ÖNLİSANS VE LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN KAYIT İŞLEMLERİ, TEMEL İNGİLİZCE BÖLÜMÜ (TİB) HAZIRLIK SINIFINA DEVAM VE BAŞARI KOŞULLARI

ODTÜ'ye yeni kayıt yaptıracak olan öğrenciler Kayıt Kılavuzu'ndan Temel İngilizce Bölümü http://dbe.metu.edu.tr/ sayfasından bilgi edinebilirler.

 

Üniversiteye ilk kayıtta eksik evrakla kayıt yaptırılabilir mi/ bir başkası benim yerime kayıt yaptırabilir mi?

TC uyruklu öğrencilerin Üniversite kayıtları elektronik ortamda yapılmaktadır. Uluslararası öğrencilerin kayıtlarda şahsen bulunmaları gerekmektedir.

 

Üniversite giriş sınavları ile ODTÜ'de ikinci kez bir lisans programı kazanan öğrencilere nasıl bir işlem uygulanmaktadır?

TİB hazırlık sınıfını geçemeyen ve ikinci kez üniversitemizi kazanan öğrencilere hazırlık sınıfına 1 yıl süre ile devam hakkı verilir.Son iki yıl içinde ODTÜ'de öğrenci olup birinci veya daha üst sınıflarda olan ve LYS veya eşdeğeri sınavlar ile üniversitemizi yeniden kazanan öğrencilere hazırlık sınıfı okuma hakkı verilmez. Eğitimlerine birinci sınıf öğrencisi olarak başlarlar. Son iki yıldan önce lisans programından ilişiği kesilen öğrencilerin İngilizce Yeterlik durumlarını belgelemeleri gerekir.

 

Kayıtlardan sonra birinci dönem sonunda İYS-IELTS-TOEFL-PTE belgelerinden herhangi birini vererek ara dönemde birinci sınıf öğrencisi olunabilir mi?

Yürürlükte bulunan yönetmelik gereği ara dönemde öğrencilerin birinci sınıfa başlamaları mümkün değildir.

 

TİB'de öğrenim görmekteyim, IELTS ,TOEFL ve PTE sonuçlarını ne zaman teslim etmem gerekir?

TİB'de öğrenim görmekte olan öğrenciler, IELTS, TOEFL ve PTE belgelerini ilkbahar dönemi sonunda derslerin bitimi ile sonbahar dönemi ders ekleme ve bırakma tarihlerinin son gününe kadar teslim edebilirler.

 

TİB Hazırlık sınıfı öğrencileri transkript alabilir mi?

TİB Hazırlık sınıfı öğrencilerine transkript düzenlenmemektedir.

 

Programa devam hakkını kaybeden hazırlık sınıfı öğrencilerinin sınav hakları nelerdir?

Her ne sebeple olursa olsun hazırlık sınıfında programa devam hakkını kaybeden öğrenciler, akademik yıl başında (Eylül) yapılacak olan İYS'lere https://application.metu.edu.tr/ adresinden online başvuru yapmak koşulu ile girebilirler.

 

Hazırlık sınıfında kayıtlı olup birinci dönem sonunda devamsızlık nedeni ile programa devam hakkını kaybeden öğrenci ikinci dönem için kayıt yaptırabilir mi?

Bu durumdaki öğrenciler ikinci dönem için kayıt yaptıramaz.

 

TİB'de başarısız oldum, Türkçe Eğitim Yapan Üniversitelere nasıl geçiş yapabilirim?

Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfında başarısız olan öğrencilerin Türkçe öğretim yapan yükseköğretim programlarına yerleştirilmelerine ilişkin başvurular ÖSYM tarafından alınmaktadır. Duyurular ve başvuru formu ÖSYM web sayfasında ilan edilmektedir. Üniversitemiz sadece başvuru formunda öğrencinin ilişiğinin kesildiği tarihi onaylamakla yükümlüdür.

 

Kayıt sildirip Türkçe eğitim yapan programa geçersem buradaki sınav haklarım devam edecek mi?

Hazırlık sınıfında kayıtlı oldukları programdan kayıt sildiren öğrenciler, Üniversitedeki tüm öğrencilik haklarını kaybeder ve kayıt sildirdikleri programa tekrar kayıt yaptıramaz. Bu öğrenciler, İngilizce Yeterlik Sınavına girme haklarını kaybeder.

 

Hazırlık sınıfında eğitim öğretimin süresi ne kadardır?

