2023 - 2024 BAHAR DÖNEMİ

ÖZEL ÖĞRENCİ BAŞVURU VE KAYIT TARİHLERİ:

12 - 19 Şubat 2024

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Başvuru Birimi

Tel  : 0 (312) 210 34 12 - 210 34 10

Online İletişim Formu

oidb-basvuru@metu.edu.tr

 

Lisans programlarından ders alacakların başvuru yapabilmesi için; yurt içi veya yurt dışındaki bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrenci olması ya da mezun olması gerekir.

Bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olan öğrenciler özel öğrencilik imkanından bir program süresince en fazla iki dönem yararlanır.

Lisansüstü programlardan ders alacakların başvuru yapabilmesi için; yurt içi veya yurt dışındaki bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında kayıtlı öğrenci olması gerekir.

Lisansüstü dersler için kayıtlı olduğu üniversiteden aldığı ODTÜ’den ders almasına izin veren Enstitü Yönetim Kurulu Kararı gerekmektedir. Bu karar başvuru sırasında sunulmadan lisansüstü derse kayıt işlemi yapılmaz.

ODTÜ’de eğitim-öğretim dili İngilizce’dir. Öğretim dili İngilizce olmayan programlarda öğrenim gören ve özel öğrenci olarak başvuru yapan adayların yabancı dil düzeylerinin yeterli olduğunu belgelemeleri gerekir. Adaylar, ODTÜ İYS veya YDYO tarafından önerilen ve Senato tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası sınavlardan elde ettikleri geçerli sınav sonucunu sunabilirler.

Özel öğrencilerin derslere kabulü için;

Lisans derslerinde; dersi veren öğretim üye/görevlisinin ve ilgili Bölüm Başkanlığının onayı,

Lisansüstü derslerinde; dersi veren öğretim üye/görevlisinin ve ilgili Anabilim Dalı Başkanlığının onayı gerekmektedir.

 

Özel öğrencilerin başvuru ve kayıt işlemleri;

Üniversitemize özel öğrenci statüsünde başvuru yapacak adaylar, aşağıdaki belgelerle birlikte 19 Şubat 2024 tarihi mesai bitimine kadar (17.00) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Giriş Kat/ Başvuru Birimine elden başvuru teslimini tamamlamalıdır.

Özel öğrenciler başvuru teslimini tamamladıklarında, kabul edildikleri ders/derslere kayıtları ÖİDB tarafından yapılacaktır. Kayıt olan öğrencilere ÖİDB tarafından öğrenci numarası verilir.

Özel öğrenciler, etkileşimli kayda girmeyeceklerdir.

Özel öğrenci başvuru ve kayıt işlemleri dönemlik olup, bir sonraki dönemlerde başvuru yapacak adayların tüm işlemleri tekrar yapması gerekir.

 

Gerekli Belgeler;

 1. Özel Öğrenci Başvuru formu.
 2.  Mezun statüsünde olanlardan Mezuniyet Belgesi  veya Diplomanın onaylı fotokopisi.
 3. "Öğrenci” statüsünde olanlar için Öğrenci Belgesi.
 4. Kayıtlı olduğu programın eğitim dilini gösterir belge.
 5. Disiplin cezası almadığına dair belge (Başvuru yapacak tüm adayların sunması gerekmektedir.)
 6. Eğitim dili Türkçe olan yükseköğretim kurumlarından başvuru yapacak adayların https://oidb.metu.edu.tr/tr/odtu-tarafindan-kabul-edilen-ingilizce-yeterlik-sinavlari-es-degerlik-tablosu adresinde yer alan dil belgelerinden herhangi birinin resmi belgesi.
 7. 2 adet vesikalık fotoğraf (Fotoğrafın biri başvuru formuna yapıştırılacak biri de kimlik için kullanılacaktır)
 8. Başvuru ve kredi başına ders ücreti dekontu. Hesap numaraları için http://oidb.metu.edu.tr/tr/diger-hizmetler-icin-banka-hesap-numaralari adresini takip edebilirsiniz.
 9. Özel öğrenci statüsünde ders alıp kayıtlı olduğu üniversitesine ders sayımı yapacak öğrencilerin, kendi üniversitelerinden lisans programları için Fakülte Yönetim Kurulu Kararı, Lisansüstü programlar için ise Enstitü Yönetim Kurulu Kararı gerekmektedir. Başvuru evrakları sunulmadan Enstitü ya da Fakülte Yönetim Kurulu kararının Üniversitemize resmi yazı ekinde gönderilmesi kayıt işlemleri için yeterli değildir. Kayıt işlemlerinin tamamlanabilmesi için yukarıda belirtilen tüm evrakların başvuru esnasında teslim edilmesi gerekmektedir.

 

Önemli Notlar

 1. Öğrencisi olduğu yükseköğretim kurumunun ODTÜ’de özel öğrenci olmasını kabul ettiğine ilişkin karar belgesinde, ODTÜ’de alacak olduğu derslerin mutlaka belirtilmesi gerekmektedir.
 2. Hazırlık sınıfına özel öğrenci kabul edilmez.
 3. Bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrenciler için Özel öğrencilik süresi aralıklı veya sürekli olarak iki yarıyıl ile sınırlıdır.
 4. Özel öğrenciler, katkı payı/öğrenim ücretlerini kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumuna öderler.
 5. Özel öğrenci olarak yaz okullarına katılacak öğrenciler, yaz okulu ücretini dersi aldıkları yükseköğretim kurumuna öderler.
 6. ODTÜ öğrencileri özel öğrenci olarak kayıt yaptıramaz.
 7. Başvuru evraklarını teslim eden adayların dönem sonunda ders notlarını görüntülemek ve derse ait paylaşılan dökümanları takip edebilmek için https://useraccount.metu.edu.tr/newstudent/ adresinden şifre edinmeleri gerekmektedir.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Özel Öğrenci Yönergesi için tıklayınız.

