2019-2020 Bahar Dönemi SSS sayfamız konu ile ilgili sorular temelinde belirli aralıklarla güncellenecektir.

Lütfen konu ile ilgili sorularınızı iletmeden önce buraya tıklayarak bağlantıda yer alan uygulama detaylarını dikkatli bir şekilde incelediğinizden emin olunuz.

Teşekkür ederiz.

 

Son Güncelleme Tarihi: 13 TEMMUZ 2020

 

 1. 2019-2020 Bahar Döneminde kayıtlı olduğum kredili derslerin “Geçti/Kaldı” notuna dönüştürülebilmesi işlemini ne zaman yapabilirim?

Öğrencilerimiz Geçti/Kaldı not tercihlerini aldıkları derslerdeki başarı durumlarını değerlendirerek akademik takvimde belirtilen 13 - 17 TEMMUZ 2020 veya 06 - 09 AĞUSTOS 2020 zaman aralıklarından kendi tercih ettikleri herhangi birinde yapabilirler.

 

Hangi durumdaki öğrencimizin hangi zaman aralığında tercih yapması gerektiği ile ilgili herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.  Ancak, yapılan tercih sonrasında not değerlendirmesine yönelik hiçbir işlem/değişiklik/tercih yapılamayacaktır.

 

“Geçti/Kaldı” tercihinin sistem üzerinden nasıl yapılacağı ile ilgili duyuruya buradan ulaşabilirsiniz.

 

 1. Belirtilen süreler dışında “Geçti/Kaldı” tercihi yapabilir miyim?

Belirtilen süreler dışında not değerlendirmesine yönelik hiçbir işlem/değişiklik/tercih yapılamayacaktır.

 

 1. Not değerlendirme (Harf Notu veya “Geçti/Kaldı” Notu) tercihime nasıl karar vermeliyim?

Öğrencilerimiz, tercih yapmadan önce kayıtlı oldukları derslerin harf notlarını, Dönem Not Ortalamalarını (GPA), Genel Not Ortalamalarını (Cum. GPA) ve Başarı Durumlarını (Standing) sistemden görebileceklerdir. Notlandırma tercihlerini yapmadan önce akademik durumlarını değerlendirerek seçim yapmaları gereken öğrencilerimizin bu tercihleri kendi sorumluluklarındadır.

 

 1. 2019-2020 Bahar Döneminde kayıtlı olduğum hangi dersleri “Geçti/Kaldı” notuna çevirebilirim?

Notların “Geçti/Kaldı” notu olarak değiştirilmesi tercihi 2019-2020 Bahar Dönemi’nde kayıtlı olunan sadece kredili dersler için geçerlidir. “Geçti/Kaldı” tercihi yapılması koşulunda “Geçti/Kaldı” değerlendirmesi mevcut dönemde kayıtlı olunan tüm kredili dersler için geçerli olacaktır.

 

 1. Kayıtlı olduğum tüm kredili dersler için “Geçti/Kaldı” tercihi yaparsam ne olacak? Dönem ortalamam sıfır mı olacak? Bu durumda Başarı Durumum (Standing) ne olacak?

Bu durumda, alınan kredili derslerin harf notları transkriptlere işlenmeyecek, 2019-2020 Bahar Dönemi için Dönem Not Ortalaması (GPA) ve Genel Not Ortalaması (Cum. GPA) hesaplanmayacaktır. Tüm kredili derslerin notları kayıtlara “Geçti/Kaldı” olarak yansıtılacaktır. 2019-2020 Bahar Dönemi için yeni bir Başarı Durumu (Standing) değerlendirmesi yapılmayacak, öğrencilerin en son akademik dönemlerindeki Genel Not Ortalamaları (Cum. GPA) ve Başarı Durumları (Standing) devam edecektir.

 

 1. En son akademik dönemimde Genel Not Ortalamam (Cum. GPA) ilk kez 2.00’nin altına düştü. Bu dönem “Geçti/Kaldı” tercihi yaparsam Başarı Durumum (Standing) “Probation” mı olacak?

