Sevgili Öğrencilerimiz,

COVID-19 pandemisinin yaşam koşullarımızı zorlayan etkilerinin devam ettiği içinde bulunduğumuz dönemde, Üniversitemizde 2020-2021 Akademik Yılı Bahar Dönemi için eğitim öğretim işleyiş esaslarının belirlenmesi konusunda çok yönlü çalışmalar yürütülmektedir. Bu çalışmaları, Yükseköğretim Kurulu’nun ve T.C. Sağlık Bakanlığı’nın yönlendirmeleri temelinde; sizlerin, öğretim elemanlarımızın ve tüm mensuplarımızın pandemi sürecinde yaşamaya devam ettikleri zorlukları da dikkate alarak, akademik ve idari birimlerimizle sürekli ve düzenli etkileşim halinde gerçekleştirmekteyiz. Bu süreçte aynı zamanda tüm akademik birimlerimizin Bahar Dönemi içerisindeki zorunlu yüz yüze eğitim ihtiyaçları konusunda veriler toplayıp, değerlendirmeler de yapmaktayız. Yapılan değerlendirmeler temelinde, Üniversitemiz Senatosu, 2020-2021 Akademik Yılı Bahar Dönemi için eğitim öğretim işleyiş esaslarının belirlenmesi gündemiyle 23 Şubat 2021 tarihinde toplanmıştır. Bu toplantımızda, 2020-2021 Güz Dönemi'nde olduğu gibi 15 Mart 2021 tarihinde başlayacak olan Bahar Dönemi derslerimizin de çevrim içi (online) olarak başlamasına karar verilmiştir. Senatomuzun ilgili toplantısında tüm olanaklarımız değerlendirilerek ve yaşadığımız zorlu dönemin özellikle sizler üzerindeki etkilerini mümkün olduğunca azaltmayı amaçlayarak aşağıda sıralanan kararlar alınmıştır:

  1. Pandeminin seyrinin imkan vermesi koşuluyla; ÜYK tarafından onaylanan, uygulama saati bulunan ve dersin eğitim sürecinin çevrim içi yöntemlerle tamamlanamayacak olması nedeniyle yüz yüze eğitim uygulamasının zorunlu olduğu değerlendirilen dersler için, Bahar Dönemi sonunda, iki ayrı dönemde birer haftalık yoğunlaştırılmış yüz yüze uygulama dönemleri oluşturulması,
  2. Eğitimlerine devam edemeyecek durumda olan tüm öğrencilerimiz için (hazırlık, önlisans, lisans ve lisansüstü) Bahar Dönemi kapsamında kayıt dondurma hakkı tanınması; öğrencilerimizin kayıt dondurma taleplerini Bahar Dönemi için derslerin kesilme tarihi olan 25 Haziran 2021 tarihine kadar yapabilmeleri,
  3. Lisans öğrencilerimiz için, bir yarıyıl içinde dersten çekilme (withdrawal) izni verilen ders sayısının bir ders artırılarak toplam 2 ders için bu hakkın kullanılması; birinci ve ikinci sınıf dersleri için de dersten çekilme hakkı verilmesi ve öğrencilerimizin dersten çekilme taleplerini yapabilecekleri tarihin Bahar Dönemi için derslerin kesilme tarihi olan 25 Haziran 2021 tarihine kadar uzatılması,
  4. Tüm öğretim elemanlarımızın, ders saatleri dışında öğrencilerimizin dersle ilgili sorularını yöneltebilecekleri “ofis saati” uygulaması yapmaları; ilgili öğretim elemanlarımızın bu uygulama konusunda öğrencilerimizi Bahar Dönemi'nin ilk ders oturumunda bilgilendirmeleri,
  5. Üniversitemiz Sağlık ve Rehberlik Merkezi (SRM) ile Öğrenme ve Öğretmeyi Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÖGEM) tarafından pandemi döneminde öğrenci motivasyonu odaklı rehberlik ve seminer çalışmalarının yoğunlaştırılması.

Senatomuzca alınan bu kararlara ek olarak, sizlerin Rektörlüğümüze yapmış olduğu taleplerin değerlendirilmesi sonucunda, Bahar Dönemi içerisinde bir “Bahar Tatili - Spring Break” uygulaması yapılması kararlaştırılmıştır. Bu kapsamda Üniversite Yönetimimizce, 08-16 Mayıs 2021 tarihleri arasında Ramazan Bayramı’nı da içerecek olan 9 günlük süre içerisinde derslerin yapılmamasına karar verilmiştir.

Uzaktan öğretim yöntemleri ile sürdürülecek ve standart harf notu sistemimizin uygulanacağı 2020-2021 Bahar Dönemi'nde, öğrencilerimizin kampüs ortamında değilken ders süreçlerini aksaklık yaşamadan takip edebilmelerini desteklemek için; akademik danışmanların ve ders veren akademik personelimizin öğrencilerimizle düzenli ve sağlıklı iletişim içinde olması ve öğrencilerimizin akademik birimlerimiz kapsamındaki idari işlemlerinin kolaylıkla erişim sağlayacakları şekilde düzenlenmesi büyük önem arz etmektedir. Bu konudaki hassasiyetimiz, tüm birimlerle paylaşılmakta olup, ilerleyen dönemlerde de ilgili hususlarda gerekli yönlendirmeler yapılmaya devam edilecektir. Sizlerden ve öğretim elemanlarımızdan aldığımız geri bildirimler, Üniversitemizin uzaktan öğretim süreçlerini geliştirmek amacıyla da kullanılmaktadır. İlgili konulardaki duyuru ve gelişmeler ODTÜ Uzaktan Eğitim Merkezi https://odtuzem.metu.edu.tr/tr) web sayfasından takip edilebilmektedir.

Bildiğiniz gibi, Üniversitemizin eğitim öğretim süreçleri ile ilgili yürüttüğümüz tüm çalışmalar, yetkili kurumların öneri ve yönlendirmeleri düzenli bir şekilde takip edilerek, Üniversitemiz imkanlarının sürdürülebilir, sağlıklı ve güvenli kullanım olasılıkları, riskleri dikkate alınarak, siz öğrencilerimizin, öğretim elemanlarımızın ve mensuplarımızın sağlığına öncelik verilerek yürütülmektedir. Üniversitemizin eğitim öğretim kalitesinden ödün vermeden eğitim süreçlerimizi yürütmek konusundaki motivasyonumuz ve çabamız, pandeminin etkisini sürdürmeye devam edeceği öngörülen 2020-2021 Bahar Dönemi'nde de artarak devam edecektir. Bu amacımızı, ODTÜ Ailesi olarak, tüm öğrencilerimizin, öğretim elemanlarımızın ve mensuplarımızın desteği ile Üniversitemize yakışır bir işbirliği ve yapıcılıkla gerçekleştireceğimize olan inancımı paylaşır, sağlıklı günler dilerim.

 

Başarı dilekleri ve sevgilerimle.

Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök

Rektör


Printer Friendly, PDF & Email
Son Güncelleme:
14/03/2021 - 18:33