18 Mayıs 2018 tarih ve 30425 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7143 Sayılı Kanunun 15. maddesi ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa  eklenen Geçici 78. madde kapsamından yararlanmak isteyen adayların, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren dört ay içinde (18 Eylül 2018 mesai bitimine kadar) başvuru yapmaları gerekmektedir 

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte askerlik görevini yapmakta olanlar terhislerini takip eden iki ay içinde başvurmaları halinde Geçici 78. maddede belirtilen haklardan yararlanırlar.

Başvuru Başlangıç Tarihi: 18 Mayıs 2018

Başvuru Bitiş Tarihi: 18 Eylül 2018 mesai bitimine kadar.

Askerlik Görevini Yapmakta Olanlar: Terhis tarihini takip eden iki ay içinde başvurmalıdır.

Lisans ve lisansüstü programlarda eğitim öğretim dili İngilizcedir. Başvuru yapan adayların Üniversite Senatosunca kabul edilen sınavlar ile İngilizce yeterliklerini belgelemeleri gerekmektedir. Adaylardan, programa başvuru yaptıkları tarihten itibaren son dört yarıyıl içinde en az bir yarıyıl üniversitede öğrenci olanların İngilizce yeterliklerini yeniden belgelemeleri istenmez. Ancak, öğrenimlerine dört yarıyıldan fazla ara vermiş olanlar İngilizce yeterliklerini belgelemek zorundadır. Üniversite Senatosu tarafından kabul edilen ‘ODTÜ İngilizce Yeterlik Sınavları Eşdeğerlik Tablosu’ http://oidb.metu.edu.tr/tr/odtu-tarafindan-kabul-edilen-ingilizce-yeter… adresinde yer almaktadır. Meslek Yüksekokulu öğrencileri için İngilizce Yeterlilik şartı aranmaz. İngilizce yeterliğini belgeleyemeyen adaylar kayıt hakkını kaybeder.  

BAŞVURU ŞEKLİ

Başvuru için aşağıdaki bağlantıda bulunan elektronik başvuru formunun doldurulması gerekmektedir. Bu form doldurulduktan sonra başvuru sonlandırılmadan önce e-devletten alınacak adli sicil kaydı belgesi başvuru programına yüklenmelidir. Adli sicil kaydı belgesi yüklenmezse başvuru tamamlanmış sayılmaz.

T.C. uyruğu bulunmayan adaylar, adli sicil kaydı belgesi yüklenen alana pasaportlarının ilk sayfa kopyasını ekleyeceklerdir.

ÖSYM tarafından yerleştirildiği halde kayıt yaptırmamış olan adayların ÖSYS Sınav Sonuç Belgesi ve ilgili kanun kapsamında başvuru taleplerini içeren dilekçeleri ve Adli Sicil Belgeleri ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na bizzat gelerek başvuru yapmaları gerekmektedir.

Lisansüstü programa kabul edildikleri halde kayıt yaptırmayanların başvuru taleplerini içeren dilekçeleri ve programa kabul edildiklerine dair belge ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na bizzat gelerek başvuru yapmaları gerekmektedir.

Posta yolu ile başvuru kabul edilmeyecektir.

Başvuru Programı Adresi
https://oibs2.metu.edu.tr/Amnesty_Application_Program/ 

*7143 Sayılı Kanun ODTÜ Uygulama Esaslarına aşağıdaki adresten ulaşılabilir.

http://oidb.metu.edu.tr/tr/orta-dogu-teknik-universitesi-7143-sayili-ka…

*7143 Sayılı Kanun YÖK Uygulama Esaslarına buradan ulaşılabilir.

*7143 Sayılı Kanunun Resmi Gazete metnine aşağıdaki adresten ulaşılabilir.

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov…;


Printer Friendly, PDF & Email
Son Güncelleme:
26/02/2019 - 15:15