2019-2020 Bahar Dönemi’nde “Geçti/Kaldı” tercihi yapan öğrencilerimize yönelik yeni bir Başarı Durumu (Standing) değerlendirmesi yapılmayacağı için sözü edilen durumda Genel Not Ortalaması (Cum. GPA) ikinci kez 2.00 altına düşmemiş olarak değerlendirilecek ve bu durumdaki öğrencilerimizin Başarı Durumu (Standing) “Probation” olmayacaktır.

 

 1. En son akademik dönemimde Genel Not Ortalamam (Cum. GPA) ilk kez 2.00’nin altına düştü. Bu dönem notlarımın Harf Notu olarak kalmasını tercih edersem Başarı Durumum (Standing) ne olacak?

2019-2020 Bahar Dönemi’nde tercihini harf notlarının kalması şeklinde kullanan öğrencilerimiz için Dönem Not Ortalaması (GPA) ve Genel Not Ortalaması (Cum. GPA) hesaplanacak ve Başarı Durumu (Standing) değerlendirmesi yapılacaktır. Bu nedenle 2019-2020 Bahar Dönemi’nde Genel Not Ortalamasının (Cum. GPA) ikinci kez 2.00’nin altına düşmesi durumunda, öğrencilerimizin Başarı Durumu (Standing) “Probation” olacaktır.

 

 1. Bu dönem, daha önceki bir dönemde almış olduğum dersi tekrar alıyorum (veya daha önceki dönemlerde aldığım bir dersin yerine sayılmak üzere ders alıyorum) “Geçti/Kaldı” tercihi yapabilir miyim? “Geçti/Kaldı” notunu tercih etmem durumunda, yerine ders saydırdığım (replace) dersin daha önceden ortalamamda yer alan notu ortalamama dahil edilmeye devam edecek mi?

Daha önceki bir dönemde alınmış olup, 2019-2020 Bahar Döneminde tekrarlanan (veya daha önceki dönemlerde alınan bir ders yerine sayılmak üzere alınan) derslerde, “Geçti/Kaldı” tercihinin kullanılması durumunda, ilgili dersin 2019-2020 Bahar Dönemindeki değerlendirmesi “Geçti/Kaldı” olarak yapılacaktır. Bu durumda, tekrarlanan veya yerine sayılan ders transkriptte ilgili döneminde “*” işareti ile belirtilecektir. “Geçti/Kaldı” tercihi sonrasında Genel Not Ortalaması (Cum. GPA) hesaplanmayacağı için, ilgili dersin önceki dönemde alınmış olan harf notunun çıkmış hali ile belirlenen Genel Not Ortalaması transkriptte bilgi notu olarak yer alacaktır.

 

Bu durumda olup mezuniyet aşamasında olan ve “Geçti/Kaldı” tercihini kullanan öğrenciler, mezuniyet Genel Not Ortalaması (Cum. GPA) olarak transkriptlerinde belirten bu bilgi notu ile mezun olacaklardır.

 

Bu durumda olup eğitimine devam eden ve “Geçti/Kaldı” tercihini kullanan öğrencilerin ise, tercih süresinden itibaren bir sonraki dönemin harf notlarının açıklanmasına kadar transkriptlerinde belirtilen bu bilgi notu yer alacaktır.

 

 1. “Geçti/Kaldı” notları mezuniyet ve AKTS kredileri toplamına katılacak mı?

“Geçti” notu alınan dersler başarılı kabul edilecek ve bu derslerin kredisi mezuniyet için toplanması gereken kredi ve AKTS kredisi toplamından düşülecektir.

 

 1. “Geçti/Kaldı” notu olan dersimi/derslerimi bir sonraki dönem tekrarlayabilir miyim, tekrarlarsam hangi not geçerli olur?

