GÜZ DÖNEMİ

03 - 14 TEMMUZ 2023 Lisans programları için yatay geçiş (yurtiçi ve yurtdışı), çift anadal, yandal başvuruları (Başvuru programı 14 Temmuz 2023 saat 17.00 itibarıyla kapatılacaktır)
15 TEMMUZ 2023 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü (Cumartesi)
17 TEMMUZ 2023 Lisansüstü başvuruların Enstitü Müdürlükleri tarafından Enstitü Anabilim Dalı Başkanlıklarına iletilmesi için son gün
28 TEMMUZ 2023 Yatay geçiş, çift anadal, yandal başvurularının ÖİDB tarafından ilgili Dekanlıklara iletilmesi için son gün

01 - 15 AĞUSTOS 2023

Merkezi Yerleştirme Puanı ile Yatay Geçiş (Ek Madde 1) başvuruları

11 AĞUSTOS 2023

Lisansüstü kabul sonuçlarının Enstitü Anabilim Dalı Başkanlıkları tarafından Enstitü Müdürlüklerine iletilmesi için son gün

15 AĞUSTOS 2023

YDYO İngilizce Yeterlik Sınavı 

Sınav Başlama Saati: 10.00

* Temel İngilizce Birimi öğrencisi olup yönetmelik çerçevesinde sınava girme hakkı olanlar için (Yaz Okulu EPE)

Sınav yüz yüze yapılacaktır

Sınavla ilgili detaylı bilgiye https://epe.metu.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir

18 AĞUSTOS 2023 Yatay geçiş, çift andal, yandal başvuru değerlendirmelerinin Dekanlıklar tarafından ÖİDB’ye iletilmesi için son gün
21 AĞUSTOS - 01 EYLÜL 2023

12 Eylül 2023 İngilizce Yeterlik Sınavı Başvuruları için evrak teslimi ile ilgili duyurular ÖİDB başvuru ofisince yapılacaktır:

* YDYO TİB Yönetmeliği çerçevesinde devam hakkını kaybedip, sınava girme hakkı olanlar için

* 35. Madde kapsamındaki öğrenciler için,

Başvurular ile ilgili detaylı bilgiye http://oidb.metu.edu.tr/ adresindeki duyurular kısmından ulaşılabilir

Sınav yüz yüze yapılacaktır.

Sınavla ilgili detaylı bilgiye http://epe.metu.edu.tr adresinden ulaşılabilir

(Yeni kayıt ile gelen öğrenciler başvuru yapmadan sınava gireceklerdir)

21 AĞUSTOS 2023 Ek Madde 1 başvurularının ÖİDB tarafından ilgili Dekanlıklara iletilmesi için son gün
25 AĞUSTOS 2023 Lisansüstü kabul sonuçlarının ilgili Enstitü Müdürlükleri tarafından duyurulması ve ÖİDB’ye iletilmesi için son gün
28 - 30  AĞUSTOS 2023 YKS ile lisans programlarına yerleştirilen öğrencilerin e-Devlet Kapısı üzerinden ilk kayıtları
28 AĞUSTOS - 01 EYLÜL 2023

YKS ile lisans programlarına yerleştirilen öğrencilerden e-Devlet Kapısı üzerinden kayıt yaptıramayanlar için ODTÜ 2023 YKS Kayıt Programı üzerinden kayıt işlemleri

28 AĞUSTOS - 04 EYLÜL 2023

YKS ile lisans programlarına yerleştirilen öğrencilerle ilgili, ODTÜ 2023 YKS Kayıt Programına veri girişi

Öğrenciler, İngilizce Sınav tercihlerini, yurt başvurularını program üzerinden yapacaklardır (Kayıt Programı üzerinden kayıtlarını tamamlayan öğrenciler, 04 Eylül 2023 günü saat 17.00’ye kadar İngilizce Sınav tercihleri ile yurt başvurularına ilişkin bilgi değişikliklerini program üzerinden yapabilir. Başvuru programları 04 Eylül 2023, saat 17.00 itibarıyla kapatılacaktır)

30 AĞUSTOS 2023 Zafer Bayramı (Çarşamba)
01 EYLÜL 2023 Ek Madde 1 başvurularının Dekanlıklar tarafından ÖİDB'ye iletilmesi için son gün
07 EYLÜL 2023

