Sevgili Öğrencilerimiz;

Bilindiği gibi Üniversitemizde Koronavirüse karşı alınmakta olan önlemlerle ilgili çalışmalar, Yükseköğretim Kurulu (YÖK), T.C. Sağlık Bakanlığı’nın öneri ve yönlendirmeleri devamlı olarak takip edilerek, bu kurumlarla sürekli etkileşim kurularak düzenlenmekte ve güncellenmektedir.

YÖK tarafından yapılan açıklamalar dahilinde, Üniversitemizde 2019-2020 Akademik Yılı Bahar Dönemi için uzaktan eğitim süreci 23 Mart 2020 Pazartesi tarihinden itibaren başlamıştır. Bu dönemin süresi, ülkemizdeki Koronavirüs salgınının seyri ve güncel gelişmeler temelinde belirlenebileceği için henüz bir netlik kazanmamakla birlikte; YÖK tarafından yapılan son açıklamalara göre içinde bulunduğumuz Bahar Döneminin uzaktan eğitim yoluyla tamamlanacağı belirtilmiştir. Üniversitemizin eğitim-öğretim kalitesinden ödün vermeden ve tüm ayrıntı ve sistemleri bir arada değerlendirerek bu süreci yürütecek şekilde çalışmalarımıza titizlikle devam etmekteyiz.

Uzaktan eğitim sürecine geçilmiş olması nedeniyle, kaçınılmaz olarak Akademik Takvimde mevcut olan bazı tarihleri ve ilgili süreçleri aynen yürütebilmemiz mümkün görünmemektedir. Bu bağlamda Akademik Takvim aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

 

Saygılarımızla.

 

MEVCUT AKADEMİK TAKVİM

 

İLGİLİ DÜZENLEMELER

6 - 12 NİSAN 2020

Dersten çekilme (öğrenci işlemleri)

Değişmemiştir (1)

6 - 13 NİSAN 2020

Dersten çekilme (danışman onayları)

Değişmemiştir (1)

8 NİSAN 2020

YDYO İngilizce Yeterlik Sınavı 

Duyurusu yapılarak ertelenmiştir.

24 NİSAN 2020

2020 – 2021 / Sonbahar yarıyılında açılacak derslerin Bölüm/Enstitü Anabilim Dalı Başkanlıkları tarafından Öğrenci İşleri Bilgi Sistemine girişlerinin yapılması ve ayrıntılı bilgilerin ÖİDB´ye iletilmesi için son gün

29 Mayıs 2020

27 NİSAN - 1 HAZİRAN 2020

Sonbahar yarıyılına yönelik Lisansüstü Başvuruları

27 Nisan - 31 Ağustos 2020

1 - 31 MAYIS 2020

Doktora Yeterlik Sınavları

Değişmeden yapılabilme imkanı vardır (2)

2 - 3 MAYIS 2020

IS 100 Muafiyet Sınavı

14 - 15 Eylül 2020

8 MAYIS 2020

Derslerin kesilmesi; lisans ve lisansüstü programlar (teze ilişkin dersler ve uzmanlık alan dersleri hariç)

05 Haziran 2020 tarihine kadar uzatılabilecektir (3)

9 - 22 MAYIS 2020

Yarıyıl sonu sınavları (Önlisans, lisans ve lisansüstü programlar)

06-26 Haziran 2020 (3)

10 MAYIS 2020

Meslek Yüksekokulu programlarında derslerin kesilmesi

07 Haziran 2020 tarihine kadar uzatılabilecektir (3)

22 MAYIS 2020

Temel İngilizce Bölümünde derslerin kesilmesi

05 Haziran 2020 tarihine kadar uzatılabilecektir

2 HAZİRAN 2020

Yarıyıl sonu notlarının verilmesi için son gün (Program saat 24:00 itibariyle kapatılacaktır.)

07 Temmuz 2020 (3)

2 HAZİRAN 2020

YDYO İngilizce Yeterlik Sınavı 

Gelişmelere göre bilgilendirme yapılacaktır

3 HAZİRAN 2020

Yarıyıl sonu notlarının ilan edilmesi

08 Temmuz 2020

3 - 10 HAZİRAN 2020

Öğretim elemanları için İlkbahar yarıyılına ait maddi hata not girişleri (Program saat 24:00 itibariyle kapatılacaktır.)

08-14 Temmuz 2020

3 - 10 HAZİRAN 2020

İlkbahar yarıyılına ait Incomplete (I) not girişleri (Program saat 24:00 itibariyle kapatılacaktır.)

Daha sonra bilgi verilecektir (4)

3 - 11 HAZİRAN 2020

İlkbahar yarıyılına ait maddi hata notlarının Bölüm Başkanlıkları tarafından onaylanması (Program saat 24:00 itibariyle kapatılacaktır.)

