ODTÜ İYS sınavı veya eşdeğeri uluslararası sınavlar ile Senato tarafından belirlenen puanı alan öğrenciler lisans programının zorunlu ENG 101 dersinden (kredili) olarak muaf olurlar.

Muaf olunan dersin kredisi ve (AA) notu öğrencinin genel not ortalaması hesabına katılır, dönem not ortalaması hesabına katılmaz.

Öğrenciler, eğitim öğretim yılı başında veya Temel İngilizce Bölümünde eğitim gördükten sonra girecekleri İngilizce Yeterlik Sınavından en az 84.50 puan aldıkları takdirde ENG 101 dersinden AA notu ile muaf olurlar. 84 ve altında puan alan öğrenciler ENG 101 dersini almak zorundadır. Bu kapsamdaki öğrenciler muafiyet işlemleri için ayrıca başvuru yapmazlar.

İngilizce Yeterlik Sınavında muafiyet için gereken puanı alamayan ya da sınava hiç girmemiş olan öğrenciler Üniversite Senatosu tarafından belirlenmiş olan tarihler içinde denkliği kabul edilen uluslararası sınavlardan eşdeğerde not alındığına dair belge getirdikleri takdirde ENG 101 dersinden AA notu ile muaf olurlar.

Aşağıda belirtilen programlarda zorunlu ENG 101 dersi yer almadığı için bu dersten muafiyet de söz konusu değildir.

İngilizce Öğretmenliği-SUNY, Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler-SUNY, Meslek Yüksekokulu