TİB Hazırlık Sınıfında normal eğitim öğretim süresi bir akademik yıl, azami eğitim öğretim süresi iki akademik yıldır.

 

Hazırlık sınıfında " Akademik" nedenlerle başarısız olan öğrencilerin azami süre sonunda sınav hakları nelerdir?

Azami süre sonunda İngilizce yeterliğini belgeleyemeyen öğrencilerin Üniversite ile ilişikleri kesilir. Azami süre sonunda ilişiği kesilen öğrencilere üç yıl boyunca akademik yıl başında olmak üzere İYS’ye girme veya Senato tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası geçerli belge sunma hakkı verilir. Bu kapsamdaki öğrencilerin İYS’ye girebilmeleri için sınav başvurusu yapmaları gerekir. Bu sınavlara katılanlar öğrencilik haklarından hiçbir şekilde yararlanamaz. Bu süreler sonunda İngilizce yeterliğini belgeleyemeyenler tüm haklarını kaybeder.

 

Hazırlık sınıfında " Devamsızlık" nedeni ile başarısız olan öğrencilerin azami süre sonunda sınav hakları nelerdir?

Azami süre sonunda İngilizce yeterliğini belgelemeyen öğrencilerin Üniversite ile ilişikleri kesilir. Bu öğrenciler Üniversiteye kayıt, sınav ve benzeri tüm öğrencilik haklarını kaybeder.

 

Hazırlık sınıfı öğrencilerine yarıyıl izni verilebilir mi?

Hazırlık sınıfı öğrencilerinin eğitimi bir Eğitim Öğretim yılını kapsadığı için yarıyıl izni verilmez.

 

LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURU VE KAYIT

 

Lisansüstü başvurular enstitülere yapılmaktadır, bilgi için http://www.metu.edu.tr/tr/basvurular adresini ziyaret edebilirsiniz.

Lisansüstü kayıtlarla ilgili olarak http://oidb.metu.edu.tr/tr/kayit-hakkinda-genel-bilgiler başlığını ziyaret edebilirsiniz.

 

Lisansüstü programlara ilk kayıtta eksik evrakla kayıt yaptırılabilir mi?

Eksik evrakla kayıt işlemi yapılmamaktadır.

 

Kayıt için gerekli olan belge/belgelerimin aslı (TOEFL/ IELTS/ GRE/ ALES/ GMAT) yok ne yapmalıyım?

Programlara kayıt için evrak teslimi aşamasında belge/belgelerinizin aslının getirilmesi gerekmektedir. Aslı olmayan belge ile kayıt işlemini tamamlayabilmeniz için ilgili Enstitü Müdürlüğünden yazılı onay alarak Enstitünün belirleyeceği tarihe kadar asıl belgeyi getirmeniz gerekmektedir.

 

Bir başkası benim yerime evrak teslim edebilir mi?

Yerinize kimin işlem yapacağına dair bir dilekçe vermeniz durumunda evrak teslim işlemi başkası tarafından tamamlanabilir. Uluslararası öğrenciler kayıtta bizzat bulunmak zorundadır.

 

Etkileşimli kayıt tarihlerinde kayıt yaptıramazsam ne olur?

Programların birinci döneminde olan öğrenciler ders ekleme bırakma tarihlerinin sonuna kadar kayıt yapabilir.

Programlara devam etmekte olan öğrenciler etkileşimli kayıt tarihlerinde kayıt yaptırmak zorundadır. Aksi takdirde, ders ekleme-bırakma döneminde kayda giremezler. 

 

KAYITLAR, DERSLER, DERSTEN ÇEKİLME, KAYIT SİLDİRME, İZİN

 

Kayıtlar, dersten çekilme ve kayıt sildirme işlemleri ile ilgili olarak "Kayıt" başlığını,  

Kurallar ve uygulamalar hakkında Yönetmelikler (http://oidb.metu.edu.tr/tr/yonetmelikler) başlığını ziyaret edebilirsiniz.

 

Öğrenci İşleri Bilgi Sistemini kullanmak için şifremi nerden ve ne zaman alabilirim?

Kullanıcı kodu ve şifre işlemlerine ilişkin bilgilere, Bilgi İşlem Daire Başkanlığının internet adresinden (https://bidb.metu.edu.tr/) ulaşılabilir. 

 

Kayıt olunan bir dersin kategorisi nasıl değiştirilir?

