenci listeleri enstitüler ile paylaşılır.
  2. Enstitü Yönetim Kurulları tarafından, Uluslararası Öğrenci Ofisi’nin iletmiş olduğu sayılar dikkate alınarak öğrenim ücreti indirimi/muafiyetinden yararlanacak öğrenciler tespit edilir ve ilgili yarıyıl için akademik takvimde ilan edilmiş olan katkı payı ödeme tarihlerinden önce Rektörlüğe sunulur.
 9. Madde 7 ve Madde 8 kapsamında Rektörlüğe iletilen listeler doğrultusunda, öğrenim ücreti indirimi/muafiyetinden yararlanacak öğrenciler için Üniversite Yönetim Kurulu (ÜYK) kararı alınır.

Printer Friendly, PDF & Email
Son Güncelleme:
27/04/2022 - 15:53