Temel İngilizce Birimi’ne yeni gelen öğrenciler için Oryantasyon Programı

* Detaylı bilgi için http://dbe.metu.edu.tr web adresi takip edilmelidir

11 EYLÜL 2023

Tez ve uzmanlık alan derslerinin not girişi için son gün

Bahar Dönemi sonu itibari ile tez jürilerine girilebilecek son gün

İlk kez yapılacak olan Tez Danışman atamaları için son gün

11 - 15 EYLÜL 2023 Lisansüstü programlara kabul edilen adayların çevrim içi (online) ön kayıt işlemleri
12 EYLÜL 2023

İngilizce Yeterlik Sınavı (Eylül İYS)

Sınav Başlama Saati: 10.00

* YKS Yeni kayıt

* TİB yönetmelik çerçevesinde sınava girme hakkı olanlar için

* Lisans programlarına yeni yerleştirilen uluslararası öğrenciler için

* YDYO TİB yönetmeliği çerçevesinde devam hakkını kaybedip, sınava girme hakkı olanlar için

* 35. Madde kapsamındaki öğrenciler için 

Sınava girecek öğrenciler aşağıdaki hususları yerine getirmelidirler:

İYS Sınav Kılavuzu'nu dikkatlice okumalıdırlar

Sınav yüz yüze yapılacaktır

Sınavla ilgili detaylı bilgiye https://epe.metu.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir

13 - 14 - 15 EYLÜL 2023

Temel İngilizce Birimi Seviye Tespit ve Yerleştirme Sınavı

* Yeni kayıt yaptıran ve sene tekrarı yapacak öğrencilerin sınava girmesi mecburidir

Sınav çevrim içi yapılacaktır

Sınavla ilgili detaylı bilgiye http://dbe.metu.edu.tr adresinden ulaşılabilir

18 - 22 EYLÜL 2023 Lisansüstü programlara kabul edilen ve çevrim içi (online) ön kayıt sürecini tamamlayan adayların ÖİDB tarafından kontrol ve onay işlemleri
24 EYLÜL 2023

IS 100 Muafiyet Sınavı (Çevrim içi)

Sınavla ilgili detaylı bilgiye https://ii.metu.edu.tr/is100-announcements adresinden ulaşılabilir

25 - 29 EYLÜL 2023  Temel İngilizce Birimi Sene Tekrarı yapacak öğrencilerin katkı payı ödemeleri
25 - 29 EYLÜL 2023 Öğrenci katkı payı ödemeleri
25 EYLÜL - 02 EKİM 2023 Özel Öğrenci başvuruları ve kayıtları
27 EYLÜL 2023

Türk Dili Birimi’nin Lisans Programlarına Yeni Kayıt Yaptıran Uluslararası Öğrenciler için yaptığı Seviye Belirleme Sınavı

* Sınavla ilgili duyuru Türk Dili Bölüm sayfasında duyurulacaktır

27 - 29 EYLÜL 2023 YKS ile lisans programlarına ek kontenjandan yerleştirilen öğrencilerin e-Devlet Kapısı üzerinden ilk kayıtları
27 EYLÜL - 03 EKİM 2023

YKS ile lisans programlarına ek kontenjandan yerleştirilen öğrencilerden e-Devlet Kapısı üzerinden kayıt yaptıramayanlar için ODTÜ 2023 YKS Kayıt Programı üzerinden kayıt işlemleri (ODTÜ 2023 YKS Kayıt Programı 27 Eylül - 03 Ekim 2023 tarihleri arasında açık olacaktır)

27 - 29 EYLÜL 2023 Etkileşimli kayıtlar ve danışman onayları (Önlisans, lisans ve lisansüstü programlar)
29 - 30 EYLÜL 2023 Lisans programlarına yeni yerleştirilen öğrenciler için Üniversite ve Bölümlerin tanıtım programı
01 EKİM 2023 YKS ile lisans programlarına yerleştirilen öğrenciler, burs başvurularını program üzerinden yapacaklardır. Kayıt Programı üzerinden kayıtlarını tamamlayan öğrenciler, 01 Ekim 2023 günü saat 24.00’a kadar burs başvurularını program üzerinden yapabilir. (Burs başvuru programı 01 Ekim 2023, saat 24.00 itibarıyla kapatılacaktır)
02 EKİM 2023 Derslerin Başlaması (Önlisans, lisans ve lisansüstü programlar)
02 EKİM 2023 Temel İngilizce Birimi derslerinin başlaması
03 EKİM 2023

İngilizce Yeterlik Sınavı

Sınav Başlama Saati: 10.00

* Lisans programlarına yeni yerleştirilen öğrencilerden mazeretli geç kayıt olanlar için