Seçmeli statüde alınan dersin kategorisinin değiştirilebilmesi için, kayıtlı bulunulan bölüm başkanlığının sekreterliğine başvurulabilir.

Zorunlu statüde alınan dersler ile program dışı olarak alınan derslerin (NI) kategorisi değiştirilemez.

 

Ders saydırma (replacement) işlemleri nasıl yapılır?

Ders saydırma işlemleri, yönetmelik hükümleri çerçevesinde, etkileşimli kayıt ve ders ekleme bırakma süresince kayıt programı üzerinden yapılır.

Eğer yapılmadıysa;

Ders saydırma işleminin değerlendirilmesi için ilgili bölüm başkanlığına dilekçe ile başvurulabilir.  

 

Ders ekleme-bırakma süresi bittikten sonra ders ekleme bırakma işlemleri ve etkileşimli kayıtlarda kayıt yaptırmayan öğrencilerin kayıt işlemleri nasıl yapılır?

Kayıtlı bulunduğunuz bölüm başkanlığına dilekçe ile başvurabilirsiniz. Mazeretinizin kabul edilmesi durumunda, bölüm onayı ve ilgili yönetim kurulu kararının alınmasından sonra kayıt işleminiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılır.

 

Ana dal - Çift ana dal - Yan dal programları arasında ders sayım işlemleri nasıl yapılır?

Etkileşimli kayıtlar sırasında derse kayıt yaptırılmamışsa, çift ana dal / yan dal programına ders saydırmak istediğinizde Çift Ana Dal-Yan Dal Koordinatörlüğüne dilekçe ile başvurmanız gerekir.

Ana dal programına ders saydırmak istediğinizde ana dal programının bölüm sekreterliğine dilekçe ile başvurmanız gerekmektedir.

 

Kayıt süreci tamamlandıktan sonra grup (section) değişikliği işlemleri nasıl yapılır?

Grup (section) değişikliğine ilişkin işlemler dersi veren bölüm başkanlığı sekreterliği tarafından yapılabilir.

 

Dersten çekilme işlemleri nasıl yapılır?

Öğrenci https://student.metu.edu.tr adresinde yer alan "Dersten Çekilme Başvurusu" linkini kullanarak çekileceği dersi belirler. Danışman çekilme işlemine onay verdikten sonra bu işlem gerçekleşmiş olur.

Dersi bırakmak (drop) ve dersten çekilmek (withdrawal) farklı işlemlerdir. Dersten çekildiğinizde dersi daha sonraki bir dönemde tekrarlamak zorunludur.

Lisansüstü öğrenciler dersten çekilme işlemi yapamaz.

 

Program dışı (NI- Not included) dersi tekrar almak zorunlu mudur?

Zorunlu değildir. İstendiği takdirde NI statüsünde alınan dersler, aynı statüde ancak bir kez tekrarlanabilir.

 

Dönem izni almak (kayıt dondurmak) için koşullar nelerdir ve nasıl başvuru yapılır?

Dönem izni alma koşulları yönetmeliklerde belirtilmiştir. İzinli sayılmak isteyen öğrenciler, mazeretini belirten dilekçesi ve belgeleri ile birlikte ilgili bölüm başkanlığına en geç ilgili yarıyılın ders ekleme bırakma süresi bitimine kadar başvurur.

 

Hangi durumlarda bütünleme sınavı verilmez?

Notu NA olan derslerden ve yarıyıl sonu harf notu değerlendirmesi yarıyıl içine yayılan çalışmalar sonucunda oluşan dersler (tasarım ve stüdyo dersleri, laboratuar, staj uygulamaları, dönem projesi, tez ve teze ilişkin dersler ve benzeri) için bütünleme sınavı verilmez.

 

Staj işlemleri ve staj süresince yaptırılan sigorta ile ilgili nereden bilgi alabilirim?

Öğrenci staj yapmak için ilgili firma/ kurum ile ön görüşme yapar. Kabul edilmesi durumunda; bölümünde staj koordinatöründen staj defterini (staj formu/raporu) alır. Staja başlamadan önce, formdaki onay işlemlerini (imzaları) tamamlar. Stajını tamamladıktan sonra, firma/ kurum tarafından doldurulan ve onaylanan (imzalanan)  staj defterini (staj formu/raporu) Bölüm Başkanlığında Staj Koordinatörüne sunar.  Bazı firmalar raporu posta ile doğrudan Dekanlık veya Bölüm Başkanlığına göndermektedir. Genellikle Staj bitimini izleyen döneme SUMMER PRACTICE öğrenci tarafından kayıt edilir ve dönem sonunda ilgili öğretim üyesince not girişi (S / U) yapılır. Staj boyunca iş kazası ve meslek hastalığı sigortası uygulanır. Staj işlemleri için kayıtlı bulunduğunuz Bölüm Başkanlığından sigorta için Personel Daire Başkanlığından bilgi alabilirsiniz.