İlerleyen dönemlerde, 2019-2020 Bahar döneminde “Geçti/Kaldı” notu alınan bir dersin (veya yönetmelikler çerçevesinde bu dersin yerine sayılmak üzere alınacak olan bir dersin) başarısızlık nedeniyle veya not yükseltmek amacıyla tekrarlanması mümkündür.  Bu durumda, dersten harf notu alınırsa alınacak harf notu ilerleyen dönemlerdeki Dönem Not Ortalaması (GPA) ve Genel Not Ortalaması (Cum. GPA) hesaplamasına dahil edilecektir.

 

 1. Mezuniyet Dönemi’ndeyim, “Geçti/Kaldı” tercihi yaparak mezun olabilir miyim?

Mezuniyet durumundaki Ön Lisans ve Lisans programı öğrencilerinin 2019-2020 Bahar Dönemi ders değerlendirme tercihlerini “Geçti/Kaldı” olarak kullanabilmeleri için 2019-2020 Güz Dönemi Genel Not Ortalamalarının (Cum. GPA) en az 2.00 olması gerekmektedir.

 

 1. Bütünleme sınavına gireceğim dersin notunu “Geçti/Kaldı” olarak tercih edebilir miyim?

a. 2019-2020 Bahar Dönemi’nde almadığım ve daha önceki akademik dönemlerde harf notu aldığım bir dersten bütünleme sınavına gireceğim.

Bütünleme sınavına girilecek olan ilgili dersin notu da harf notu olarak değerlendirilecek ve “Geçti/Kaldı” tercihi yapılamayacaktır.

 

b. 2019-2020 Bahar Dönemi’nde herhangi bir dersin yerine almadığım bir dersten bütünleme sınavına gireceğim.

 

i. 2019-2020 Bahar Dönemi notlandırmamı “Geçti/Kaldı” olarak tercih ettim ve bu dönemde aldığım bir dersten bütünleme sınavına gireceğim.

Bütünleme sınavına girilecek olan ilgili dersin notu da “Geçti/Kaldı” olarak değerlendirilecek ve harf notu tercihi yapılamayacaktır.

 

ii. 2019-2020 Bahar Dönemi notlandırmamın harf notu olarak kalmasını tercih ettim ve bu dönemde aldığım bir dersten bütünleme sınavına gireceğim.

Bütünleme sınavına girilecek olan ilgili dersin notu da harf notu olarak değerlendirilecek ve “Geçti/Kaldı” tercihi yapılamayacaktır.

 

c. Daha önceki akademik dönemlerde harf notu aldığım bir dersi 2019-2020 Bahar Dönemi’nde tekrarladım (veya daha önceki dönemlerde aldığım bir dersin yerine saydırarak aldım) ve bu dersten bütünleme sınavına gireceğim.

Bu durumda, öğrencimizin 2019-2020 Bahar Dönemi notlandırma tercihini nasıl yaptığı önem kazanmaktadır. Yapılan bu tercihe göre, bu maddenin b şıkkının i. ve ii. şıklarında verilen cevaplar geçerli olacaktır.

 

 1. Mezuniyet Dönemi’ndeyim, 2019-2020 Bahar Dönemi’nde notlarımın harf notu veya “Geçti/Kaldı” tercihini yaparken bütünleme sınavı ihtimalini değerlendirmeli miyim?

Bu durumdaki öğrencilerimiz, notlandırma tercihlerini yaparken 12 numaralı sorunun cevabını dikkate alarak değerlendirme yapmalılardır. Yapılan tercih öğrencinin kendi sorumluluğundadır.

 

 1. “Geçti/Kaldı” tercihi yaptığım bir ders ön koşul dersi ise nasıl değerlendirilecek?

Herhangi bir ön koşul dersinden “Geçti” notu alınması durumunda, ilgili dersin ön koşulu sağlanmış kabul edilecektir. “Kaldı” notu ise ön koşulu sağlamayacaktır.

