KISMİ ZAMANLI ÇALIŞACAK ÖĞRENCİ İLANI

İlan Tarihi: 03.08.2023

Son Başvuru Tarihi: 08.09.2023

Yapılacak İşin Niteliği: ODTÜ Öğrencilerine sunulan hizmetlerde destek vermek

Çalıştırılacak Kısmi Zamanlı Öğrenci Sayısı: 10

Aylık Çalışma Süresi: 60 saat

Görev Başlığı: Banko Hizmeti Sunmak

Bir saatlik çalışma karşılığında ödenecek ücret: 2023 yılında lisans öğrencileri için 15,68 TL.’dir.

ARANAN ŞARTLAR:

 • Orta Doğu Teknik Üniversitesinde lisans programına kayıtlı öğrenci olmak,
 • En az 5. Dönem öğrencisi ve not ortalamalarının ise en az 2.50 / 4.00 olması,
 • Disiplin cezası almamış ve/veya hakkında disiplin soruşturması açılmamış olmak,
 • Kayıt donduran öğrenci veya yabancı uyruklu öğrenci olmamak.
 • Normal eğitim-öğretim süresi içerisinde öğrenim görüyor olmak, kısmi zamanlı öğrenci olarak görevlendirildiği dönemde eğitimini hiçbir şekilde uzatmamış olduğunu belgelemek.
 • Yetim maaşı ve nafaka hariç, asgari ücret düzeyinde bir gelire sahip olmamak.
 • Daha önce sözleşmeye aykırılık nedeniyle sözleşmesi feshedilmemiş olmak.
 • Şehit ve gazi çocuğu olduğunu belgeleyen öğrenciler ile engelli öğrenciler için sadece normal eğitim-öğretim süresi içerisinde öğrenim görüyor olmak, yabancı uyruklu öğrenci olmamak ve disiplin cezası almamış olmak şartları aranır.

ÖZEL ŞARTLAR:

 • Daha önce Daire Başkanlığımızda Kısmi Zamanlı Öğrenci olanlardan çalışma sürelerine özensiz davrananlar veya mazeretsiz görevini bıraktığı tespit edilenler değerlendirmeye alınmayacaktır.

ARANAN NİTELİKLER:

 • İletişimi kuvvetli olmak
 • Sorunlara karşı çözüm odaklı olmak
 • İş disiplinine önem vermek

ÖN DEĞERLENDİRME İÇİN GEREKLİ BELGELER:

Başvurular 08.09.2023 tarihine kadar aşağıdaki adrese e-posta ile yapılabilir.

oidb-ik@metu.edu.tr

DEĞERLENDİRME SONUÇLARININ İLANI:

Yönetmelikte belirtilen başvuru koşullarını sağlayan ve sonuçları değerlendirilen adaylardan Kısmi Zamanlı Öğrenci olarak çalışması kabul edilenlerin listesi http://oidb.metu.edu.tr/tr/butun-duyurular web adresinden ilan edilecektir.

İLETİŞİM BİLGİLERİ:

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Üniversiteler Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı, No:1, 06800, Çankaya,Ankara

Tel: (0312) 210 3417-210 2131

E-posta: oidb-ik@metu.edu.tr

Tüm başvurular gizli tutulacaktır.

 


Printer Friendly, PDF & Email
Son Güncelleme:
24/08/2023 - 10:18