LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİN KAYITLARI

(PROGRAMLARA YENİ KABUL EDİLEN ÖĞRENCİLER )

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
1. Kat/ Lisansüstü Birimi
Tel         :  0 (312) 210 34 18
                 0 (312) 210 34 23
Faks      :  0 (312) 210 79 60
Online İletişim Formu

 

ÖNEMLİ TARİHLER

07 - 09 Ekim 2020

Lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerin ön kayıt işlemleri

07 - 09 Ekim 2020

Etkileşimli Kayıtlar ve Danışman Onayları

19 - 23 Ekim 2020

Ders Ekleme-Bırakma ve Danışman Onayları

 

ENSTİTÜLER BAZINDA EVRAK TESLİM TARİHLERİ

TARİH

SAAT

PROGRAMLAR

07 Ekim 2020 

09.00-12.00

13.30-17.00

Fen Bilimleri Enstitüsü

08 Ekim 2020

09.00-12.00

13.30-17.00

Sosyal Bilimleri Enstitüsü
09 Ekim 2020

09.00-12.00

13.30-17.00

 

Deniz Bilimleri Enstitüsü

Enformatik Enstitüsü

Uygulamalı Matematik Enstitüsü

 

 

KAYIT YERİ

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı / 1.Kat

 

KAYIT İÇİN İSTENEN BELGELER

Aşağıda belirtilen belgeler başvuru yapılırken verilmiş olsa dahi, kayıtların düzenli bir şekilde yürütülebilmesi amacı ile tekrar verilecektir. Kayıtların bizzat öğrenci tarafından yapılması gerektiğinden evraklar posta ile kabul edilmeyecektir.

 

 • Lisansüstü Öğrenci Evrak Teslim Formu (https://oidb.metu.edu.tr/tr/formlar) adresinden çekilir.
 • ALES internet çıktısı, GRE belgesinin aslı ve fotokopisi (dönem arası vermeden aynı lisansüstü programa kayıt yaptıranlardan istenmez)
 • ODTÜ İYS sonuç belgesi (http://www.dbe.metu.edu.tr/prf/) adresinden çekilir veya TOEFL-IELTS-PTE ACADEMIC belgesi aslı ve fotokopisi (İngilizce yeterlik belgesi, dönem arası vermeden aynı lisansüstü programa kayıt yaptıranlardan istenmez)
 • Diploma/Geçici Mezuniyet belgesi aslı ve fotokopisi (sadece ODTÜ dışındaki üniversite mezunlarından istenir)
 • e-devletten alınan vukuatlı nüfus kayıt örneği
 • 1 adet fotoğrafınızın renkli fotokopisi (fotoğrafın orijinal boyutunun A4 üzerine renkli fotokopisi olmalıdır)

 

ÖĞRENCİ KİMLİK KARTLARI

Öğrenci kimlik kartı başvurusu için aşağıdaki bağlantıda yer alan bilgiler incelenmeli ve kimlik başvurusu yapılmalıdır.

http://oidb.metu.edu.tr/tr/ogrenci-kimlik-kartlari

 

ASKERLİK

Lisansüstü programlarda askerlik sevk tehiri, ilgili kanun gereği ekle-sil kayıtlarından sonra yok-sis aracılığıyla otomatik yapılacaktır.

 

KAYIT SİLDİRME

Aşağıda belirtilen kapsamdaki öğrencilerin, dönem arası vermemiş olsalar dahi önceki programları için kayıt sildirme işlemi yapmaları gerekir.

 • Lisansüstü programlarda kayıtlı iken; yeniden aynı anabilim dalına (opsiyon değişikliği vb.) kabul edilen öğrenciler
 • Yüksek lisans programından mezun olup doktora programına kabul edilen öğrenciler

 

KATKI PAYI/ÖĞRENİM ÜCRETİ MUAFİYETİ, BANKA HESAP NUMARALARI

Katkı payı/öğrenim ücreti miktarları, katkı payı/öğrenim ücreti muafiyeti, banka hesap numaraları vb. Bilgilere http://oidb.metu.edu.tr internet adresinden ulaşılabilir.

Araştırma görevlisi kadrosuna yeni atananların evrak teslimi esnasında ÖİDB’de bulunan görevliye akademik kimlik kartının fotokopisini sunmaları ve aslını göstermeleri veya atama işlemlerinin sürmekte olduğunu, bağlı bulundukları Personel Daire Başkanlıklarından alacakları bir yazı ile belgelendirmeleri gerekir. Bu belgelerin bir kopyasının da öğrenci tarafından Öğrenci Katkı Payı/Öğrenim Ücreti Ofisi görevlisine verilmesi ve sisteme işletilmesi gerekir. Aksi takdirde etkileşimli kayıtlar sırasında kayıt programı, katkı payı/öğrenim ücretinın ödenmediğine dair uyarı verecek ve kayıt izni vermeyecektir.