Sınava girecek öğrenciler aşağıdaki hususları yerine getirmelidirler:

* İYS Sınav Kılavuzu'nu dikkatlice okumalıdırlar

Sınav yüz yüze yapılacaktır

Sınavla ilgili detaylı bilgiye https://epe.metu.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir

04 EKİM 2023 Temel İngilizce Birimi Seviye Tespit ve Yerleştirme Sınavı
* Lisans programlarına yeni yerleştirilen öğrencilerden mazeretli geç kayıt olanlar için
09 - 13 EKİM 2023 Ders Ekleme - Bırakma ve Danışman Onayları 
16 - 27 EKİM 2023 Katkı payı iadesi başvuruları
29 EKİM 2023 Cumhuriyet Bayramı (Pazar)
01 - 30 KASIM 2023 Doktora Yeterlik Sınavı
10 KASIM 2023 Atatürk’ü Anma Günü (Cuma)
20 KASIM - 01 ARALIK 2023 12 Aralık 2023 İngilizce Yeterlik Sınavı Başvuruları (Başvuru programları 01 Aralık 2023 saat 17.00 

itibarıyla kapatılacaktır)

* Lisansüstü programlara ODTÜ içi ve dışından başvuru yapacaklar için

* 35. Madde kapsamında olan öğrenciler için

Sınav yüz yüze yapılacaktır

Sınavla ilgili detaylı bilgiye https://epe.metu.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir

27 KASIM - 29 ARALIK 2023 Bahar Dönemine yönelik lisansüstü başvuruları
04 - 10 ARALIK 2023 Dersten çekilme (öğrenciler için)
04 - 11 ARALIK 2023 Dersten çekilme (danışman onayları için)
12 ARALIK 2023

YDYO İngilizce Yeterlik Sınavı

Sınav Başlama Saati: 10.00

* Lisansüstü programlara ODTÜ içi ve dışından başvuru yapacaklar için

* 35. madde kapsamındaki öğrenciler için

Sınav yüz yüze yapılacaktır

Sınavla ilgili detaylı bilgiye https://epe.metu.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir

15 ARALIK 2023 2023 - 2024 Bahar Döneminde açılacak derslerin Bölüm/Enstitü Anabilim Dalı Başkanlıkları tarafından Öğrenci İşleri Bilgi Sistemine girişlerinin yapılması ve ayrıntılı bilgilerin ÖİDB’ye iletilmesi için son gün
01 OCAK 2024 Yeni yıl tatili (Pazartesi)
05 OCAK 2024 Lisansüstü başvuruların Enstitü Müdürlükleri tarafından Enstitü Anabilim Dalı Başkanlıklarına iletilmesi için son gün
05 OCAK 2024 Lisans ve lisansüstü programları (teze ilişkin dersler ve uzmanlık alan dersleri hariç) için derslerin son günü
07 OCAK 2024 Meslek Yüksekokulu programlarında derslerin son günü
08 - 20 OCAK 2024 Dönem sonu sınavları (Önlisans, lisans ve lisansüstü programlar)
17 OCAK 2024

YDYO İngilizce Yeterlik Sınavı

* Yönetmelik Çerçevesinde Sınava Girme Hakkı olan Temel İngilizce Birimi Öğrencileri için;

Sınavla ilgili detaylı bilgiye https://epe.metu.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir

19 OCAK 2024 Temel İngilizce Birimi'nde derslerin son günü
19 OCAK 2024 Lisansüstü kabul sonuçlarının Enstitü Anabilim Dalı Başkanlıkları tarafından Enstitü Müdürlüklerine iletilmesi için son gün
22 - 30 OCAK 2024 Lisans programları için yatay geçiş başvuruları; çift anadal, yandal programlarına başvurular (Başvuru programı 30 Ocak 2024 saat 17.00 itibarıyla kapatılacaktır)
26 OCAK 2024

