(13 Mayıs 2014 tarihli Senato Kararı)

 

1. Üniversitede lisansüstü programlara kayıtlı toplam uluslararası öğrenci sayısının %10’u uygulama esasları çerçevesinde öğrenim ücreti indirimi veya muafiyetinden yararlanabilir.

2. Aşağıdaki öğrenciler kapsam dışındadır:

    a)    Herhangi bir kurumdan burs alanlar,

    b)    Bilimsel hazırlık programına kabul edilenler,

    c)    Koşullu kabul alanlar,

    ç)    Uyruklarından biri TC veya KKTC olanlar

    d)    TC vatandaşlığından çıkanlar

3. Öğrenim ücreti indirimi, ilgili yarıyılda ödenmesi gereken öğrenim ücretinin % 50’sinden; öğrenim ücreti muafiyeti ise tamamından muaf olunmasıdır.

4. Öğrenim ücreti indirimi veya muafiyetinden yararlanmada temel ölçüt öğrencinin akademik başarısıdır. Öğrenim ücreti indirimi ve muafiyeti bir akademik yıl (iki yarıyıl) için geçerlidir.

5. Programlara yeni kabul edilen öğrencilerin öğrenim ücreti indirimi veya muafiyetinden yararlanması için yapılan değerlendirmede, öğrencinin üniversiteye kabulde sunduğu sınav ve benzeri belgeler esas alınır.

6. Öğrenim ücreti indirimi veya muafiyetinden yararlanmaya başlayan öğrencilerin durumu, içinde bulunulan akademik yıl sonunda yedinci maddede belirtilen koşullar çerçevesinde değerlendirilir ve başarılı olanların bursu bir sonraki yıl için devam eder.

7.  Lisansüstü öğrencileri için öğrenim ücreti indiriminden veya öğrenim ücreti muafiyetinden yararlanabilme ve bursun devamı koşulları aşağıda belirtilmiştir:

     a)    Programın normal eğitim öğretim süresi içinde olunması,

     b)    Genel not ortalamasının öğrenim ücreti indirimi için en az 3.00, öğrenim ücreti muafiyeti için en az 3.50 olması

     c)    Tez aşamasında olan öğrenciler için tezle ilişkili derslerden geçer not alınmış olması.

8. Her akademik yıl sonunda, bir sonraki akademik yıl için Enstitü Yönetim Kurulları tarafından,

     a)    Öğrenim ücreti indirimi veya muafiyetinden yararlanabilecek öğrenci kontenjanları tespit edilir.

     b)    Belirlenen kontenjanlar,  ilgili enstitüdeki toplam uluslararası lisansüstü öğrenci sayısı dikkate alınarak anabilim dalları arasında paylaştırılır; gerekli durumlarda anabilim dalları arasında kontenjan aktarımı yapılabilir.

     c)    Öğrenim ücreti indirimi veya muafiyetinden yararlanacak öğrenciler tespit edilir ve Rektörlüğe sunulur.

     ç)    Öğrenim ücreti indirimi veya muafiyetinden yararlanacak öğrenciler hakkında Üniversite Yönetim Kurulu (ÜYK) kararı alınır.


Printer Friendly, PDF & Email
Son Güncelleme:
04/11/2019 - 13:15