1. Sınava girecek adaylar yanlarında nüfus cüzdanı veya pasaport, yumuşak kurşun kalem, tükenmez kalem ve silgi bulundurmalıdırlar.
  2. Sınava girecek adayların sınav salonuna aşağıdaki gereçler ile girmesi ve bu tür gereçleri sınav süresince verilecek aralarda kullanmaları yasaktır: Her türden çanta (el çantası, sırt çantası vs.); herhangi bir elektronik cihaz (çağrı cihazı, telefon, cep telefonu, avuç içi bilgisayar, elektronik tercüme cihazı, kronometre, alarmlı saat, fotoğraf makinesi, veri depolama ve aktarımında kullanılabilecek her türden cihaz); kitap, broşür, ders notu, sözlük gibi, sınav sorularının yanıtlanmasında yararlanılabilecek her tür basılı yayın.
  3. Yukarıdaki kurallardan herhangi birisine aykırı hareket edildiğinin rapor edilmesi durumunda, adayın sınav sonucu iptal edilir.
  4. Sınavın her oturumu için, sınav başlamadan 30 dakika önce sınav yerinde bulunulması gereklidir.
  5. Sınavın her iki oturumunda (sabah ve öğleden sonra oturumları), ilk bölüm Dinlediğini Anlama / Dinleme ve Not Tutma bölümleri olduğu için, sınav başladıktan sonra sınav salonuna kimse alınmayacaktır. Dinleme bölümleri bitiminde kapılar açılacak ve geç kalanlar sınavın geri kalan sorularını yanıtlamak için sınav salonuna girebileceklerdir.
  6. Adaylar sınav süresince sınav gözetmenlerinin isteklerine uymakla yükümlüdürler.
  7. Başkasının yerine sınava girme ya da kopya çekme girişiminde bulunan adayların sınavları geçersiz sayılacak ve haklarında disiplin işlemi / yasal işlem yapılacaktır.