Tez ve uzmanlık alan derslerinin not girişi için son gün

Güz Dönemi sonu itibarıyla tez jürilerine girilebilecek son gün

İlk kez yapılacak olan Tez Danışman atamaları için son gün

26 OCAK 2024 Lisansüstü kabul sonuçlarının ilgili Enstitü Müdürlükleri tarafından duyurulması ve ÖİDB’ye iletilmesi için son gün
28 OCAK 2024 Dönem sonu notlarının verilmesi için son gün (Program saat 24.00 itibarıyla kapatılacaktır)
29 OCAK 2024 Dönem sonu notlarının ilan edilmesi
29 OCAK - 04 ŞUBAT 2024 Güz Dönemine ait Incomplete (I) not girişleri (Program 04 Şubat 2024 saat 24.00 itibarıyla kapatılacaktır)
29 OCAK - 04 ŞUBAT 2024 Öğretim elemanları için Güz Dönemi için maddi hata not girişleri (Program 04 Şubat 2024 saat 24.00 itibarıyla kapatılacaktır)
29 OCAK - 05 ŞUBAT 2024 Güz Dönemine ait maddi hata notlarının Bölüm Başkanlıkları tarafından onaylanması (Program 05 Şubat 2024 saat 24.00 itibarıyla kapatılacaktır)
29 OCAK - 05 ŞUBAT 2024 Güz Döneminde mezuniyet döneminde olan öğrenciler için bütünleme başvuruları
29 OCAK - 12 ŞUBAT 2024 Güz Döneminde mezuniyet döneminde olan öğrenciler için bütünleme not girişleri (Program 12 Şubat 2024 saat 24.00 itibarıyla kapatılacaktır)

BAHAR DÖNEMİ VE YAZ OKULU

 

29 OCAK - 07 ŞUBAT 2024 Temel İngilizce Birimi Sene Tekrarı yapan öğrencilerin katkı payı ödemeleri
31 OCAK - 02 ŞUBAT 2024 Lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerin çevrimiçi (online) ön kayıt işlemleri
01 - 16 ŞUBAT 2024  Katkı payı ödemeleri
02 ŞUBAT 2024 Yatay geçiş, çift anadal, yandal başvurularının ÖİDB tarafından Dekanlıklara iletilmesi için son gün
05 - 09 ŞUBAT 2024 Lisansüstü programlara kabul edilen ve çevrim içi (online) ön kayıt sürecini tamamlayan adayların ÖİDB tarafından kontrol ve onay işlemleri
11 ŞUBAT 2024 IS 100 Muafiyet Sınavı
12 - 19 ŞUBAT 2024 Özel Öğrenci başvuruları ve kayıtları
12 ŞUBAT 2024 Temel İngilizce Birimi derslerinin başlaması
14 - 16 ŞUBAT 2024 Etkileşimli kayıtlar ve danışman onayları (Önlisans, lisans ve lisansüstü programlar)
16 ŞUBAT 2024 Yatay geçiş, çift anadal, yandal başvuru değerlendirmelerinin Dekanlıklar tarafından ÖİDB’ye iletilmesi için son gün
19 ŞUBAT 2024 Derslerin Başlaması (Önlisans, lisans ve lisansüstü programlar)
26 ŞUBAT - 01 MART 2024 Ders Ekleme - Bırakma ve Danışman Onayları
26 ŞUBAT 2024 Güz Dönemi için ilgili Yönetim Kurulu’nca değişikliği onaylanan maddi hata ve bütünleme notlarının verilmesi için son gün
04 - 11 MART 2024 Katkı payı iadesi başvuruları
01 - 15 NİSAN  2024

30 Nisan 2024 İngilizce Yeterlik Sınavı Başvuruları (Başvuru programları 15 Nisan 2024 saat 17.00 itibarıyla kapatılacaktır)

* Lisansüstü programlara ODTÜ içi ve dışından başvuru yapacaklar için

* 35.madde kapsamındaki öğrenciler için

Sınav yüz yüze yapılacaktır

Sınavla ilgili detaylı bilgiye https://epe.metu.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir

08 NİSAN - 07 HAZİRAN 2024 Güz Dönemine yönelik lisansüstü başvuruları
10 - 12 NİSAN  2024 Ramazan Bayramı (Ramazan Bayramı Arifesi Salı)
22 - 28 NİSAN  2024 Dersten çekilme (öğrenciler için)
22 - 29 NİSAN  2024 Dersten çekilme (danışman onayları için)
23 NİSAN 2024 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı (Salı)
29 NİSAN 2024 2024 - 2025 Güz Döneminde açılacak derslerin Bölüm/Enstitü Anabilim Dalı Başkanlıkları tarafından Öğrenci İşleri Bilgi Sistemine girişlerinin yapılması ve ayrıntılı bilgilerin ÖİDB’ye iletilmesi için son gün
30 NİSAN 2024

YDYO İngilizce Yeterlik Sınavı

Sınav Başlama Saati: 10.00

* Lisansüstü programlara ODTÜ içi ve dışından başvuru yapacaklar için

* 35. madde kapsamındaki öğrenciler için

Sınav yüz yüze yapılacaktır

Sınavla ilgili detaylı bilgiye https://epe.metu.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir

