Sevgili Öğrencilerimiz,

 

COVID-19 küresel salgını nedeniyle 23 Mart 2020 tarihinden bu yana 2019-2020 Akademik Yılı Bahar dönemine ait tüm derslerin, sınavların ve değerlendirmelerin sadece dijital imkanlarla ve uzaktan öğretim yöntemleri ile devam etmesi sürecine paralel olarak; küresel salgın öncesi, 08 Nisan 2020 tarihinde yüz yüze yapılması planlanan lisansüstü program başvurularına yönelik İngilizce Yeterlik Sınavı (İYS) iptal edilmiştir. 02 Eylül 2020 tarihinde çevrimiçi olarak yapılması planlanan İYS ise Temel İngilizce Bölümü öğrencisi olup yönetmelik çerçevesinde sınava girme hakkı olan ve 35. madde kapsamındaki öğrencilere açık olacaktır. 35. madde kapsamında sınava girmek isteyen adaylar 24 - 28 Ağustos 2020 tarihleri arasında başvuru dilekçelerini kabul ve görevlendirme yazıları ile birlikte Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına elden teslim edebilirler.

 

İçinde bulunduğumuz küresel salgın döneminde, İYS’nin yüz yüze yöntemlerle sınıf ortamında yapılması, siz öğrencilerimizin ve süreçte görev alması gerekecek olan akademik ve idari personelimizin sağlığını koruma önceliğimiz temel alındığında mümkün görünmemektedir. Bu sınavın, Temel İngilizce Bölümü ve 35. madde kapsamındaki öğrenciler dışındaki kalabalık gruplar için çevrimiçi olarak yürütülmesi alternatifi ise detaylı bir şekilde incelenmiş; böyle bir yöntem, kimlik kontrolü ve sınavın güvenilir koşullarda yürütülmesi gibi konularda önemli sorunlara yol açma potansiyeline sahip olduğu için uygun bulunmamıştır. Bu nedenle, 02 Eylül 2020 tarihinde çevrimiçi yapılması planlanan İYS, lisansüstü programlara başvuru yapmayı planlayan öğrencilerimize açık olmayacaktır.

 

Bahsedilen tüm düzenlemeler yapılırken, bu süreçte lisansüstü başvuru yapmayı planlayan siz mezunlarımızın ve mezun adaylarımızın mağduriyetini mümkün olduğunca engelleyecek alternatif yollar üretmek için de çalışmalar yapılmıştır. Bu kapsamda, sadece 2020-2021 Güz Dönemi için yapılan lisansüstü program başvurularında geçerli olmak üzere Ocak 2017 veya sonrası bir tarihte Üniversitemiz bünyesindeki bir lisans veya lisansüstü programdan mezun olan öğrenci adaylarımızdan lisansüstü program başvuruları sürecinde herhangi bir İngilizce yeterlik sınavı belgesi istenmeyecek, bu öğrencilerimiz dil yeterlik koşulunu karşılamış kabul edileceklerdir.

 

Ocak 2017 öncesi herhangi bir zamanda mezun olmuş olan öğrencilerimiz için ise, başvuruların başladığı tarihte geçerlilik süresi dolmamış olan http://oidb.metu.edu.tr/tr/odtu-tarafindan-kabul-edilen-ingilizce-yeterlilik-sinavlari-es-degerlik-tablosu adresindeki tablo ve dipnotlarda belirtilen kriterler çerçevesindeki dil yeterlik sınavı sonuçlarının belgelerinin kabul edilmesi uygulaması rutin şekliyle sürdürülmeye devam edecektir.

 

Sizleri ODTÜ Lisansüstü Öğrencilerimiz olarak görmekten mutluluk duyacağımızı belirtir, lisansüstü program başvuru ve değerlendirmeleri süreçlerinizde başarılar dileriz.


Printer Friendly, PDF & Email
Son Güncelleme:
02/07/2020 - 15:33