2023 - 2024 Bahar Dönemi

Çift Anadal ve Yandal

Programlarına Başvurular

Başvuru Birimi: Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Online İletişim Formu

oidb-basvuru@metu.edu.tr

 

ÖNEMLİ TARİHLER

22 - 30 Ocak 2024

Çift anadal/yandal programları başvuruları (Başvuru programı 30 Ocak 2024 tarihinde saat 17:00 itibariyle kapatılacaktır.)

 

BAŞVURU KOŞULLARI

Çift anadal/yandal programlarına başvuru koşulları ile programa devam koşulları Orta Doğu Teknik Üniversitesi Çift Anadal Yönergesi’nde ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yandal Yönergesi’nde belirtilmiş olup yönergelere aşağıdaki web adresinden ulaşılabilir.

http://oidb.metu.edu.tr/orta-dogu-teknik-universitesi-cift-ana-dal-programi-yonergesi

http://oidb.metu.edu.tr/orta-dogu-teknik-universitesi-yan-dal-programi-yonergesi

Kimya Bölümü Çift Anadal programına başvuru yapan adayların yönergede belirtilen başvuru koşullarına ek olarak;

 • Genel Kimya dersi/dersleri: CHEM 101, CHEM 102, CHEM 105, CHEM 106, CHEM 107, CHEM 111, CHEM 112 ortalamasının en az BB olması
 • Kimya bölümünden almış olduğu diğer dersler ortalamasının en az CB olması gerekir.

Matematik Bölümü Çift Anadal programına başvuru yapan adayların yönergede belirtilen başvuru koşullarına ek olarak,  

 • MATH 117-118 veya MATH 119-120 veya MATH 157-158 veya MATH 151-152 veya MATH 155-156 derslerinden en az BB notu almış olmaları gerekir. MATH 153 ve MATH 154 derslerini alan ve başarılı olan öğrencilerde ise bu dersleri almış olma şartı aranmayacaktır.
 • Matematik bölümünün ek kriterlerine http://math.metu.edu.tr/en/double-major-and-minor web sayfasından ulaşılabilir.

Endüstri Mühendisliği Çift Anadal programına başvuru yapan adayların yönergede belirtilen başvuru koşullarına ek olarak,  

 • MATH 117-118 veya MATH 119-120 veya MATH 125-126 veya MATH 153-154 derslerinden en az BB notu almış olmaları gerekir. 
 • MATH 219, MATH 254, MATH 260 ve MATH 261 derslerinden en az birinden CC veya üstü not almış olması gerekir.

Kimya Bölümü Yandal programına başvuru yapan adayların yönergede belirtilen başvuru koşullarına ek olarak;

 • Genel Kimya dersi/dersleri CHEM 101, CHEM 102, CHEM 105, CHEM 106, CHEM 107, CHEM 111, CHEM 112 ortalamasının en az CB olması
 • Kimya bölümünden almış olduğu diğer derslerin başarı durumu

Matematik Bölümü Yandal programına başvuru yapan adayların yönergede belirtilen başvuru koşullarına ek olarak,  

 • MATH 117-118 veya MATH 119-120 veya MATH 157-158 veya MATH 151-152 veya MATH 155-156 derslerinden en az CB notu almış olmaları gerekir. MATH 153 ve MATH 154 derslerini alan ve başarılı olan öğrencilerde ise bu dersleri almış olma şartı aranmayacaktır.
 • Matematik bölümünün ek kriterlerine http://math.metu.edu.tr/en/double-major-and-minor web sayfasından ulaşılabilir.

İktisat Bölümü Yandal programına başvuru yapan adayların yönergede belirtilen başvuru koşullarına ek olarak,  

 • ECON 101 veya ECON 211 ya da BA 2801 kodlu derslerden birini alması CC ile geçmiş olması
 • ECON 102 ya da ECON 212 ya da ECON 122 kodlu derslerden herhangi birini alması ve CC ile geçmiş olması
 • MATH 120 ya da MATH 116 ya da MATH 117 ya da MATH 125 ya da MATH 126 kodlu derslerden birini alması ve DD ile geçmiş olması gerekir.

Alman Dili Yandal programına başvuru yapan adayların Almanca Dil seviyesinin en az B1 düzeyinde olması beklenmektedir. 

Endüstri Mühendisliği Yöneylem Araştırması ve Üretim Planlaması ve Kontrolü Yandal programına başvuru yapan adayların yönergede belirtilen başvuru koşullarına ek olarak,  

 • MATH 117-118 veya MATH 119-120 veya MATH 125-126 veya MATH 153-154 derslerinden en az BB notu almış olmaları gerekir. 
 • MATH 219, MATH 254, MATH 260 ve MATH 261 derslerinden en az birinden CC veya üstü not almış olması gerekir.

NOT: Öğrencilerimizin programlara başvuru yapmadan önce başvuru duyurularını, ilgili yönergeleri, ek kriterleri başvurmak istedikleri programın katalog bilgilerini (programda yer alan dersler, önkoşullar nedeni ile alınması gereken toplam ders sayısı vb.) ilgili Bölüm Başkanlığının web sayfasından incelemeleri önerilir.

BAŞVURU SÜRECİ

Çift anadal/yandal başvuruları  https://application.metu.edu.tr/ web adresinde yer alan ÇİFT ANADAL/YANDAL BAŞVURULARI başlığı üzerinden yapılacaktır. Başvuru sistemine kullanıcı kodları ve şifreleri ile giriş yapılması gerekmektedir.

Ekranda listelenen çift anadal/ yandal programları içinden tercihlerini (tercih sırası belirterek) işaretlenmelidir. Çift anadal/yandal programları için toplamda en fazla 5 program tercihi yapılabilir.

Başvuru için ÖİDB’ye herhangi bir evrak (başvuru formu, transkript vb.) teslimi yapılması gerekmemektedir.

ÖN DEĞERLENDİRME VE DEĞERLENDİRME SONUÇLARININ İLANI

 I. Aşama: Ön değerlendirme

Ön değerlendirme, adayların yönergede belirtilen başvuru koşullarını ve varsa ek kriterlerini sağlayıp/sağlamadığına ilişkin olarak yapılır. Yönerge ve ek kriter koşullarını sağlayan adayların başvurusu değerlendirme için ilgili akademik birimlere iletilir. Başvuru koşullarını sağlamayan adayların başvuruları “başvuru aşamasında ret” olarak sonuçlanır.

Ön değerlendirme sonucunda, başvuru aşamasında ret olarak sonuçlananlara e-posta yolu ile bilgi iletilir.

II. Aşama: Değerlendirme

Başvuruları ilgili akademik birimler tarafından değerlendirilen adayların kabul/ret sonuçları https://application.metu.edu.tr/ adresinde yer alan ÇİFT ANADAL/YANDAL BAŞVURU programı üzerinden duyurulacaktır.

Aynı dönemde hem yatay geçiş hem de çift anadal/ yandal başvurusunda bulunan adaylardan, yatay geçiş başvurusu kabul edilenlerin çift anadal/ yandal programlarına yapmış oldukları başvuruları (ilan edilen kontenjan sınırları dahilinde kalmış olmaları durumunda dahi) değerlendirmeye alınmaz.

KAYIT İŞLEMLERİ

Kayıt işlemleri için http://oidb.metu.edu.tr/tr/cift-anadal-yandal-program-ogrencileri adresinden bilgi alınabilir.

 

 

 


Printer Friendly, PDF & Email
Son Güncelleme:
02/01/2024 - 09:57