BÖLÜM YAN DAL PROGRAMLARI  
ARCH Conservation Koruma
ARCH Architectural Culture Mimarlık Kültürü
CP City Planning Şehir Planlama
ID Product Design Ürün Tasarımı
GENE Molecular Biology and Genetics Moleküler Biyoloji ve Genetik
PHYS Physics Fizik
PHYS Solid State Katı Hal
SOC Sociology Sosyoloji
PSY Psychology Psikoloji
CHEM Chemistry Kimya
MATH Mathematics Matematik
BIOL Biology Biyoloji
HIST History Tarih
PHIL History of Philosophy Felsefe Tarihi
PHIL Logic and Philosophy of Science Mantık ve Bilim Felsefesi
STAT Statistics İstatistik
ADM Studies in Administration Yönetim Çalışmaları
ADM Studies in Politics Siyaset Çalışmaları
ECON Economics İktisat
BA General Management Genel İşletme
BA Corporate Finance Kurumsal Finans
BA Entrepreneurship Girişimcilik
IR European Studies Avrupa Çalışmaları
FLE The German Language Alman Dili
FLE The French Language Fransız Dili
(MÜH)GEOE Geographic Information Systems and Remote Sensing Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama
MUH Mechatronics Mekatronik
ENVE Environmental Chemistry Çevre Kimyası
ENVE Environmental Microbiology Çevre Mikrobiyolojisi
CE Structural Analysis and Design Yapı Analizi ve Tasarımı
CE Geotechnics Geoteknik
CHE Chemical Reaction Engineering Kimyasal Reaksiyon Mühendisliği
GEOE Earth Science Yer Bilimi
MINE Rock Mechanics Kaya Mekaniği
MINE Mineral Technology Mineral Teknolojisi
EE Telecommunications Telekomünikasyon
EE Electrical Motors and Drives Elektrik ve Elektronik Mühendisliği
IE Operational Research Yöneylem Araştırması
IE Quality Planning And Control Kalite Planlaması Ve Kontrolü
IE Production Planning and Control Üretim Planlaması ve Kontrolü
ME Production Üretim
METE Engineering Metals and Alloys Mühendislik Metal ve Alaşım
METE Ceramic Materials Seramik Malzemeleri
CENG Information Systems Bilişim Sistemleri
AEE Aeropropulsion İtki
AEE Aerodynamics Aerodinamik
AEE Aerostructure Havacılık ve Uzay Yapıları
AEE Flight Vehicle Control Uçuş Araçları Kontrolü
FDE Food Science Gıda Bilimi
     
BÖLÜM ÇİFT ANA DAL PROGRAMLARI  
BIOL Biology Biyoloji
PHYS Physics Fizik
CHEM Chemistry Kimya
MATH Mathematics Matematik
SOC Sociology Sosyoloji
PHIL Philosophy Felsefe
ENVE Environmental Eng. Çevre Müh.
MINE Mining Engineering Maden Mühendisliği
EE Electrical and Electronıcs Eng. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği
PETE Petroleum and Naturel Gas Eng. Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği
CHE Chemical Engineering Kimya Mühendisliği
CE Civil Engineering İnşaat Mühendisliği
IE Industrial Engineering Endüstri Mühendisliği
ME Mechanical Engineering Makina Mühendisliği
METE Metallurgical ve Materials Eng. Metalurji ve Malzeme Müh.
CENG Computer Engineering Bilgisayar Mühendisliği
AEE Aerospace Engineering Havacılık ve Uzay Mühendisliği
FDE Food Engineering Gıda Mühendisliği
GEOE Geological Engineering Jeoloji Mühendisliği

Printer Friendly, PDF & Email
Son Güncelleme:
24/05/2018 - 16:30