 

Mezuniyet durumunda dönemlik ders yükü aşılabilir mi?

Öğrencilerin bir yarıyıldaki ders yükü normal ders yükü ile sınırlıdır. Ders yükünün aşılabilmesi ile ilgili hükümler yönetmelikte belirtilmiştir.

Mezuniyet döneminde olan öğrenciler için de bu kurallar geçerlidir.

 

ÖDEMELER

Katkı payı ödemeleri ve miktarları, çeşitli hizmet bedelleri, banka hesap numaraları, ödeme iadesi ile ilgili olarak "Ödemeler" başlığını,

Yaz okulu ödemeleri ile ilgili olarak Yaz Okulu başlığını,

Katkı payı ödemeleri ve ödeme iadeleri son tarihi için Akademik Takvim (http://oidb.metu.edu.tr/tr/akademik-takvim) başlığını ziyaret edebilirsiniz.

Öğrenim ve Katkı kredisi ile Kredi ve Yurtlar Kurumu burslarına ait bilgi için http://www.kyk.gov.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.  

 

Katkı payı iadesi için gereken belgelerden banka dekontumun aslı yok. Ne yapabilirim?

Katkı payını yatırmış olduğunuz bankadan ödeme yaptığınız tarihi belirterek dekontunuzu yeniden isteyebilirsiniz ya da ödeme yaptığınız bankadan çıktıya aslı gibi onayı yaptırabilirsiniz.

 

Banka hesabım yok. Bir tanıdığımın IBAN numarasını vererek ödeme iadesi alabilir miyim?

Ödeme iadesi yalnızca sizin IBAN numaranıza yapılabilmektedir.

 

Daha önce ödeme yaptığım banka ve iade için IBAN numarasını verdiğim banka aynı olmak zorunda mı?

Daha önce ödeme yaptığınız banka ve iade için bildirdiğiniz kendinize ait banka hesabı aynı bankaya ait olmak zorunda değildir.

 

Türkiye Bursları bursu alan bir yabancı öğrenciyim. Bursum kesildi. Ne yapmam gerekiyor?

Yurt dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ile irtibata geçiniz.

 

Araştırma görevlisiyim. Yüksek lisans ve doktora için katkı payı ödemesi yapmam gerekiyor mu?

Hayır. Araştırma Görevlileri katki payi odemesinden muaftır.
 

Hangi bankalara ödeme yapmam gerekiyor?

http://oidb.metu.edu.tr/tr/banka-hesap-numaralari adresini ziyaret edebilirsiniz.

 

BELGELER

Öğrenci İşleri'nden alabileceğiniz belgelerle ilgili işlemler hakkında bilgi için Kimlik-Belge-Diploma başlığını ziyaret edebilirsiniz.

 

Online olarak öğrenci belgesi ve transkript alınabilir mi?

Web sitemiz üzerinden online olarak öğrenci belgesi ve transkript başvurusu yapabilir ve gerekli durumlarda belge ve transkriptinizi online alabilirsiniz.

 

Bölümde kaçıncı olduğumu (ranking in class) nasıl öğrenebilirim ve buna ilişkin nasıl bir belge alınabilir?

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığındaki program danışmanınızdan öğrenebilirsiniz. Transkript başvurusu yaparken talep etmeniz durumunda bu bilgi transkriptte belirtilir. Çift ana dal programları için bölüm sıralaması verilmez.

 

Diplomamı kaybettim. İkinci kopya sizden alabilir miyim?

Diploma orijinal tek kopya olarak hazırlanır ve mezunlara verilir. Öğrenci İşlerinde kopyası bulunmaz. Ancak ikinci nüsha diploma talep etmek için http://oidb.metu.edu.tr/tr/kayip-diplomalar-icin-yapilacak-islemler sayfasında yer alan adımları takip edebilirsiniz.

 

İkinci kez Diploma Eki alabilir miyim?