01 MAYIS 2024 Emek ve Dayanışma Günü (Çarşamba)
01 - 31 MAYIS 2024 Doktora Yeterlik Sınavları
12 MAYIS 2024

IS 100 Muafiyet Sınavı

19 MAYIS 2024 Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı (Pazar)
22 MAYIS - 05 HAZİRAN 2024

12 Haziran 2024 İngilizce Yeterlik Sınavı Başvuruları (Başvuru programları 05 Haziran 2024 saat 17.00 itibariyle kapatılacaktır)

* ODTÜ dışındaki Yurt İçi ve Yurt Dışı Üniversitelerden yatay geçiş (Ek Madde 1, Ek Madde 2, ODTÜ Yatay Geçiş Yönergesi kapsamında) başvurusunda bulunacak öğrenciler

Sınav yüz yüze yapılacaktır

Sınavla ilgili detaylı bilgiye https://epe.metu.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir

31 MAYIS 2024 Lisans ve lisansüstü programları (teze ilişkin dersler ve uzmanlık alan dersleri hariç) için derslerin son günü
31 MAYIS 2024 ODTÜ Günü
01 -14 HAZİRAN 2024

Dönem sonu sınavları (Ön lisans, lisans ve lisansüstü programlar) 

08 ve 09 Haziran 2024 tarihlerine YKS nedeniyle sınav konulmayacaktır

02 HAZİRAN 2024 Meslek Yüksekokulu programlarında derslerin son günü

07 HAZİRAN 2024

Temel İngilizce Birimi’nde derslerin son günü
12 HAZİRAN 2024

YDYO İngilizce Yeterlik Sınavı

Sınav Başlama Saati: 10.00

* Temel İngilizce Birimi öğrencisi olup yönetmelik çerçevesinde sınava girme hakkı olanlar için

* ODTÜ dışındaki Yurt İçi ve Yurt Dışı Üniversitelerden yatay geçiş (Ek Madde 1, Ek Madde 2, ODTÜ Yatay Geçiş Yönergesi kapsamında) başvurusunda bulunacak öğrenciler

Sınav yüz yüze yapılacaktır

Sınavla ilgili detaylı bilgiye https://epe.metu.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir

12 - 25 HAZİRAN 2024 Yaz Okulu katkı payı ödemeleri (Temel İngilizce Birimi için)
14 HAZİRAN 2024 Lisansüstü başvuruların Enstitü Müdürlükleri tarafından Enstitü Anabilim Dalı Başkanlıklarına iletilmesi için son gün
16 - 19 HAZİRAN 2024

Kurban Bayramı (Bayram Arifesi Cumartesi)

24 HAZİRAN 2024 Dönem sonu notlarının verilmesi için son gün (Program 24 Haziran 2024 saat 24.00 itibarıyla kapatılacaktır)
25 HAZİRAN 2024 Dönem sonu notlarının ilan edilmesi
25 - 30 HAZİRAN 2024 Öğretim elemanları için Bahar Dönemine ait maddi hata not girişleri (Program 30 Haziran 2024 saat 24.00 itibarıyla kapatılacaktır)
25 - 30 HAZİRAN 2024 Bahar Dönemine ait Incomplete (I) not girişleri (Program 30 Haziran 2024 saat 24.00 itibarıyla kapatılacaktır)
25 HAZİRAN - 01 TEMMUZ 2024 Bahar Dönemine ait maddi hata notlarının Bölüm Başkanlıkları tarafından onaylanması (Program 01 Temmuz 2024 saat 24.00 itibarıyla kapatılacaktır)
25 HAZİRAN - 02 TEMMUZ 2024 Bahar Döneminde mezuniyet döneminde olan öğrenciler için bütünleme başvuruları
25 HAZİRAN - 09 TEMMUZ 2024 Yaz Okulu katkı payı ödemeleri (Önlisans, lisans, lisansüstü programlar)
01 TEMMUZ 2024 Yaz Okulu (Temel İngilizce Birimi) derslerinin başlaması
01 - 03 TEMMUZ 2024 Yaz Okulu katkı payı iadesi başvuruları (Temel İngilizce Birimi)
01 - 12 TEMMUZ 2024 Lisans programları için yatay geçiş (yurtiçi ve yurtdışı), çift  anadal, yandal başvuruları (Başvuru programı 12 Temmuz 2024 saat 17.00  itibarıyla kapatılacaktır)
06 TEMMUZ 2024 Mezunlar Günü
09 - 12 TEMMUZ 2024 Yaz Okulu özel öğrenci başvuruları ve kayıtları
10 - 12 TEMMUZ 2024 Yaz Okulu etkileşimli kayıtları ve danışman onayları (Önlisans, lisans ve lisansüstü programlar)
12 TEMMUZ 2024 Lisansüstü kabul sonuçlarının Enstitü Anabilim Dalı Başkanlıkları tarafından Enstitü Müdürlüklerine iletilmesi için son gün
15 TEMMUZ 2024 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü (Pazartesi)
16 TEMMUZ 2024 Yaz Okulu derslerinin başlaması (Önlisans, lisans ve lisansüstü programlar)
16 - 26 TEMMUZ 2024 Yaz okulu katkı payı iadesi başvuruları
29 TEMMUZ 2024 Yaz Okulu derslerinin son günü (Temel İngilizce Birimi için)
31 TEMMUZ 2024