 

BAŞVURU VE KREDİ BAŞINA DERS ÜCRETLERİ

Türkiye’ de Devlet ve Vakıf Üniversitelerinde kayıtlı lisans ve lisansüstü öğrenciler özel öğrenci kredi ücretinden ve başvuru ücretinden (yaz okulu hariç) muaftırlar.

Lisans programlarından ders almak isteyen mezun öğrenciler ile Türkiye'de bir Yükseköğretim Kurumunda kayıtlı olmayan uluslararası öğrencilerin ödemesi gereken ücret

BAŞVURU ÜCRETİ
TC uyruklu (Özel Öğrenci) : 500 TL
Uluslararası öğrenci (Özel Öğrenci): 55 $

ÖZEL ÖĞRENCİ DERS ÜCRETİ (KREDİ BAŞINA)
TC Uyruklu: 1250 TL
Uluslararası öğrenci : 250 $

Lisansüstü ikinci öğretim tezsiz yüksek lisans programlarından, özel öğrenci olarak ders almak isteyenler (Türk ve Uluslararası öğrenci ayrımı olmaksızın), ilgili programların kredi başına belirlenmiş olan ders ücretini öderler. 

 

Yapılan özel öğrenci başvuruları sadece yapıldığı dönem için geçerli olup daha sonraki dönemlerde özel öğrenci olmak için yeniden başvuru yapmak zorunludur. Ancak ara vermeden, üst üste özel öğrencilik başvurusu yapanların ikinci başvurularında, başvuru ücreti ödenmez.

Özel öğrenci statüsünde kredisiz ders (İkinci öğretim tezsiz yüksek lisans programlarında Graduate Seminar ve Term Project hariç) alınması durumunda 2 kredi üzerinden ödeme yapılmaktadır.

ODTÜ’de öğretim elemanı, idari ve teknik personel olanlar (part-time öğretim elemanları ve sözleşmeli bilimsel proje uzmanı hariç), özel öğrenci kredi başına ders ücretini % 50 indirimli öderler.

Bu kapsamdakilerin ÖİDB’ de bulunan görevliye akademik kimlik kartlarının fotokopisini sunmaları ve aslını göstermeleri veya atama işlemlerinin sürmekte olduğunu, bağlı bulundukları Personel Daire Başkanlıklarından alacakları bir yazı ile belgelendirmeleri gerekir.

Özel öğrencilerin, kayıt iptali istemesi durumunda, Akademik Takvimde belirtilen katkı payı iade son başvuru tarihine kadar başvuru yapılmak kaydı ile başvuru ve kredi ücreti iadesi istenebilir. İade işleminin yapılabilmesi için http://oidb.metu.edu.tr/tr/formlaradresinde yer alan Ödeme İadesi Başvuru formunun elektronik ortamda doldurulması ve dekontun bir kopyasının eklenerek ÖİDB’ ye teslim edilmesi gerekir. Ödeme dekontunun öğrenci tarafından saklanması önerilir.

İKİNCİ ÖĞRETİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARINDA ÖZEL ÖĞRENCİLİK

Lisansüstü ikinci öğretim tezsiz yüksek lisans programlarından, özel öğrenci olarak ders almak isteyenler için katkı payı indirimi veya muafiyeti söz konusu değildir. Bu programlardan özel öğrenci olarak ders almak isteyenler (Türk ve Uluslararası öğrenci ayrımı olmaksızın) ilgili programların kredi başına belirlenmiş olan ders ücretini öderler. Bu öğrenciler aşağıdaki hesap numaralarına kredi başına ders ücretlerini ödeyeceklerdir. Özel öğrenciler kayıt için gerekli evrakları ve banka dekontunun bir kopyasını Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı/ Giriş Kat/ Başvuru Birimi’ndeki görevliye teslim edeceklerdir. Banka dekontunun aslı ve bir kopyası ayrıca ilgili programın sekreteryasına teslim edilecektir.

ULUSLARARASI ORTAK LİSANS PROGRAMI (SUNY) ÖĞRENCİLERİNDEN TAHSİL EDİLECEK ÖĞRENCİ KATKI PAYI/ ÖĞRENİM ÜCRETİ

Uluslararası Ortak Lisans (SUNY) Programlarından ders alacak özel öğrencilerin http://oidb.metu.edu.tr/tr/katki-payi-miktarlari adresinde belirtilen kredi başına ders ücretini yatırmaları gerekmektedir.

İKİNCİ ÖĞRETİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI MUHTELİF KATKI PAYI HESABI

İş Bankası IBAN No

TR740006400000142290749560

Vakıfbank IBAN No

TR220001500158007286650410

 

İKİNCİ ÖĞRETİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI

Kredi başına ders ücretleri için:https://oidb.metu.edu.tr/tr/katki-payi-miktarlari

AÇILAN DERSLER

Açılan dersler için :https://oibs2.metu.edu.tr/View_Program_Course_Details_64/