Sevgili Öğrencilerimiz, 2022-2023 Akademik Yılı Güz Dönemi ders kayıt sistem üzerinden çevrim içi ortamda yapılacaktır. Bu doğrultuda, etkileşimli kayıt arayüzüne “Request Registration Approval”…
27/09/2022
05 Temmuz 2022 tarih ve 31887 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7417 Sayılı Kanunun 35’inci maddesi ile 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa eklenen Geçici 83. madde kapsamından…
27/09/2022
e-Devlet Kapısı Üzerinden Yapılacak Kayıt İşlemleri 25 – 28 Eylül 2022 tarihleri arasında Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-Devlet Kapısı üzerinden sunduğu  "Üniversite E-Kayıt"  uygulamasını…
22/09/2022
Üniversitemiz, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından, belirli alanlarda İlmi Hüviyet Tespiti Sınavı yapmak üzere görevlendirilmiştir. Üniversitemiz tarafından yapılacak İlmi Hüviyet Tespiti Sınavları…
21/09/2022
Üniversitemiz, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından, belirli alanlarda Diploma ve Derece Tespiti yapmak üzere görevlendirilmiştir. Üniversitemiz tarafından yapılacak Diploma ve Derece Tespiti sınavı…
21/09/2022