Üniversitemizde bütünleme sınavları "Son Yarıyılına Kayıtlı Olan Önlisans ve Lisans Öğrencileri için Bütünleme Sınavları Yönergesi" kapsamına giren öğrenciler için uygulanır. 

Ayrıca, öğrenciler yaz okulunda “Yaz Okulu Yönergesi” kapsamında kayıt olarak ders alabilirler.

ODTÜ’de öğrenim sırasında eş zamanlı olarak Yaz Okulunda ODTÜ dışındaki  yükseköğretim kurumlarından alınacak dersler için koşullar ile bu derslerin programa sayımına ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir.

 

  • Alınmak istenen ders yaz okulunda ODTÜ’de açılıyorsa öğrencinin dersi ODTÜ’de alması önceliklidir. İlgili ders yaz okulunda ODTÜ’de açılmıyorsa ve öğrencinin o ders için bütünleme hakkı bulunmuyorsa, ders ODTÜ dışı üniversitelerden alınabilir.
  • Ders alınacak üniversitenin ilgili programının öğrencinin kayıtlı olduğu programın taban puanından daha yüksek bir puanla (vakıf yükseköğretim kurumlarında burslu öğrenciler için taban puan dikkate alınır) öğrenci kabul etmesi gerekmektedir.
  • Öğrenciler, bu kapsamda almak istedikleri dersin içeriğini gösteren katalog bilgileri, ders izlencesi vb. belge ve gerekçesini belirten dilekçe ile Bölüm Başkanlığına başvurur.
  • Dersin eşdeğerliğinin ve kabul koşullarının bölüm başkanlığının önerisi ve ilgili yönetim kurulu kararıyla ilgili üniversiteye baş vurmadan önce onaylanması gerekir.
  • Yaz okulu döneminde ODTÜ dışından ders alınması durumunda, yaz okulunda her iki kurumdan alınan toplam ders sayısı iki dersi aşamaz.
  • Aynı yaz okulu döneminde, bir ders Ankara kampusunda, bir ders Kuzey Kıbrıs Kampusunda olmak üzere ders alınamaz.

 

Dersin Yaz Okulunda açılmaması ve ODTÜ dışından alınamaması ders için bütünleme sınavı verilme zorunluluğunu getirmez.

 

27.12.2017

 


Printer Friendly, PDF & Email
Son Güncelleme:
19/01/2024 - 10:30