2024 İlmi Hüviyet Tespiti ve Alan/Derece Tespiti başvuru ve sınavları tamamlanmıştır. Bu sayfa, 2025 senesi için daha sonra güncellenecektir. 

 

 

 

Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliği uyarınca Seviye ve Yeterlik Belirleme Sistemi kapsamında, Üniversitemiz çeşitli alanlarda Alan ve Derece Tespiti ve İlmi Hüviyet Tespiti Sınavları yürütmek üzere görevlendirilmiştir.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'na (YÖK) denklik başvurusunda bulunan ve başvuruları Üniversitemize yönlendirilen adaylardan, kendilerine YÖK tarafından iletilen yazılı tebligatta İlmi Hüviyet Tespiti yazanların, aşağıdaki “İlmi Hüviyet Tespiti” başlığını incelemeleri gerekmektedir. Kendilerine YÖK tarafından iletilen yazılı tebligatta Diploma ve Derece Tespiti yazanların ise, sayfanın sonundaki “Alan ve Derece Tespiti” başlığını incelemeleri gerekmektedir.İlmi Hüviyet Tespiti

 

 • 2024 yılında, ilgili alanlardaki İlmi Hüviyet Tespiti Sınavları, sadece Nisan ayında bir kez ODTÜ Ankara kampüsünde “Yazılı ve Sözlü Sınav” şeklinde gerçekleştirilecektir.
 • Sınava, YÖK'e denklik için başvuran ve hakkında sınava gireceğine dair yürütme kararı olan adaylar başvurabilir.
 • Başvurular, buraya tıklayarak ulaşılabilecek olan çevrim içi form üzerinden alınacaktır. Başvuru formu, sadece sınav takviminde belirtilen başvuru tarihlerinde açık olacaktır. Elden, posta ile veya faks yolu ile başvurular kabul edilmeyecektir. Sınav başvurusunda bulunacak adayların başvuru yaparken diplomada yer alan bilgilerini (ad soyadı, üniversite vb.) esas almaları gerekmektedir.
 • Başvuru ücreti 2024 yılı içerisinde yapılacak sınavlar için 5667 TL’dir. Bu ücret, ODTÜ Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü alıcısına ait Ziraat Bankası ODTÜ Şubesi TR 170001001537089807005001 IBAN hesabına yatırılmalıdır. Ödeme dekontunda, başvuran kişinin adı, soyadı bulunmalı ve açıklama kısmında "İlmi Hüviyet Tespiti Sınavı Başvuru Ücreti" ifadesi ve sınav dönemi (Nisan 2024) bilgisi yer almalıdır. Dekontu tarafımıza ulaşmayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Adayın sınav başvurusunda beyan ettiği bilgilerin sorumluluğu kendisine aittir. Bilgilerdeki eksik ve yanlışlardan doğacak sonuçlardan adaylar sorumlu olacaktır.
 • Çalıştığı kurumdan veya İl Göç İdaresi Müdürlüğü’nden seyahat izni alması gereken adaylara, talep etmeleri durumunda Sınava Giriş Belgesi düzenlenecektir.
 • Sınav alanlarına ilişkin yazılı sınav usulü, yazılı/sözlü sınav ağırlıkları, sınav süreleri ve konu ağırlıklarını içeren kılavuza bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz. Sınav içeriğine dair, bu kılavuzda belirtilen bilgiler dışında bilgi verilmemektedir.
 • Adayların sınava girerken T.C. Nüfus Cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya süresi geçerli Pasaport aslını yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. T.C. vatandaşlığına geçen adayların, ek olarak e-devlet kapısı üzerinden alacakları vukuatlı nüfus kayıt örneğini de yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.
 • Sınav yazılı ve sözlü olarak iki bölümden oluşacaktır. Sınav dili, hem yazılı hem de sözlü bölümde Türkçedir. Aday, kendisi sağlamak koşuluyla, sadece sözlü sınavda tercüman desteği alabilir.
 • Başarı tespitinde, 100 üzerinden toplam 50 puan alan adaylar başarılı sayılacaktır. Sınav sonucu başarılı ya da başarısız şeklinde web sayfalarımızda duyurulacaktır ve tebliğ yerine geçecektir. Ayrıca yazılı tebliğ yapılmayacaktır.
 • Sınava mazereti nedeniyle giremeyecek/giremeyen adaylar sınav ücretinin iadesi için başvuru yapabilirler. Ödeme iadesi için başvuru yapacak olan adayların, sınav takviminde ilan edilen "Sınav Ücreti İade Başvuruları" tarihlerinde aşağıdaki belgeleri iso@metu.edu.tr adresine e-posta yoluyla iletmesi gerekmektedir. Sınavın yazılı ya da sözlü kısımlarından en az birine giren adayların sınav ücreti iadesi yapılmaz.

