(26 Nisan 2022 tarihli Senato Kararı)

 1. Lisans programlarına kayıtlı toplam uluslararası öğrenci (yurtdışından öğrenci kabul kontenjanı kapsamında kayıt yaptıran öğrenciler) sayısının yüzde onu, uygulama esasları çerçevesinde öğrenim ücreti indirimi veya muafiyetinden yararlanabilir. Öğrenim ücretleri herhangi bir kurum tarafından karşılanan öğrenciler ve uluslararası ortak diploma programlarına kayıtlı öğrenciler bu uygulamanın kapsamı dışındadır.
 2. Öğrenim ücreti indirimi, ilgili yarıyılda ödenmesi gereken öğrenim ücretinin yüzde ellisinden, öğrenim ücreti muafiyeti ise tamamından muaf olunmasıdır.
 3. Öğrenim ücreti indirimi/muafiyetinden yararlanmada temel ölçüt öğrencinin akademik başarısıdır. Öğrenim ücreti indirimi/muafiyeti bir akademik yıl (iki yarıyıl) için geçerlidir.
 4. Programlara yeni kabul edilen öğrencilerin öğrenim ücreti indirimi/muafiyetinden yararlanması için yapılan değerlendirmede, öğrencinin üniversiteye başvuruda sunduğu sınav ve benzeri belgeler esas alınır. Bu kapsamda öğrenim ücreti indirimi/muafiyeti hakkı kazanan öğrencilerden;
  1. Eğitimine, Yabancı Diller Yüksekokulu Temel İngilizce Bölümü’nde (TİB) başlayan öğrencilerden birinci yıl sonunda başarılı olanların indirimi/muafiyeti bir sonraki yıl için de devam eder. TİB’de sınıf tekrarı yapma durumuna gelen öğrenciler ile programa devam hakkını kaybeden öğrencilerin indirimi/muafiyeti kesilir.
  2. Eğitimine, kabul aldığı programın birinci sınıfından başlayan öğrencilerin öğrenim ücreti indirimi/muafiyetlerine ilişkin durumları, aynı akademik yıl sonunda Madde 5’te belirtilen koşullar çerçevesinde yeniden değerlendirilir.
 5. Programlarına devam etmekte olan lisans öğrencileri için öğrenim ücreti indirimi/muafiyetinden yararlanabilme koşulları aşağıda belirtilmiştir:
  1. Programın normal eğitim öğretim süresi içinde olunması,
  2. Bahar yarıyılı sonu itibariyle genel not ortalamasının öğrenim ücreti indirimi için en az 3.00, öğrenim ücreti muafiyeti için en az 3.50 olması.
 6. Her akademik yıl sonunda, bir sonraki akademik yıl için,
  1. Öğrenim ücreti indirimi/muafiyetinden yararlanabilecek öğrenci kontenjanı tespit edilir.
  2. Belirlenen kontenjan, akademik birimlerin toplam uluslararası öğrenci sayısı dikkate alınarak fakülteler arasında paylaştırılır; gerekli durumlarda akademik birimler arasında kontenjan aktarımı yapılabilir.
  3. Öğrenim ücreti indirimi/muafiyetinden yararlanacak öğrenciler tespit edilir ve Üniversite Yönetim Kurulu (ÜYK) kararı alınmak üzere ÜYK’ya sunulur.

 


Printer Friendly, PDF & Email
Son Güncelleme:
18/01/2024 - 09:44