08-16 Temmuz 2020

3 - 19 HAZİRAN 2020

İlkbahar yarıyılında mezuniyet döneminde olan öğrenciler için bütünleme başvuruları

08-24 Temmuz 2020 (5)

8-9 HAZİRAN 2020

Yaz Okulu etkileşimli kayıtları ve danışman onayları (Önlisans, lisans ve lisansüstü programlar)

Daha sonra bilgi verilecektir (6)

8 HAZİRAN 2020

Lisansüstü başvuruların Enstitü Müdürlükleri tarafından Enstitü Anabilim Dalı Başkanlıklarına iletilmesi

3 Eylül 2020

19 HAZİRAN 2020

Lisansüstü kabul sonuçlarının Enstitü Anabilim Dalı Başkanlıkları tarafından Enstitü Müdürlüklerine iletilmesi

15 Eylül 2020

24 HAZİRAN 2020

Lisansüstü kabul sonuçlarının ilgili Enstitü Müdürlükleri tarafından duyurulması ve ÖİDB´ye iletilmesi

16 Eylül 2020

1-3 TEMMUZ 2020

Lisansüstü Evrak Teslimi ve Ön Kayıt

17-19 Eylül 2020

 

(1) Dersten Çekilme

Mevcut dersten çekilme işlem tarihi geçerliliğini koruyacaktır. Bununla birlikte, uzaktan eğitim sürecindeki yeni uygulamalar nedeniyle de öğrencilerin dersten çekilme talebi olabileceği değerlendirilmektedir. Bu nedenle; salgın sonrasında planlanabilecek olan “Bahar Dönemi için Yoğunlaştırılmış Yaz Ayları Akademik Takvimi”nin başlangıcında da dersten çekilme işlemi için tarih verilecektir.

 

(2) Doktora Yeterlik Sınavları (DYS)

YÖK tarafından belirtilen ve enstitülere iletilen kriterlerin sağlanması durumunda Mayıs ayında yapılabilecektir. Bu kriterlerin sağlanamaması durumunda, DYS süreçleri ertelenebilecektir. Bu sınavların ertelenme tarihi ülkemizdeki Koronavirüs salgınının durumu ve güncel gelişmeler temelinde belirlenebileceği için henüz bir netlik kazanamamıştır.

 

(3) Derslerin Kesilmesi ve Yarıyıl Sonu (Final) Sınavları

Uzaktan eğitime geçilme kararının, eğitime ara verilmesi kararından bir hafta sonra alınmasından dolayı ve 23 Mart tarihinde başlamış olan uzaktan öğretim sürecinin ilk haftalarının birçok hocamız için derslerini yeni sisteme uygun şekilde planlama ve bu planları hayata geçirme haftaları olarak değerlendirilebileceği konusunda geri dönüşler aldığımız için, mevcut Akademik Takvimdeki derslerin kesilmesi tarihinin öğretim elemanının ihtiyacına göre esnetilebilmesi hedeflenmiştir. Bu planlanma temelinde, yarıyıl sonu (Final) sınavları önceden belirlenen tarihten bir ay sonra başlatılacak ve ilgili süreçler (notların verilmesi, notların ilanı vb.) bu şekilde işletilecektir. Ayrıca, uzaktan eğitim uygulamaları nedeniyle sistemde bir yüklenme olmasını önleyebilmek için final sınavları dönemi normal süresinden bir hafta daha uzun tutulacaktır. Bu şekilde, Üniversitemizde uzaktan öğretim yoluyla tamamlanmış olan tüm derslerin not verme işlemleri aynı zaman diliminde yapılacaktır.

 

(4) Incomplete (I) Notları

Ders içeriğindeki uygulamaların uzaktan öğretim imkanlarıyla tamamlanması hiçbir şekilde mümkün olmayan derslerimiz için FYK/EYK kararları ile uzun “I” notu verilebilecektir. Henüz süresi belirsizliğini koruyan Koronavirüs salgını sonrasında yoğunlaştırılmış bir akademik takvim önerilmesi, önerilecek olan ilgili “Bahar Dönemi için Yoğunlaştırılmış Yaz Ayları Akademik Takvimi” kapsamında derslerin ve not verme işlemlerinin tamamlanması planlanmaktadır. Özellikle belirtmek isteriz ki, söz konusu takvimin başlangıç tarihi, süresi ve yoğunluğu Koronavirüs salgınının seyrine göre şekil alacağı için bu konularda mevcut durumda herhangi bir öngörüde bulunabilmemiz mümkün değildir.

 

(5) Bütünleme Sınavları

İlkbahar yarıyılında mezuniyet döneminde olan ve yönerge kapsamında bütünleme sınavı hakkı olan öğrenciler için bütünleme başvuruları öğrenciler tarafından online olarak yapılabilmekte ve bölüm başkanlıkları başvuru yapan öğrencileri online olarak görüntüleyebilmektedir. Sınavlarla ilgili süreçler Bölüm Başkanlıkları tarafından yürütülecektir.

 

(6) Yaz Okulu

Üniversitemizde yürütülmekte olan Yaz Okulu Dönemi’nin yapılıp yapılamayacağı; yapılması durumunda hangi şartlarda yapılabileceği salgının seyri ile bağlantılı konular olması nedeniyle henüz bir netlik kazanamamıştır.


Printer Friendly, PDF & Email
Son Güncelleme:
04/05/2020 - 15:44