Diploma Eki, talep etmeniz halinde bir defaya mahsus olmak üzere ikinci nüsha ibaresi basılarak hazırlanabilir.  

 

Belirttiğim adrese transkriptim resmi posta ile kaç günde gelir?

Başvurunuzdan sonra en geç üç gün içinde transkriptiniz postaya verilir. Resmi postalar PTT ile gönderilmektedir, bu sebeple posta süresi PTT'nin sorumluluğundadır. Özel kargo şirketleri ile hizmet verilmemektedir.

 

Lise Diplomamı/ Diploma Ekini benim yerime başkası alabilir mi?

Diplomanızı/ diploma ekinizi sizin yerinize alacak kişiyi belirten bir dilekçe ile başvuru yapmanız gerekmektedir.

 

YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI

Yatay geçiş işlemleriyle ilgili olarak lütfen http://oidb.metu.edu.tr/tr/yatay-gecis-basvurulari sayfasını ziyaret ediniz.

 

Üniversite tarafından ilan edilen başvuru koşullarını sağlamadığım halde başvuru yapabilir miyim?

Üniversite tarafından ilan edilen başvuru koşullarını sağlamayan adayların başvurusu Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından başvuru aşamasında reddedilir.

 

Hangi üniversitelerden yatay geçiş başvurusu kabul ediyorsunuz?

Duyurumuzda yer alan koşulları sağlayan tüm öğrenciler başvuru yapabilir.

 

Üniversitemin eğitim dili Türkçe. ODTÜ'de İngilizce hazırlık okuma hakkım var mı?

ODTÜ'de eğitim-öğretim dili İngilizce olduğundan adayların dersleri izleyebilecek düzeyde İngilizce bilmeleri şarttır. Adayların İngilizce yeterliklerini başvuru aşamasında belgelemeleri gerekmektedir. İngilizce yeterliğini belgelemeyen adayların başvurusu işleme alınmaz.

 

Not ortalamam x.xx, kabul olma şansım sizce nedir?

Başvuru koşullarını sağlayan öğrencilerin başvuruları ilgili yönetim kurulları tarafından başarı sırasına konularak kontenjanlar dahilinde kabul ve ret kararları alınır. Değerlendirme sonuçları Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından ilan edilene kadar bu konuda bilgi verilemez.

 

Başvurumun kabul olması halinde kayıt yaptırmazsam ne olur?

Kayıt hakkınızdan vazgeçtiğinize ilişkin dilekçe vermeniz halinde vazgeçebilirsiniz, ancak kontenjanların sınırlı olması nedeniyle, yatay geçiş yapmak isteyen bir başka öğrencinin şansını engellemiş olacağınızı bilmelisiniz.

 

"Irregular" öğrenci olmam yatay geçiş başvurusu yapmama engel mi?

Yatay geçiş koşulları arasında yer alan "Öğrencinin kayıtlı bulunduğu programda, bitirmiş olduğu dönemlere ait öğretim programında belirtilen tüm dersleri almış ve başarmış olması  zorunludur. Örnek: 3. dönemini tamamlayan bir öğrencinin kayıtlı olduğu programın ilk 3 döneminde yer alan kredili, kredisiz tüm derslerden başarılı olması gerekir. Bu koşulu sağlamayan öğrencinin başvurusu öndeğerlendirme aşamasında reddolur.

 

Farklı puan türlerindeki programları tercih edebilir miyim?

Kurum içi özel kontenjanında farklı puan türlerindeki programlar tercih edilebilir. Ancak yatay geçiş yönergesinde belirtilen Kurum İçi Özel kontenjan koşullarını sağlamanız gerekmektedir.

 

Yatay geçişle kabul olmam halinde kaçıncı sınıftan başlayacağım?

Öğrencinin kaçıncı sınıftan başlayacağına intibakına sayılan derslere göre ilgili yönetim kurulu karar vermektedir.

 

Geçmiş yıllarda yatay geçişle kabul edilen öğrencilerin not ortalamalarını öğrenebilir miyim?

Her yıl başvuran öğrencilerin not ortalamaları değişken olduğundan geçmiş yıllarda yatay geçişle kabul edilen öğrencilerin not ortalamaları üzerinden değerlendirme yapmak yanıltıcı olacağı için bu konuda bilgi verilmemektedir.

 

Yatay geçiş değerlendirmelerinde not ortalamam mı yoksa üniversiteye giriş puanım mı daha önemli?

