2547 sayılı Kanun’un 44 (c) maddesi kapsamında azami eğitim öğretim süresi dolan Lisans öğrencileri ile ilgili Orta Doğu Teknik Üniversitesi Senatosu’nun belirlediği Uygulama Usul ve Esasları uyarınca;

A) Azami Eğitim Öğretim Süresi Sonunda Ek Sınav Başvurusu yapmak isteyen Lisans öğrencileri;

2023-2024 Güz dönemi sonunda azami eğitim öğretim süresi dolan lisans öğrencilerimiz 11 - 15 Mart 2024 tarihleri arasında kayıtlı oldukları Bölüm Başkanlıklarına 1. ek sınav hakkını kullanacağı dersi/dersleri içeren FORM 1 ile başvurmaları gerekmektedir. Belirtilen tarih aralığında ek sınav hakkını kullanmak için başvuru yapmamış olan öğrenciler bu tarihler dışında kalan zamanlarda hiçbir şekilde başvuruda bulunamayacaktır.

  • FORM 1 (Azami Eğitim Öğretim Süresi Sonu Ek Sınav Başvurusu yapmak isteyen lisans öğrencileri için başvuru formu)
  • Ek Sınav Takvimine buradan ulaşabilirsiniz.
  • Uygulamalı dersi olan lisans öğrencilerinin C Maddesinde belirtilen koşulları da takip etmeleri gerekmektedir.

 

B) Azami Eğitim Öğretim Süresi Sonunda Ek Sınavları Almadan 2 ila 5 dersi kalan ve 4 Dönem Ek Süre Hakkından Faydalanmak İsteyen Lisans Öğrencileri;

2023-2024 Güz dönemi sonunda azami eğitim öğretim süresi dolan ek sınavları almadan 2 ila 5 dersi kalan ve 4 Dönem ek süre hakkından faydalanmak isteyen Lisans öğrencilerinin 01 - 09 Şubat 2024 tarihleri arasında Akademik Danışman ve Bölüm Başkanı onayını aldıktan sonra Evrak ve Arşiv Müdürlüğünden evrak kayıt numarası alarak Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına FORM 2 ile başvurmaları gerekmektedir.

Ek süre hakkından faydalanan öğrenciler ilgili döneme ait katkı payını/öğrenim ücretini ödemek ve dönem kaydını yaptırmak zorundadır. Bu öğrenciler, öğrencilik haklarından yararlanır.

2 ila 5 dersi kalan lisans öğrencileri isterlerse ek süre almadan FORM 1’i doldurarak ek sınav hakkından faydalanabilirler.

  • FORM 2 (Azami Eğitim Öğretim Süresi Sonunda Ek Sınavları Almadan 2 ila 5 dersi kalan ve 4 Dönem Ek Süre Hakkında Faydalanmak İsteyen Lisans Öğrencileri için Başvuru Formu)

 

C) Azami Eğitim Öğretim Süresi Sonunda Uygulamalı Dersler için Bir Defaya Mahsus Devam Hakkından Faydalanmak İsteyen Lisans Öğrencileri;

Azami Eğitim Öğretim Süresi Sonunda uygulamalı dersler için bir defaya mahsus devam hakkından faydalanmak isteyen Lisans öğrencilerinin 01 - 09 Şubat 2024 tarihleri arasında Akademik Danışman ve Bölüm Başkanı onayı aldıktan sonra Evrak ve Arşiv Müdürlüğünden evrak kayıt numarası alarak Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına FORM 3 ile başvurmaları gerekmektedir.

Uygulamalı dersler için bir defaya mahsus devam hakkından faydalanan öğrenciler ilgili döneme ait katkı payını/öğrenim ücretini ödemek zorundadır. Bu öğrenciler, öğrencilik haklarından yararlanır.

  • FORM 3 (Azami Eğitim Öğretim Süresi Sonunda uygulamalı dersler için bir defaya mahsus devam hakkından faydalanmak isteyen lisans öğrencileri için Başvuru Formu)

 

AÇIKLAMA:

* Form 2 ile 01 - 09 Şubat 2024 tarihleri arasında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvuran öğrenciler Etkileşimli Kayıtlar ve Danışman onayları olan 14 - 16 Şubat 2024 tarihinde kayıt sistemine girerek ders kayıtlarını yaptırıp danışman onayı alabileceklerdir.

* Form 3 ile 01 - 09 Şubat 2024 tarihleri arasında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvuran öğrencilerin ders ekleme işlemleri Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılacaktır.

* Azami Süreler Sonunda Mezuniyet Koşullarını Sağlayamayan Lisans Öğrencileri Hakkında ODTÜ Senatosu’nun 2547 Sayılı Kanun’un 44 (c) Maddesine Göre Belirlediği Uygulama Usul ve Esaslarına buradan ulaşabilirsiniz.

 


Printer Friendly, PDF & Email
Son Güncelleme:
22/01/2024 - 14:10