YDYO İngilizce Yeterlik Sınavı

Sınav Başlama Saati: 10.00

* Temel İngilizce Birimi öğrencisi olup yönetmelik çerçevesinde sınava girme hakkı olanlar için (Yaz Okulu EPE)

Sınav yüz yüze yapılacaktır

Sınavla ilgili detaylı bilgiye https://epe.metu.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir

01 - 15 AĞUSTOS 2024 Merkezi Yerleştirme Puanı ile Yatay Geçiş (Ek madde 1) başvuruları
16 AĞUSTOS 2024 Lisansüstü kabul sonuçlarının ilgili Enstitü Müdürlükleri tarafından duyurulması ve ÖİDB’ye iletilmesi için son gün
26 AĞUSTOS 2024 Yaz Okulu (Önlisans, lisans ve lisansüstü programlar) derslerinin son günü
27 - 29 AĞUSTOS 2024 Yaz Okulu sonu sınavları (26 Ağustos saat 18.00’den itibaren)
30 AĞUSTOS 2024 Zafer Bayramı (Cuma)
02 EYLÜL 2024 Diploma Töreni / Doktora ve Lisans Derece Mezunları
02 EYLÜL 2024 Diploma Töreni / Yüksek Lisans
03 EYLÜL 2024 Diploma Töreni / Önlisans / Lisans 
04 EYLÜL 2024 Yaz Okulu notlarının verilmesi için son gün (Program saat 24.00 itibarıyla kapatılacaktır)
05 EYLÜL 2024 Yaz Okulu notlarının ilan edilmesi
05 - 10 EYLÜL 2024 Öğretim elemanları için Yaz Okuluna ait maddi hata not girişleri (Program 10 Eylül 2024 saat 24.00 itibarıyla kapatılacaktır)
05 - 10 EYLÜL 2024 Yaz Okuluna ait Incomplete (I) not girişleri (Program 10 Eylül 2024 saat 24.00 itibarıyla kapatılacaktır)
05 - 11 EYLÜL 2024 Yaz Okuluna ait maddi hata notlarının Bölüm Başkanlıkları tarafından onaylanması (Program 11Eylül 2024 saat 24.00 itibarıyla kapatılacaktır)
05 - 11 EYLÜL 2024 Yaz okulunda mezuniyet döneminde olan öğrenciler için bütünleme başvuruları
06 EYLÜL 2024

Tez ve uzmanlık alan derslerinin not girişi için son gün

Bahar Dönemi sonu itibari ile tez jürilerine girilebilecek son gün

İlk kez yapılacak olan Tez Danışman atamaları için son gün

13 EYLÜL 2024 Bahar Dönemi ve Yaz Okulu için ilgili Yönetim Kurulu’nca uzatılan Incomplete (I) notlarının verilmesi için son gün
13 EYLÜL 2024 Bahar Dönemi ve Yaz Okulu için ilgili Yönetim Kurulu’nca değişikliği onaylanan maddi hata ve bütünleme notlarının verilmesi için son gün
25 - 27 EYLÜL 2024 Etkileşimli kayıtlar ve danışman onayları (Önlisans, lisans ve lisansüstü programlar)
30 EYLÜL 2024 Derslerin başlaması (Önlisans, lisans ve lisansüstü programlar ile Temel İngilizce Birimi)

 

 

 


Printer Friendly, PDF & Email
Son Güncelleme:
08/05/2024 - 11:38