Değerlendirmelerde öğrencilerin genel not ortalamaları, izlemiş oldukları dersler, bu derslerden aldıkları notlar ve LYS puanları göz önüne alınmaktadır. Bu ölçütlerden herhangi birinin diğerlerinden daha önemli olduğu söylenemez.   

 

Merkezi Yerleştirme Puanıyla Yatay geçiş kapsımında başvuru yapmam halinde İngilizce Yeterliğimi belgememem gerekiyor mu?

 

Merkezi Yerleştirme Puanı ile Yatay Geçiş kontenjanından başvuran adaylardan sadece Türkçe veya kısmen yabancı dilde eğitim yapan yükseköğretim kurumu öğrencilerinden hazırlık veya birinci sınıf statüsünde olup İngilizce yeterliğini belgeleyemeyenler Temel İngilizce Hazırlık sınıfına kabul edilebilir. Diğer öğrenciler Üniversite Senatosunca kabul edilen sınav sonuçlarından birini başvuru sırasında sunmak zorundadır.

 

ÇİFT ANA DAL-YAN DAL BAŞVURULARI

Çift Ana Dal/ Yan Dal başvurularıyla ilgili olarak lütfen http://oidb.metu.edu.tr/tr/cift-ana-dal-yan-dal-basvurulari sayfasını ziyaret ediniz.

 

Herhangi bir dersten çekilmem başvuru yapmama engel mi?

Hayır, engel teşkil etmez. Bu tür dersler hiç alınmamış dersler kapsamındadır.

 

Şu anda bir yan dal programına kayıtlıyım. Başka bir program için başvuru yapabilir miyim? Kabul olmam halinde iki yan dal programı izleyebilir miyim?

Başvuru yapabilirsiniz. Ancak kabul olmanız halinde kayıtlı olduğunuz yan dal programından kayıt sildirme işlemi yapmanız gerekmektedir.

 

Yan dal başvurusunda bulundum, aynı zamanda Erasmus'a kabul edildim. Yan dal programına kabul olmam halinde kayıtsız kalma hakkım var mı?

Kabul olmanız halinde Erasmus'ta öğrenim göreceğiniz süre için yan dal programından izin almak üzere ilgili Yan Dal Program Koordinatörlüğüne başvurabilirsiniz.

 

Aynı dönem içinde yan dal, çift ana dal ve yatay geçiş başvurusu yapabilir miyim?

Aynı anda hepsi için başvuru yapabilirsiniz. Ancak yatay geçiş başvurunuzun kabul olması halinde diğer program tercihleriniz reddedilecektir.

 

Aynı anda birden fazla bölüme kabul olmam halinde ne yapmam gerekir?

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına hangi programı tercih ettiğinizie ilişkin dilekçe vermeniz gerekmektedir.

 

İzlediğim çift ana dal programını yan dal programına nasıl çevirebilirim?

İlgili program koordinatörlüğüne başvurabilirsiniz.

 

ÖZEL ÖĞRENCİ BAŞVURULARI

Özel öğrencilikle ilgili olarak, lütfen http://oidb.metu.edu.tr/ozel-ogrenci sayfasını ziyaret ediniz.

 

Özel öğrenciler ODTÜ öğrencilerinin yararlandığı haklardan yararlanabilir mi (havuz, yemekhane, kütüphane, yurt)?

Özel öğrenciler, ODTÜ öğrencilerinin yararlandığı haklardan yararlanamazlar.

 

Özel öğrencilik yüksek lisans-doktora başvurularında herhangi bir ayrıcalık sağlar mı?

Sağlamaz, ancak yüksek lisans-doktora başvuru koşullarını sağlayıp kabul olmanız halinde özel öğrenci statüsünde aldığınız dersler, Enstitü Yönetim Kurulu tarafından uygun görülürse programınıza sayılabilir.

 

Özel öğrenci statüsünde aldığım derslerin not dökümünü (transkript) üniversiteme gönderir misiniz?

Üniversitenizin talep etmesi halinde notlarınız üniversitenize gönderilir.

 

İNGİLİZCE YETERLİK SINAVI BAŞVURULARI

İngilizce yeterlikle ilgili olarak lütfen http://oidb.metu.edu.tr/tr/basvuru-sureci sayfasını ziyaret ediniz.

