Öğrenci İşleri Daire Başkanlığında kısmi zamanlı öğrenci asistanı olarak çalışmak üzere kabul edilen öğrencilerimiz sonuçlara bu bağlantıyı kullanarak ulaşabilirler.

Not 1: Sadece kabul edilen öğrenciler e-Devlet şifrelerini kullanarak sisteme girebilmektedir.

Not 2: Çalışmaya hak kazanan öğrencilerin sözleşme yapmak ve işe kabul işlemleri için istenen belgeler;

a) Nüfus cüzdanı fotokopisi,

b) Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Sözleşmesi,

c) Genel Sağlık Sigortası Beyan ve Taahhütnamesi.

     c.1-Ailesi Üzerinden Sağlık Hizmeti Alanlar için Taahhütname

     c.2- Ailesi Üzerinden Sağlık Hizmeti Almayanlar için Taahhütname

d) Öğrenci not ortalamasını gösterir belge (Transkript).

e) İş Bankası IBAN numarası.

 

Çalışmaya hak kazanan öğrencilerimiz istenen belgeleri 16 Kasım 2021 tarihine kadar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Sekreterliğine elden teslim etmeleri gerekmektedir.

 


Printer Friendly, PDF & Email
Son Güncelleme:
12/11/2021 - 14:01