AF BAŞVURUSU ÖİDB TARAFINDAN KABUL EDİLEN ÖĞRENCİLERİN İŞLEMLERİ

İNTİBAK VE ETKİLEŞİMLİ KAYIT İŞLEMLERİ

7417 Sayılı Kanunun Geçici 83. maddesinden faydalanmak üzere başvuranlardan kanuni şartları sağlayarak ÖİDB tarafından onay alanların intibak işlemleri; ilgili Bölüm/Anabilim Dalı Başkanlığı ve ilgili Fakülte/Enstitü/Meslek Yüksekokulu tarafından yapılacaktır. İntibakı ilgili Fakülte/Enstitü/Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu tarafından onaylanan öğrencilerin ise; Akademik Takvimde belirtilen etkileşimli kayıt ve danışman onayları sürecinde dönem kayıtlarını sistem üzerinden yaparak, akademik danışman/tez danışmanından kayıt onayı almaları gerekmektedir. Etkileşimli kayıt sürecine ilişkin detaylı bilgiye http://oidb.metu.edu.tr/tr/etkilesimli-kayitlar adresinden ulaşılabilir.

 

KULLANICI KODU VE ŞİFRE İŞLEMLERİ

Öğrencilerin kullanıcı kodu ve şifre işlemlerini aşağıda belirtilen tarihler arasında yapmaları gerekmektedir.

  • 2022 - 2023 Akademik Yılı Güz döneminde öğrenimlerine başlayacak olanlar; 23 Eylül - 29 Eylül 2022.
  • 2022 - 2023 Akademik Yılı Bahar döneminde öğrenimlerine başlayacak olanlar; 03 Şubat - 16 Şubat 2023.

Af başvurusu için belirlenen kullanıcı kodu ve şifreler geçerli değildir. 

  • Kullanıcı kodu aktif (son 6 ay içerisinde kayıt sildirmiş olanlar) olup şifresini unutmuş olan öğrencilerimiz https://useraccount.metu.edu.tr/ adresinden “şifremi unuttum” butonundan şifrelerini güncellemeleri gerekmektedir.
  • Kullanıcı hesabı silinen (Kayıt sildirme işlemini son 6 aydan daha önce yapan) öğrenciler ise https://useraccount.metu.edu.tr/newstudent/ adresindeki adımları izleyerek kullanıcı kodu ve şifrelerini alabilirler.
  • ÖSYM tarafından ODTÜ’ye yerleştirildiği halde kayıt yaptırmamış olan adaylar ve lisansüstü programlara kabul edildikleri halde kayıt yaptırmayan adayların ise; https://useraccount.metu.edu.tr/newstudent/ adresindeki form aracılığıyla kullanıcı kodu ve şifre oluşturma işlemlerini yapmaları gerekmektedir.

Katkı payı ödemeleri ve etkileşimli ders kayıtlarının yapılabilmesi için; yukarıda bahsi geçen kullanıcı kodu ve şifre işlemlerinin yukarıda belirtilen tarihler arasında tamamlanması gerekmektedir.

 

KİMLİK KARTI İŞLEMLERİ

Kullanıcı kodu ve şifre işlemleri tamamlandıktan sonra; Öğrenci Kimlik Kartı başvurusu http://cardinfo.metu.edu.tr/ adresinden yapılır. 7417 Sayılı Af Kanunu kapsamında öğrenimlerine başlayacak olanlardan öğrenci kimlik kartına ilk defa başvuru yapanlardan ücret alınmayacaktır. Öğrenci Kimlik Kartı işlemlerine ilişkin detaylı bilgiye http://oidb.metu.edu.tr/tr/ogrenci-kimlik-kartlari adresinden ulaşılabilir.

 

AF BAŞVURU İŞLEMLERİ

05 Temmuz 2022 tarih ve 31887 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7417 Sayılı Kanunun 35’inci maddesi ile 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa eklenen Geçici 83. madde kapsamından yararlanmak isteyen adayların, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren dört ay içinde başvuru yapmaları gerekmektedir.

