Sevgili Öğrencilerimiz;

İçinde bulunduğumuz COVID-19 pandemisi nedeniyle, sadece 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Güz Döneminde uygulanmak üzere, aşağıda belirtilen işlemler için Üniversitemiz yönetmeliklerine bazı esneklikler getirilmesine karar verilmiş ve bu işlemlerin süreleri uzatılmıştır. Bu düzenlemelere göre:

  • Tüm öğrencilerimiz için; en geç ilgili yarıyılın ders ekleme bırakma süresi bitimine kadar yapılması beklenen, ancak bu süre içinde yapılamayan Kayıt Dondurma talepleri ve
  • Lisansüstü tez aşamasında olan öğrencilerimiz için; YÖK tarafından tanınan ek süre hakkından faydalanmak üzere yapılan Ek Süre talepleri

için süre Akademik Takvimde Güz dönemi için derslerin kesilme tarihi olan 15 Ocak 2021 tarihine kadar uzatılmıştır. Öğrencilerimizin Kayıt Dondurma ve Ek Süre talepleri için yapılması gereken işlemler şöyledir:

(a) Öğrenci, danışmanını CC’leyerek talebini Bölüm Başkanlığına e-posta ile iletir (bahsedilen e-posta, @metu.edu.tr uzantılı e-posta adresinden gönderilmelidir)

(b) Danışman “Reply All” seçeneği ile talebi uygun görüp görmediğini belirtir

(c) Bölüm Başkanlığı, talebi ve sürecin uygunluğunu değerlendirerek talebi ilgili Dekanlığa/Enstitü Müdürlüğüne iletir

(d) Fakülte/Enstitü Yönetim Kurulları, öğrencilerimizin Kayıt Dondurma ve Ek Süre taleplerinin uygunluğunu değerlendirerek alınan kararları ÖİDB’ye iletir.

  • Lisans öğrencilerimiz için; bir yarıyıl içinde dersten çekilme izni verilen ders sayısı bir ders arttırılmıştır. Buna göre, içinde bulunduğumuz Güz döneminde toplam 2 ders için kullanılabilecek Dersten Çekilme taleplerinin aşağıda belirtilen takvime uygun şekilde yapılması gerekmektedir. Bu takvimde herhangi bir değişiklik yapılmayacaktır:

 

Dersten çekilme başvuruları (öğrenciler için)

 14-18 Ocak 2021 (23.59’a kadar)

Danışman Onayları

 15-19 Ocak 2021 (23.59’a kadar)

 

Dersten Çekilme işlemine ilişkin ayrıntılı bilgi ve yönlendirmeler http://oidb.metu.edu.tr/dersten-cekilme bağlantısında verilmektedir.

 

Tüm öğrencilerimize sağlıklı günler ve başarılar dileriz.

Sevgilerimizle.

Rektörlük


Printer Friendly, PDF & Email
Son Güncelleme:
08/01/2021 - 13:18