 

ODTÜ'de veya Yurt içindeki başka bir üniversitede kayıtlı öğrenciyim. Sınav ücreti yatırmam gerekiyor mu?

Başvuru yapan tüm adayların sınav ücretini yatırması gerekmektedir.

 

Sınav için başvuru yaptım. Ancak sınava katılamayacağım. Bir sonraki sınav için başvurum geçerli olur mu?

Hayır. Bir sonraki sınav için tekrar başvuru yapmanız gerekmektedir.

 

Sınavlarda çıkmış sorulara nerden ulaşabilirim?

Ayrıntılı bilgi için http://www.dbe.metu.edu.tr/prf/ adresini takip edebilirsiniz.

 

Sınav iki aşamalı. Hangi aşamaya girmem gerekiyor?

Sınav iki aşamasıyla bir bütün sınav olduğundan her iki aşamaya da katılmanız gerekmektedir.

 

 

ERASMUS/ EXCHANGE PROGRAMLARI

 

Erasmus/Exchange gibi uluslararası programlar hakkında bilgi almak ve başvuru yapmak için ne yapmak gerekir?

Uluslararası İşbirliği Ofisi'nden (http://ico.metu.edu.tr/) konu hakkında bilgi alabilir, başvurunuzu internet aracılığıyla yapabilirsiniz.

 

Erasmus/Exchange gibi uluslararası programların ardından ders sayım işlemleri nasıl yapılır?

Kayıtlı olduğunuz bölüm/ ana bilim dalı başkanlığının önerisi ve ilgili yönetim kurulu kararı ile programınıza sayılacak dersler belirlenir. ÖİDB tarafından programınıza sayılan dersler kredisiz muaf (EX) olarak işlenir. Transkriptinize konuya ilişkin açıklama eklenir.

 

ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER

Lisans programlarına başvuru hakkında detaylı bilgiye iso.metu.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

 

Lisansüstü programlara başvuru enstitülere yapılmaktadır. İlgili enstitülere ulaşmak için http://www.metu.edu.tr/tr/basvurular sayfasını ziyaret ediniz. 

 

Yabancı kimlik numarası, oturma izni ve sağlık sigortası ile ilgili ayrıntılı bilgiye http://iso.metu.edu.tr sayfasından ulaşabilirsiniz.

 

BURS ve YARDIM

Burs ve yardımlar ile ilgili "Burs ve Yardım" başlığını ziyaret edebilirsiniz.

 

Burs Başvuruları nereden ve nasıl yapılır?

1- Üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrenciler, burs başvurularını ODTÜ ÖSYS Kayıt Programı üzerinden elektronik ortamda yapar.

 

2- Programlara devam etmekte olan öğrenciler, burs başvurularını Özlük Bilgi Formu (https://ozlukbilgi.metu.edu.tr/) üzerinden elektronik ortamda yapar.

 

Burs Başvuruları ne zaman yapılır?

Programlara yeni kabul edilen öğrencilerin burs başvuruları Ağustos ayında; programlara devam etmekte olan öğrencilerin başvuruları Mayıs ile Eylül ayları arasında yapılır.

 

Ara sınıfta not ortalamasına göre başarı bursları var mıdır?

Hayır, ara sınıfta not ortalamasına göre başarı bursları bulunmamaktadır.

 

Burs ödemeleri ne zaman ve nereye yapılmaktadır?

Burs ödemeleri Ekim ayında başlar, Haziran ayında biter. Burs ödemeleri öğrencilerimizin kendi adlarına açtırdıkları banka hesaplarına yapılır.  

 

Yemek burslarının devamı için ayda ne kadar yemek bursunu kullanmalıyım?

Yemek bursunun devamı için ayda en az 15 kere yemek bursunu kullanmanız gerekmektedir.

 

Mevcut bursların devamı için her yıl burs başvurusu yapmam gerekir mi?

Her yıl burs başvurusu yapmanız gerekmiyor. Normal eğitim süresi boyunca almış olduğunuz burs ve yardımın başarı koşullarını sağladığınız sürece bursunuz devam edecektir.

 

Hazırlık sınıfı tekrarında yurt ve yemek yardımı devam eder mi?

Hazırlık sınıfı tekrarında yurt ve yemek yardımı devam eder.

 

Bölüme birinci olarak giren öğrencilere burs imkanı var mı?

Bölüme birinci olarak giren öğrencilere başarı bursu imkanı sağlanamamaktadır. 

