BÖLÜM

ÇİFT ANA DAL PROGRAMLARI (DOUBLE MAJOR PROGRAMS)

BIOL

Biology

Biyoloji

PHYS

Physics

Fizik

CHEM

Chemistry

Kimya

MATH

Mathematics

Matematik

SOC

Sociology

Sosyoloji

PHIL

Philosophy

Felsefe

ENVE

Environmental Eng.

Çevre Müh.

MINE

Mining Engineering

Maden Mühendisliği

EE

Electrical and Electronıcs Eng.

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği

PETE

Petroleum and Naturel Gas Eng.

Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği

CHE

Chemical Engineering

Kimya Mühendisliği

CE

Civil Engineering

İnşaat Mühendisliği

IE

Industrial Engineering

Endüstri Mühendisliği

ME

Mechanical Engineering

Makina Mühendisliği

METE

Metallurgical ve Materials Eng.

Metalurji ve Malzeme Müh.

CENG

Computer Engineering

Bilgisayar Mühendisliği

AEE

Aerospace Engineering

Havacılık ve Uzay Mühendisliği

FDE

Food Engineering

Gıda Mühendisliği

GEOE

Geological Engineering

Jeoloji Mühendisliği

BÖLÜM

YAN DAL PROGRAMLARI (MINOR PROGRAMS)

ARCH

Conservation

Koruma

ARCH

Architectural Culture

Mimarlık Kültürü

CP

City Planning

Şehir Planlama

ID

Product Design

Ürün Tasarımı

GENE

Molecular Biology and Genetics

Moleküler Biyoloji ve Genetik

PHYS

Physics

Fizik

PHYS

Solid State

Katı Hal

SOC

Sociology

Sosyoloji

PSY

Psychology

Psikoloji

CHEM

Chemistry

Kimya

MATH

Mathematics

Matematik

BIOL

Biology

Biyoloji

HIST

History

Tarih

PHIL

History of Philosophy

Felsefe Tarihi

PHIL

Logic and Philosophy of Science

Mantık ve Bilim Felsefesi

STAT

Statistics

İstatistik

ADM

Studies in Administration

Yönetim Çalışmaları

ADM

Studies in Politics

Siyaset Çalışmaları

ECON

Economic Policy

İktisat Politikası

ECON

International Economics

Uluslararası İktisat

ECON

Theory of Economics

İktisat Teorisi

ECON

Economics

İktisat

BA

General Management

Genel İşletme

BA

Corporate Finance

Kurumsal Finans

BA

Entrepreneurship

Girişimcilik

IR

European Studies

Avrupa Çalışmaları

FLE

The German Language

Alman Dili

FLE

The French Language

Fransız Dili

(MÜH)GEOE

Geographic Information Systems and Remote Sensing

Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama

MUH

Mechatronics

Mekatronik

ENVE

Environmental Chemistry

Çevre Kimyası

ENVE

Environmental Microbiology

Çevre Mikrobiyolojisi

CE

Structural Analysis and Design

Yapı Analizi ve Tasarımı

CE

Geotechnics

Geoteknik

CHE

Chemical Reaction Engineering

Kimyasal Reaksiyon Mühendisliği

GEOE

Earth Science

Yer Bilimi

MINE

Rock Mechanics

Kaya Mekaniği

MINE

Mineral Technology

Mineral Teknolojisi

EE

Telecommunications

Telekomünikasyon

IE

Operational Research

Yöneylem Araştırması

IE

Quality Planning And Control

Kalite Planlaması Ve Kontrolü

IE

Production Planning and Control

Üretim Planlaması ve Kontrolü

ME

Production

Üretim

METE

Ceramic Materials

Seramik Malzemeleri

METE

Structural Materials

Yapısal Malzemeler

METE

Electronic Materials

Elektronik Malzemeler

CENG

Information Systems

Bilişim Sistemleri

AEE

Aeropropulsion

İtki

AEE

Aerodynamics

Aerodinamik

AEE

Aerostructure

Havacılık ve Uzay Yapıları

AEE

Flight Vehicle Control

Uçuş Araçları Kontrolü

FDE

Food Science

Gıda Bilimi


Printer Friendly, PDF & Email
Son Güncelleme:
13/05/2020 - 21:05