 

İlmi Hüviyet Tespiti Sınav Takvimi
 
Nisan 2024 Sınav Dönemi
Başvuru Tarihleri 15-29 Mart 2024
Sınav tarih/saat/yerlerinin açıklanması 8 Nisan 2024
Sınav Tarihleri 15-19 Nisan 2024 Haftası
Sonuç Açıklama Tarihi 26 Nisan 2024 (itiraz sebebiyle gecikme olmaması durumunda)
Sınav Ücreti İade Başvuruları 15 Mart-26 Nisan 2024

 

*Sınav Sorularına ve Uygulanmasına İlişkin İtirazlar sınav tarihinden itibaren 5 iş günü içerisinde yapılır. İtiraz tarihinden itibaren 3 iş günü içerisinde sonuçlandırılır.

**Sınav Sonuçlarına Yapılan İtirazlar sonuç açıklama tarihinden itibaren 5 iş günü içerisinde yapılır. İtiraz tarihinden itibaren 3 iş günü içerisinde sonuçlandırılır.

  

Alan (Diploma) ve Derece Tespiti

 

 • 2024 yılında, ilgili alanlardaki Alan ve Derece Tespiti Sınavları, sadece Nisan ayında bir kez ODTÜ Ankara kampüsünde “Mülakat” şeklinde gerçekleştirilecektir.
 • Sınava, YÖK'e denklik için başvuran ve hakkında sınava gireceğine dair yürütme kararı olan adaylar başvurabilir.
 • Başvurular, buraya tıklayarak ulaşılabilecek olan çevrim içi form üzerinden alınacaktır. Başvuru formu, sadece sınav takviminde belirtilen başvuru tarihlerinde açık olacaktır. Elden, posta ile veya faks yolu ile başvurular kabul edilmeyecektir. Sınav başvurusunda bulunacak adayların başvuru yaparken diplomada yer alan bilgilerini (ad soyadı, üniversite vb.) esas almaları gerekmektedir.
 • Alan ve Derece Tespiti için başvuru ve sınav ücreti bulunmamaktadır.
 • Adayın sınav başvurusunda beyan ettiği bilgilerin sorumluluğu kendisine aittir. Bilgilerdeki eksik ve yanlışlardan doğacak sonuçlardan adaylar sorumlu olacaktır.
 • Çalıştığı kurumdan veya İl Göç İdaresi Müdürlüğü’nden seyahat izni alması gereken adaylara, talep etmeleri durumunda Sınava Giriş Belgesi düzenlenecektir.
 • Alan ve Derece Tespiti mülakatının amacı, adayın denklik işlemleri sürecinin sonraki aşamalarında, hangi alanda İlmi Hüviyet Tespiti Sınavına tabii tutulacağına yönelik olarak YÖK’e kanaat bildirilmesidir. Dolayısıyla, adayın başvuru ve mülakat esnasında sunabildiği akademik ve mesleki belgeler ile mülakattaki performansı birlikte değerlendirilecektir.
 • Adayların sınava girerken T.C. Nüfus Cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya Süresi geçerli Pasaport aslını yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. T.C. vatandaşlığına geçen adayların, ek olarak e-devlet kapısı üzerinden alacakları vukuatlı nüfus kayıt örneğini de yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.
 • Mülakat dili Türkçedir. Aday, kendisi sağlamak koşuluyla tercüman desteği alabilir.
 • Alan ve Derece Tespiti mülakatı sonucunda, adaya Üniversite tarafından doğrudan bir bilgilendirme yapılmayacaktır. Üniversitemiz, sadece tutanakları YÖK’e iletmekle sorumludur.
2024 Alan ve Derece Tespiti Sınav Takvimi
 
Nisan 2024 Sınav Dönemi
Başvuru Tarihleri 15-29 Mart 2024
Mülakat tarih/saat/yerlerinin açıklanması 8 Nisan 2024
Sınav Tarihleri 15-19 Nisan 2024 Haftası

 

*Mülakata İlişkin İtirazlar mülakat tarihinden itibaren 5 iş günü içerisinde yapılır. İtiraz tarihinden itibaren 3 iş günü içerisinde sonuçlandırılır.

 

Sorularınız için ODTÜ Uluslararası Öğrenci Ofisi ile iletişime geçebilirsiniz: iso@metu.edu.tr / +90 3122107189 / http://iso.metu.edu.tr/tr/iletisim


Printer Friendly, PDF & Email
Son Güncelleme:
25/04/2024 - 16:54