 

ALES/GRE

ALES sınav sonuçlarının geçerlilik süresi beş yıldır. GRE/ GMAT belgeleri beş yıl süre ile geçerlidir. Ancak YÖK kararı çerçevesinde, herhangi bir Anabilim Dalı lisansüstü programından ayrılan öğrencilerden (kendi isteği ile ayrılan, akademik başarısızlık nedeni ile ilişiği kesilen, programı tamamlayan) en fazla bir yarıyıl ara vererek yeniden aynı veya başka bir lisansüstü programa kabul alanlardan yeni tarihli ALES sınavı istenmez (Anabilim Dalı ölçütlerini sağlamayanların yeni geçerli belge sunmaları gerekir).

  

İNGİLİZCE YETERLİK

Yönetmelik gereği lisansüstü programlara başlayabilmek için tüm öğrenciler (ana dili İngilizce olan yabancı uyruklular dahil) İngilizce Yeterlik Belgesi sunmak zorundadır.

Üniversite Senatosunca eşdeğerliği kabul edilen tüm İngilizce Yeterlik Sınavlarının geçerlik süresi iki yıldır. Programa başvurulduğu anda iki yıldan daha eski tarihli dil belgeleri kabul edilmez. Programlara başvuru aşamasında geçerli olan belge kayıt aşamasında da geçerli kabul edilir. Ancak yeni başvurulan programın İngilizce Yeterlik ölçütü daha yüksek ise, yeni başvurulan programın İngilizce Yeterlik ölçütü sağlanmak zorundadır.

Son dört dönem içinde (kayıt olunacak dönem hariç, başvurunun yapıldığı dönem dahil olmak üzere, geriye dönük dört dönem) en az bir dönem ODTÜ’de lisansüstü öğrencisi olup aynı veya başka bir lisansüstü programa yeniden kabul edilenlerden kayıt sırasında İngilizce Yeterlik belgesi istenmez, programa doğrudan kayıtları yapılır. Ancak yeni başvurulan programın İngilizce Yeterlik ölçütü daha yüksek ise, yeni başvurulan programın İngilizce Yeterlik ölçütü sağlanmak zorundadır.

 

EVRAK TESLİMİ VE ETKİLEŞİMLİ KAYITLAR

 • Öğrenci Numaraları: Programa yeni kabul edilen öğrenciler öğrenci numaralarını lisansüstü programa başvuru yaptıkları on-line “ODTÜ Lisansüstü Programlarına Başvurular/MS-PhD Application” programından öğrenebilirler.
 • Katkı Payı/Öğrenim Ücreti: Katkı payı/öğrenim ücreti ödemesi ödemesi gereken öğrenciler ödeme yaparken öğrenci numarasını mutlaka banka görevlisine bildirmeli ve dekonta yazdırmalıdır.
 • Evrak Teslimi: Programa yeni kabul edilen öğrenciler kayıt evraklarını Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nda kayıt görevlisine teslim ederler.
 • Öğrenci Şifresi: Öğrenciler kullanıcı kodu ve şifrelerini

https://useraccount.metu.edu.tr/ adresindeki işlemleri gerçekleştirerek alabilirler. Lisans ya da yüksek lisans programlarından mezun olanlardan ara vermeden lisansüstü programlara başlayanların kullanıcı kodu ve şifre almaları gerekmez. Eski kullanıcı kodu ve şifreleri geçerlidir.

 • Akademik Danışman: Öğrenciler danışmanları ile görüşerek alacakları dersleri belirlerler.
 • Etkİleşimli Kayıt: Öğrenciler herhangi bir PC’den etkileşimli kayıt işlemlerini yaparlar. Etkileşimli kayıtlar hakkında detaylı bilgilere aşağıdaki adresten ulaşılabilir.

https://oidb.metu.edu.tr/tr/etkilesimli-kayitlar

 • Danışman Onayı: Öğrenciler etkileşimli kayıt işlemini tamamladıktan sonra, danışman onayı almak üzere şifreleri ile birlikte danışmanlarına giderler. Danışman, öğrencilerin aldığı dersleri kontrol ederek danışman onayını verir. Danışman onayı ders ekleme- bırakma işlemleri için de gereklidir.
 • Kayıt Yenileme: Öğrenciler yönetmelik gereği her dönem kayıtlarını yenilemek durumundadırlar. Kayıt yenileme işlemi, katkı payı/öğrenim ücreti ödeme, ders kaydı ve danışman onayını içerir. Bu işlemleri süresi içinde tamamlamayanlar kayıtsız duruma düşer.
 • Lisansüstü Yönetmelik: Öğrenciler ilgili yönetmeliği (programa devam ve başarı koşulları vb.) bilmekle yükümlüdürler. Lisansüstü yönetmeliğe aşağıdaki adresten ulaşılabilir.

http://oidb.metu.edu.tr/tr/yonetmelikler

 • Öğrenciler akademik durumlarını Öğrenci İşleri Bilgi Sistemi (ÖİBS) programları vasıtası ile öğrenirler.

 


Printer Friendly, PDF & Email
Son Güncelleme:
22/07/2020 - 14:00