Kanunda belirtilen şartları taşıyan ve Kanun kapsamından faydalanmak için;

31 Ağustos 2022 tarihi saat 17.00’ye kadar başvuru yapanlar; 2022-2023 akademik yılı Güz dönemine, 

01 Eylül 2022 – 07 Kasım 2022 tarihleri arasında başvuru yapanlar ise 2022-2023 akademik yılı Bahar dönemine kayıt yapabileceklerdir.

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte askerlik görevini yapmakta olanlar terhislerini takip eden iki ay içinde başvurmaları halinde Geçici 83. maddede belirtilen haklardan yararlanırlar.

Başvuru süresi içinde mücbir sebeplerle başvuramayanların, mücbir sebebin ortadan kalktığı tarihten itibaren bir ay içerisinde, sağlık nedenleriyle başvuramayanların ise buna ilişkin heyet raporunu 05 Aralık 2022 tarihi mesai bitimine kadar ibraz etmeleri halinde belirtilen haklardan yararlanabileceklerdir.

Başvuru Başlangıç Tarihi: 05 Temmuz 2022

Başvuru Bitiş Tarihi: 07 Kasım 2022 mesai bitimine (23.59) kadar.

Askerlik Görevini Yapmakta Olanlar: Terhis tarihini takip eden iki ay içinde başvurmalıdır.

BAŞVURU ŞEKLİ

Başvuru için aşağıdaki bağlantıda bulunan çevrimiçi (online) başvuru formunun doldurulması gerekmektedir. Başvuru formu doldurulurken belge yükleme alanına; TC Kimlik Kartının Ön/Arka yüzünün görseli ve e-devletten alınacak olan Adli Sicil Kaydı belgesi yüklenmesi gerekmektedir. Uluslararası öğrencilerin ise belge yükleme alanına Pasaportlarının ilk sayfasını yüklemeleri gerekmektedir. Belirtilen belgeler yüklenmediği durumda başvuru tamamlanmış sayılmaz. Başvurulara ÖİDB tarafından onay verilmeden önce belgelerin doğruluğu teyit edilir. İlgili kanunda belirtilen bir suçun tespit edilmesi halinde başvuru onaylanmaz.

ÖSYM tarafından ODTÜ’ye yerleştirildiği halde kayıt yaptırmamış olan adayların ÖSYS Sınav Sonuç Belgesi ile birlikte ilgili kanun kapsamında başvuru taleplerini içeren dilekçeleri ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na bizzat gelerek başvuru yapmaları gerekmektedir. Posta yolu ile başvuru kabul edilmeyecektir.

Lisansüstü programlara kabul edildikleri halde kayıt yaptırmayanlar; kabul edildiklerine dair ilgili Enstitü Müdürlüğü’nden alacakları resmi belge ve kanun kapsamında başvuru taleplerini içeren dilekçeleri ile birlikte Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na bizzat gelerek başvuru yapmaları gerekmektedir. Posta yolu ile başvuru kabul edilmeyecektir.

 Başvuru Formu

*7417 Sayılı Kanun çerçevesinde Üniversite Senatosunca belirlenen ODTÜ Uygulama Esaslarına aşağıdaki adresten ulaşabilirsiniz.

https://oidb.metu.edu.tr/tr/duyuru/7417-sayili-kanunun-gecici-83-maddesi-ile-ogrenimlerine-baslayacak-olan-ogrenciler-icin

 *7417 Sayılı Kanun YÖK Uygulama Esaslarına aşağıdaki adresten ulaşılabilir.

https://www.yok.gov.tr/Documents/Ogrenci/7417-sayili-kanun-uygulama-ilkeleri.pdf

 *7417 Sayılı Kanun’un Resmi Gazete metnine aşağıdaki adresten ulaşılabilir.

https://www.resmigazete.gov.tr/fihrist?tarih=2022-07-05


Printer Friendly, PDF & Email
Son Güncelleme:
08/11/2022 - 10:24