2023 Dikey Geçiş Sınavı ile Üniversitemize Yerleştirilen Öğrenciler için Kayıt Duyurusu

Önemli Bilgi

2023 yılı Dikey Geçiş Sınavı kayıt tarihleri arasında yükseköğretim kurumlarından mezun olamadığı için kazandığı programa kayıt yaptıramayan ancak kayıt tarihinden sonra stajını tamamlama, bütünleme sınavı, tek ders sınavı vb. başararak mezuniyet hakkı elde eden ön lisans öğrencilerinin bu durumlarını belgelemeleri kaydıyla 2023-2024 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılı başlangıcına kadar, 2023 DGS’de kayıt hakkı kazandıkları lisans programlarına kayıt yaptırabilirler.

 

e-Devlet Kayıt İşlemleri

14 - 18 Eylül 2023 saat 23:59'a kadar Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-Devlet Kapısı üzerinden sunduğu "Üniversite E-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit adresi üzerinden elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.

 

Kullanıcı Adı ve Şifre İşlemleri

Kullanıcı adı ve şifre işlemlerini aşağıda belirtilen web adresinden yapabilirsiniz.

https://useraccount.metu.edu.tr/newstudent/

 

ODTÜ Öğrenci Bilgi Sistemine Özlük Bilgi Girişi

14-20 Eylül 2023 tarihleri arasında https://ozlukbilgi.metu.edu.tr adresine girerek; zorunlu olarak doldurulması gereken kişisel bilgi girişlerinizi yapmanız gerekmektedir. Bu işlemi yapmadığınız takdirde kayıt işlemleri tamamlanmış sayılmayacaktır.

 

Kayıt Evrakları

e-Devlet Kapısı üzerinden kayıt yaptıramayan öğrenciler  14 - 20 Eylül 2023 tarihleri arasında aşağıda belirtilen belgeleri Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına elden teslim etmeleri halinde kayıtlı hale getirileceklerdir. e-Devlet Kapısı üzerinden kayıt yaptıran öğrencilerimizin Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına evrak teslim etmelerine gerek yoktur.

  • Ön lisans diploması aslı ve fotokopisi (Mezuniyet hakkı elde eden ön lisans öğrencilerinin bu durumlarını gösterir belge) veya e-Devlet çıktısı.
  • Lise diploması aslı, fotokopisi veya e-Devlet çıktısı.
  • Nüfus cüzdanı aslı, fotokopisi veya e-Devlet çıktısı.

 

Not: DGS ile Üniversitemize yerleştirilip İngilizce yeterliğini belgeleyen ve lisans programlarına kabul edilen öğrencilerin, ön lisans programlarında yer alan derslerden ortak olan derslerin sayımı (intibak) işlemleri için ilgili Bölüm Başkanlıklarına dilekçe ile başvuru yapmaları gerekmektedir.

 

ODTÜ’de eğitim öğretim dili İngilizcedir. Bu nedenle tüm öğrencilerin İngilizce yeterliklerini belgelemesi zorunludur. Üniversitemize Dikey Geçiş Sınavı ile kayıt olan öğrenciler için;

 

İngilizce Yeterlik Sınavı (03 Ekim 2023 Saat:10:00)

Dikey Geçiş Sınavı ile kayıt yaptıran öğrencilerden İngilizce Yeterlik Sınavına girmek isteyenler aşağıdaki hususları yerine getirmelidirler;

  • İYS Sınav Kılavuzunu dikkatlice okumalısınız.
  • Sınav öncesi hazırlıkları önceden yapmış olmalısınız.
  • Sınav sabahı saat  09:30’da sınav binalarında bulunmalısınız.
  • Sınava gelirken yanınızda üzerinde fotoğrafınız bulunan kimlik kartınızı getirmeyi unutmayınız. Aksi takdirde sınava giremezsiniz.
  • Sınav için yanınızda kurşun kalem ve silgi bulundurmanız gerekmektedir.
  • Sınav yüz yüze yapılacak olup sınavla ilgili detaylı bilgiye https://epe.metu.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir.

 

İngilizce Yeterlik sınavına katılmayıp ODTÜ tarafından kabul edilen İngilizce Yeterlik Sınavları eşdeğerlik tablosunda belirtilen sınavlardan (TOEFL, IELTS, PTE) geçerli skoru sunarak lisans programlarına kayıt hakkı kazanan öğrencilerin Akademik Takvimde belirtilen Etkileşimli Kayıt Tarihlerinde kayıt işlemlerini yapmaları gerekmektedir.

ODTÜ Tarafından Kabul Edilen İngilizce Yeterlik Sınavları Eşdeğerlik Tablosuna https://oidb.metu.edu.tr/tr/odtu-tarafindan-kabul-edilen-ingilizce-yeterlilik-sinavlari-es-degerlik-tablosu adresinden ulaşılabilir.

 

Temel İngilizce Bölümü Çevrim İçi Seviye Belirleme Sınavı (04 Ekim 2023)

Dikey Geçiş Sınavı ile kayıt yaptıracak tüm öğrencilerin, Temel İngilizce Bölümü Çevrim İçi Seviye Belirleme Sınavına katılması mecburidir.

 

Yurt Başvuruları

ODTÜ kampüsünde yer alan yurtlardan faydalanmak isteyen öğrenciler başvuru için ODTÜ Yurtlar Müdürlüğü’nün http://yurtlar.metu.edu.tr/  web adresinden detaylı bilgi edinebilirler.

 

Burs ve Yardım Başvurusu

ODTÜ Burs ve Yardım Komitesinin organizasyonunda dağıtılan burslardan yararlanmak isteyen öğrenciler https://oidb.metu.edu.tr/tr/burs-ve-yardim-basvurulari web adresinde yer alan bilgileri inceleyerek Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Burs Ofisine başvurularını yapabilirler.

 

Öğrenci Kimlik Kartları

Yukarıda belirtilen işlemleri tamamlayan öğrencilerimizin http://oidb.metu.edu.tr/tr/ogrenci-kimlik-kartlari web adresinde yer alan açıklamaları okuduktan sonra https://cardinfo.metu.edu.tr programı üzerinden kimlik başvurusu yapmaları gerekmektedir.


Printer Friendly, PDF & Email
Son Güncelleme:
18/09/2023 - 13:35