Öğrenci İşleri Daire Başkanlığında kısmi zamanlı öğrenci asistanı olarak çalışmak üzere kabul edilen öğrencilerimiz sonuçlara bu bağlantıyı kullanarak ulaşabilirler.

Not 1: Sadece kabul edilen öğrenciler e-Devlet şifrelerini kullanarak sisteme girebilmektedir.

Not 2: Çalışmaya hak kazanan öğrencilerin sözleşme yapmak ve işe kabul işlemleri için istenen belgeler;

a) Nüfus cüzdanı fotokopisi,

b) Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Sözleşmesi,

c) Genel Sağlık Sigortası Beyan ve Taahhütnamesi.

     c.1-Ailesi Üzerinden Sağlık Hizmeti Alanlar için Taahhütname

     c.2- Ailesi Üzerinden Sağlık Hizmeti Almayanlar için Taahhütname

d) İş Bankası IBAN numarası.

Çalışmaya hak kazanan öğrencilerimiz istenen belgeleri 9 Ekim 2023 saat 17:00'ye kadar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Sekreterliğine elden teslim etmeleri gerekmektedir.

 


Printer Friendly, PDF & Email
Son Güncelleme:
03/10/2023 - 15:31