Sevgili Öğrencilerimiz,

 

Üniversitemiz Senatosu'nun 2 Eylül 2021 Perşembe günü yapılan toplantısında oy birliği ile alınan karar doğrultusunda, Üniversitemizde 2021-2022 Akademik Yılı Güz Dönemi 18 Ekim 2021 Pazartesi günü Hazırlık Sınıfı dışında yüz yüze eğitimle başlayacaktır. Pandeminin seyrine göre Hazırlık Sınıfımız için de 2021-2022 Bahar Dönemi'nde yüz yüze eğitime geçilebilecektir.

 

2021-2022 Akademik Yılı Güz Dönemi'nin işleyiş usul ve esasları ile ilgili ön açıklamalar aşağıda yer almaktadır:

 

Akademik Konular:

1. Yabancı Diller Yüksekokulu (YDYO) öğrenci sayısının yüksek olması, Hazırlık Binalarındaki dersliklerin öğrenci kapasitelerinin Pandemi koşullarında yüz yüze ders işlenmesine uygun olmaması ve YDYO tarafından açılan dersler için herhangi bir derslik alternatifi oluşturulamaması nedenleriyle 2021-2022 Güz döneminde YDYO bünyesinde açılan tüm dersler ve ders değerlendirme süreçleri tamamen uzaktan eğitim yöntemleriyle yürütülecek; Pandeminin seyrine göre uygun koşulların sağlanması durumunda Bahar Döneminde yüz yüze eğitime geçilecektir.

2. Üniversitemizde yüz yüze ve uzaktan eğitim yöntemleriyle yapılacak dersler, programların koşulları ve niteliğine ilişkin düzenlemeler Pandeminin seyri dikkate alınarak ilgili Fakülte ve Enstitü ile bunlara bağlı Bölümlerin yetkili kurullarınca takip edilecek ve süreç içerisinde üniversitemizce alınacak kararlar doğrultusunda gerekli düzenlemeler yapılacaktır.

3. Pandemi koşulları nedeniyle ders saatleri 40 dakikaya indirilecek, ders araları 20 dakikaya çıkarılacaktır.

4. Üniversitemiz geneline verilen, aşağıda sıralanan zorunlu ve kredisiz dersler ve ders değerlendirme süreçleri tamamen uzaktan eğitim yöntemleriyle yürütülecektir:

6420101 Turkish-I

6420105 Turkish-I

6420201 Elementary Turkish-I

6420202 Elementary Turkish-II

6420303 Turkish-I

2402201 Principles of Kemal Atatürk-I

2402202 Principles of Kemal Atatürk-II

2402205 History of the Turkish Revolution-I

2402206 History of the Turkish Revolution-II

9010100 Introduction to Information Technologies and Applications

8770101 Occupational Health and Safety-I

8770301 Occupational Health and Safety-II

5. Bölümlerin kendi kodlarıyla açacağı lisans derslerinin ve lisansüstü derslerin ayrı ayrı olacak şekilde toplam kredili ders sayısının en fazla %40’ı kadarı uzaktan eğitim yöntemleri ile verilebilecektir.

6. Ara sınav ve final sınavlarının yanı sıra, kısa sınav (quiz), ödev, proje vb. ders değerlendirmeleri uzaktan eğitimin devam ettiği Pandemi dönemlerinde olduğu gibi uzaktan yöntemlerle yapılabilecektir.

7. Etkileşimli öğrenci kayıtları, danışman onayları, öğrenci-danışman görüşmeleri ve ofis saatleri uygulamaları çevrim içi yöntemlerle yapılabilecektir.

8. Bölüm, Enstitü ve Fakültelerde ve Yüksekokullarda yürütülen tüm kurullar ile Üniversite Yönetim Kurulu ve Senato Toplantıları; ayrıca tüm jüri ve benzeri uygulamalar gerektiğinde çevrim içi yöntemlerle yapılabilecektir.

9. Yüz yüze eğitim yapılan ders ve uygulama mekanlarında ve tüm kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu getirilecektir. Bu şartı yerine getirmek istemeyenler dersliklere ve ilgili alanlara alınmayacak; bu konudaki takip, uygulama ve sorumluluklar ilgili akademik ve idari birim yöneticilerine verilecektir.

 

İdari Konular:

1. Bütün öğrencilerin ve tüm personelin dersliklere, ortak çalışma ve kullanım alanlarına girebilmeleri için e-Nabız koşullarına göre aşı süreçlerini tamamlamış olmaları; henüz aşılarını tamamlamamış olan öğrencilerin ve personelin ise beyan edilen gün dahil en fazla 3 gün önce alınmış negatif sonuçlu PCR testi sunmaları gereklidir.

2. Yurtlarda kalma izni verilecek öğrencilerin e-Nabız koşullarına göre aşı süreçleri tamamlamış olmaları zorunludur.

 

Tüm öğrencilerimize sağlıklı ve başarılı bir akademik yıl diliyor, hepinizi gerekli sağlık önlemlerinizi almış olarak Üniversitemize bekliyoruz.

 

Rektörlük


Printer Friendly, PDF & Email
Son Güncelleme:
10/09/2021 - 15:29