Sevgili öğrencilerimiz;

Üniversitemizde 23 Mart 2020 tarihi itibariyle 2019-2020 Akademik Yılı Bahar Dönemi için uzaktan öğretim süreci başlamış, sonrasında Yükseköğretim Kurulu’nun 11 Mayıs 2020 tarihli toplantısı ile dönem sonu sınavlarının ve bu eğitim öğretim yılına ait diğer sınavların uzaktan öğretim yöntemleriyle yürütülmesine karar verilmiştir.

Bu bağlamda, 2019-2020 Akademik Yılı Bahar Dönemi için devam etmekte olan Uzaktan Öğretim sürecimiz ile ilgili önceden yapılan Akademik Takvim düzenlemelerine ilaveten, “Yoğunlaştırılmış Uzaktan Öğretim Dönemi” için ek bir takvim belirleme gereği doğmuştur.

Konu ile ilgili yürütülen çalışmalar sonrasında, “Yoğunlaştırılmış Uzaktan Öğretim Dönemi” için belirlenen Akademik Takvim ve yapılan diğer takvim değişiklikleri aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

 

Saygılarımızla.

 

23 MART 2020

“Uzaktan Öğretim Dönemi” derslerinin başlaması (Pandemi nedeni ile)

06 - 12 NİSAN 2020

Dersten çekilme (öğrenciler için)

06 - 13 NİSAN 2020

Dersten çekilme (danışman onayları için)

23 NİSAN 2020

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı (Perşembe)

27 NİSAN - 18 EYLÜL 2020

Güz Dönemine ait lisansüstü başvuruları

01 MAYIS 2020

Emek ve Dayanışma Günü (Cuma)

24 - 26 MAYIS 2020

Ramazan Bayramı (Ramazan Bayramı Arifesi Cumartesi)

29 MAYIS 2020

2020 - 2021/ Güz Dönemi’nde açılacak derslerin Bölüm/Enstitü Anabilim Dalı Başkanlıkları tarafından Öğrenci İşleri Bilgi Sistemine girişlerinin yapılması ve ayrıntılı bilgilerin ÖİDB´ye iletilmesi için son gün

05 HAZİRAN 2020

“Uzaktan Öğretim Dönemi” için derslerin kesilmesi; lisans ve lisansüstü programlar (teze ilişkin dersler ve uzmanlık alan dersleri hariç)

06 - 26 HAZİRAN 2020

“Uzaktan Öğretim Dönemi” için dönem sonu sınavları (Önlisans, lisans ve lisansüstü programlar)

22 HAZİRAN 2020

“Yoğunlaştırılmış Uzaktan Öğretim Dönemi” için derslerin başlaması

07 TEMMUZ 2020

“Uzaktan Öğretim Dönemi” dönem sonu notlarının verilmesi için son gün (Program saat 24:00 itibariyle kapatılacaktır.)

08 TEMMUZ 2020

“Uzaktan Öğretim Dönemi” dönem notlarının ilan edilmesi

08 TEMMUZ - 04 AĞUSTOS 2020

Bahar Dönemi (“Uzaktan Öğretim Dönemi” ve “Yoğunlaştırılmış Uzaktan Öğretim Dönemi”) için Incomplete (I) not girişleri (Program saat 24:00 itibariyle kapatılacaktır.)

08 TEMMUZ - 04 AĞUSTOS 2020

Öğretim elemanları için Bahar Dönemi (“Uzaktan Öğretim Dönemi” ve “Yoğunlaştırılmış Uzaktan Öğretim Dönemi”) maddi hata not girişleri (Program saat 24:00 itibariyle kapatılacaktır.)

08 TEMMUZ - 05 AĞUSTOS 2020

Bahar Dönemi (“Uzaktan Öğretim Dönemi” ve “Yoğunlaştırılmış Uzaktan Öğretim Dönemi”) maddi hata notlarının Bölüm Başkanlıkları tarafından onaylanması (Program saat 24:00 itibariyle kapatılacaktır.)

08 TEMMUZ - 10 AĞUSTOS 2020

Bahar Döneminde (“Uzaktan Öğretim Dönemi” ve “Yoğunlaştırılmış Uzaktan Öğretim Dönemi”) mezuniyet döneminde olan öğrenciler için bütünleme başvuruları

09 - 30 TEMMUZ 2020

Lisans programları için yatay geçiş (yurt içi ve yurt dışı) başvuruları; çift anadal, yandal programlarına başvurular (Başvuru programı saat 17:00 itibariyle kapatılacaktır.)

13 - 17 TEMMUZ 2020

 “Geçti/Kaldı” Notu Tercih Başvuruları

15 TEMMUZ 2020

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü (Çarşamba)

17 TEMMUZ 2020

“Yoğunlaştırılmış Uzaktan Öğretim Dönemi” derslerinin kesilmesi; lisans ve lisansüstü programlar (teze ilişkin dersler ve uzmanlık alan dersleri hariç)

25 TEMMUZ 2020

“Yoğunlaştırılmış Uzaktan Öğretim Dönemi” dönem sonu sınavları için son gün (Önlisans, lisans ve lisansüstü programlar)

31 TEMMUZ - 03 AĞUSTOS 2020

Kurban Bayramı (Bayram arifesi Perşembe)

04 - 17 AĞUSTOS 2020

Merkezi Yerleştirme puanı ile Yatay Geçiş (Ek madde 1) başvuruları

04 AĞUSTOS 2020 (1)

Bahar Dönemi (“Uzaktan Öğretim Dönemi” ve “Yoğunlaştırılmış Uzaktan Öğretim Dönemi”) için Incomplete (I) not girişleri son gün (Program saat 24:00 itibariyle kapatılacaktır.)