 

Yaz Okulu notları bursların devamı için başarı ölçütüne dâhil edilir mi?

Her eğitim öğretim yılı sonunda yapılan burs başarı değerlendirmelerinde öğrencilerin ilkbahar dönemi sonu itibariyle not ortalamaları dikkate alınır. Yaz okulu sonundaki not ortalamaları dikkate alınmaz.

 

Hali hazırda burs almaktayım, bu yıl da burs başvurusu yapmak için tekrar evrak hazırlamam gerekir mi?

Yeni yapılan her burs başvurusunda yeni tarihli evraklar hazırlamanız gerekmektedir.

 

Burs sonuçlarını nereden öğrenebilirim, e-posta atıyor musunuz?

Burs sonuçlarını Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı web sayfası Burs ve Yardım bölümünde "Burs Duyuruları" kısmından öğrenebilirsiniz. Burs sonuçları öğrencilere bildirilmemektedir.

 

Burs Takvimdeki başvuru süresini ve ilan edildikten sonra yapılması gereken işlemler için süreyi kaçırdım, ne yapabilirim?

Başvuru süresini ve yapmanız gereken işlemler için süreyi kaçırdığınız takdirde bir sonraki seneyi beklemeniz gerekmektedir.

 

ASKERLİK İŞLEMLERİ

Askerlik işlemleri ile ilgili olarak http://oidb.metu.edu.tr/tr/askerlik-islemleri sayfasını ziyaret ediniz.

 

Tecil dönemimin süresini geçirdim, ne yapmam gerekiyor?
Normal süreçte teslim edilmesi gereken evrakları, aynı şekilde ÖİDB lisansüstü askerlik birimine teslim etmeniz gerekiyor.

Üniversiteden ilişik kesilme kalktı. Bu durumda 35 yaşına kadar tecilimin de yapılması gerekmez mi?
Hayır, Milli Savunma Bakanlığı lisansüstü programların tecil sürelerinde değişiklik yapmadı. Bu nedenle tecil hakkı biten öğrenciler askere gitmekle yükümlü olup gitmezlerse bakaya durumuna düşerler.

Askere gitmek istiyorum, izin almak için ne yapmalıyım?
Bölüm/ ana bilim dalı başkanlığına başvurmanız gerekmektedir.

Tecilimi iptal ettirmek istiyorum, ne yapmalıyım?
ÖİDB formlar linkinde (http://oidb.metu.edu.tr/tr/formlar) bulunan Tecil İptal Formunu doldurup ÖİDB lisansüstü askerlik birimine teslim etmeniz gerekiyor.

Tecil için hangi evraklar gerekli?
ÖİBS-190 nolu programdan indirilecek olan "Askerlik Durum Belgesi Tecil İstek Formu", en son mezun olduğunuz programın diploma fotokopisi, "askerlik durum belgesi" fotokopisi, kimlik fotokopisini ÖİDB lisansüstü askerlik birimine teslim etmeniz gerekiyor.

Kayıt yaptırırken tecil yaptırmak için evrak vermiştim, onlar yeterli değil mi?
İlk defa (1.dönem için) tecil yaptıracaksanız gerekli belgeleri ders ekleme-bırakma dönemi bitiminden sonra teslim etmelisiniz.

Tecilimin yapıldığını ne zaman ve nasıl takip edebilirim?
Tecil başvurusundan itibaren dört-beş hafta içinde ÖİBS-190 nolu programdan görebilirsiniz.

Askerlik Şubesinden bakaya kaldığım bildirildi, neden?
Askerlik duyurularında da belirtildiği üzere lisansüstü programlarda öğrenci tecil talep etmediği sürece tecil işlemi yapılmaz.

 

Lisansüstü programa kayıt yaptırdıktan sonra askerlik tecili yaptırmıştım. Kayıtlı değilim ama askerlik tecilim iptal edilmiş. Neden? 
Mevzuat gereği öğrenciliğiniz bittiğinde üniversite tarafından Askeralma Bölge Başkanlıklarına iptal yazısı gönderilerek teciliniz iptal edilir.

 

Yönetmelik gereği programa intibakım yeniden yapıldı. Askerlik durumum ne olacak?

Kayıtlı olduğunuz süre teciliniz devam eder ancak tecil için verilen süre sonunda, tecil sürenizi uzatma hakkınız olmaz.


Printer Friendly, PDF & Email
Son Güncelleme:
23/06/2021 - 10:31