04 AĞUSTOS 2020

Öğretim elemanları için Bahar Dönemi (“Uzaktan Öğretim Dönemi” ve “Yoğunlaştırılmış Uzaktan Öğretim Dönemi”) maddi hata not girişleri son gün (Program saat 24:00 itibariyle kapatılacaktır.)

05 AĞUSTOS 2020

Bahar Dönemi (“Uzaktan Öğretim Dönemi” ve “Yoğunlaştırılmış Uzaktan Öğretim Dönemi”) maddi hata notlarının Bölüm Başkanlıkları tarafından onaylanması son gün (Program saat 24:00 itibariyle kapatılacaktır.)

06 - 09 AĞUSTOS 2020

“Geçti/Kaldı” Notu Tercih Başvuruları

07 AĞUSTOS 2020

Süreye Sayılmadan Kayıt Dondurma başvuruları için son gün

07 AĞUSTOS 2020

Dersi Kayıttan Düşürme (Drop) başvuruları için son gün

10 AĞUSTOS 2020

Bahar Döneminde (“Uzaktan Öğretim Dönemi” ve “Yoğunlaştırılmış Uzaktan Öğretim Dönemi”) mezuniyet döneminde olan öğrenciler için bütünleme başvuruları için son gün

10 AĞUSTOS 2020

Yatay geçiş, çift anadal ve yandal başvurularının ÖİDB tarafından ilgili Dekanlıklara iletilmesi

28 AĞUSTOS 2020

Yatay geçiş, çift ana dal, yandal başvuru değerlendirmelerinin Dekanlıklar tarafından ÖİDB´ ye iletilmesi

30 AĞUSTOS 2020

Zafer Bayramı (Pazar)

31 AĞUSTOS 2020

Ek Madde 1 başvurularının ÖİDB tarafından ilgili Dekanlıklara iletilmesi

11 EYLÜL 2020

Ek Madde 1 başvurularının Dekanlıklar tarafından ilgili ÖİDB’ ye iletilmesi

14 - 15 EYLÜL 2020

IS 100 Muafiyet Sınavı

23 EYLÜL 2020

Lisansüstü başvuruların Enstitü Müdürlükleri tarafından Enstitü Anabilim Dalı Başkanlıklarına iletilmesi

25 EYLÜL 2020

Tez ve uzmanlık alan derslerinin not girişi için son gün

Bahar Dönemi (“Uzaktan Öğretim Dönemi” ve “Yoğunlaştırılmış Uzaktan Öğretim Dönemi”) sonu itibari ile tez jürilerine girilebilecek son gün

Tez danışman atamaları için son gün

25 EYLÜL 2020

Bahar Dönemi (“Uzaktan Öğretim Dönemi” ve “Yoğunlaştırılmış Uzaktan Öğretim Dönemi”) için ilgili Yönetim Kurulu’nca uzatılan Incomplete (I) notlarının verilmesi için son gün

29 EYLÜL 2020

Bahar Dönemi (“Uzaktan Öğretim Dönemi” ve “Yoğunlaştırılmış Uzaktan Öğretim Dönemi”) için ilgili Yönetim Kurulu’nca değişikliği onaylanan maddi hata notlarının verilmesi için son gün

29 EYLÜL 2020

Bahar Dönemi (“Uzaktan Öğretim Dönemi” ve “Yoğunlaştırılmış Uzaktan Öğretim Dönemi”) için bütünleme notlarının verilmesi için son gün

02 EKİM 2020

Lisansüstü kabul sonuçlarının Enstitü Anabilim Dalı Başkanlıkları tarafından Enstitü Müdürlüklerine iletilmesi 

05 EKİM 2020

Lisansüstü kabul sonuçlarının ilgili Enstitü Müdürlükleri tarafından duyurulması ve ÖİDB´ye iletilmesi 

07 - 09 EKİM 2020

Lisansüstü Evrak Teslimi ve Ön Kayıt

 

(1) “Yoğunlaştırılmış Uzaktan Öğretim Dönemi” Not Girişleri

a. “Uzaktan Öğretim Dönemi” not girişleri için verilen sürede notlandırması yapılmamış olan dersler sistem tarafından Incomplete (I) notu olarak gösterilecektir.

b. “Yoğunlaştırılmış Uzaktan Öğretim Döneminde” notlandırma yapılırken ilgili Incomplete (I) notu öğretim elemanı tarafından güncellenerek harf notuna çevrilecektir.

c. “Yoğunlaştırılmış Uzaktan Öğretim Döneminde” tamamlanacak dersler için öğretim elemanı tarafından not girişi yapılana kadar öğrenci notunu sistemden Incomplete (I) notu olarak görebilecektir.

d. “Yoğunlaştırılmış Uzaktan Öğretim Döneminde” tamamlanacak dersler için öğretim elemanı tarafından not girişi yapılması ile birlikte öğrenci sistemden notunu harf notu olarak görebilecektir. Bu nedenle, “Yoğunlaştırılmış Uzaktan Öğretim Dönemi” için ayrı bir not girişi ve not ilanı tarihi bulunmamaktadır.


Printer Friendly, PDF & Email
Son Güncelleme:
27/05/2020 - 16:14