 

 1. “Geçti/Kaldı” tercihi yaptığım takdirde Yatay Geçiş, Çift Ana Dal ve Yan Dal başvurusu yapabilir miyim?

Yatay Geçiş, Çift Ana Dal ve Yan Dal başvuru koşullarında herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. 2019-2020 Bahar Dönemi’nde alınan dersler için “Geçti/Kaldı”not tercihi yapıldığında, bu tercihi yapmış olmak başvuru yapmanıza engel değildir.

 

 1. Yatay geçiş ile bölüm değişikliği yaparsam “Geçti” notum intibakta sayılacak mı?

Üniversite içi intibaklarda “Geçti” notu alınan dersler, geçiş yapılan programda başarılı dersler olarak değerlendirilecektir.

 

 1. 2019-2020 Bahar Dönemi için “Geçti/Kaldı” notunu tercih ettim.  “Kaldı” notu aldığım dersler bir sonraki dönem nasıl değerlendirilecek?

Uygulama 2019-2020 Bahar Dönemi’ne mahsus olduğu için ilgili dersler daha sonraki dönemlerde tekrarlandığında harf notu ile değerlendirilecektir.

 

 1. 2019-2020 Bahar Dönemi için seçtiğim “Geçti/Kaldı” not tercihimi sonraki dönemlerde vazgeçerek tekrar harf notuna çevirebilir miyim?

Notlandırma tercihi yapıldıktan sonra herhangi bir işlem/değişiklik/tercih yapılamayacağı için; “Geçti/Kaldı” tercihinin kullanılması durumunda ilgili derslerin değerlendirmeleri hiçbir şekilde harf notuna çevrilemez. Öğrencilerimiz bu durumun farkında olarak seçimini yapmalıdır.

 

 1. Transkriptlerde 2019-2020 Bahar Dönemi için özel bir bilgi yer alacak mı? 

Tüm öğrencilerin transkriptlerinde 2019-2020 Bahar Dönemi’nin COVID-19 pandemisi dönemi olduğuna ilişkin bir ibare yer alacaktır.

 

 1. 2019-2020 Bahar Dönemi için “Geçti/Kaldı” notunu tercih ettiğimde not ortalamam hesaplanmayacaksa aldığım burslar kesilir mi?

2019-2020 Bahar Dönemi için “Geçti/Kaldı” tercihi yapılması durumunda, Başarı Durumu (Standing) değerlendirmesi yapılmayacağı için öğrencilerin en son akademik dönemlerindeki Başarı Durumları (Standing) devam edecektir. Bununla birlikte, öğrencilerimize sağlanmakta olan bursların devam durumlarına ilişkin kriterler ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından belirlenmektedir. Bursların devam kriterleri konusunda ayrıntılı bilgi almak için ilgili kurum ve kuruluşlar ile iletişime geçilmesi gerekmektedir.

 

 1. 2019-2020 Bahar Dönemi sonunda mezun olacağım, bu dönemki not değerlendirmem için “Geçti/Kaldı” tercihi yaparsam Bölüm/Fakülte/Üniversite sıralamasında dereceye girme durumum etkilenir mi?

2019-2020 Bahar Dönemi not değerlendirmesi için “Geçti/Kaldı” tercihi kullanan öğrenciler, Bölüm/Fakülte/Üniversite sıralaması belirlenirken değerlendirmeye dahil edilmeyeceklerdir.

 

Üniversite tarafından belirlenen dereceler bölüm birincisi, Fakülte birincisi ve Üniversite birincisi, ikincisi, üçüncüsüdür.

 

 1. 2019-2020 Bahar Dönemi’nde kayıtlı olduğum çoğu dersimin notunun ortalamama sayılmasını istiyorum, ama çeşitli nedenlerle başarısız olacağımı düşündüğüm ders(ler) var. Ne yapabilirim?

2019-2020 Bahar Dönemi’nde  kayıtlı olunan dersler için 07 Ağustos 2020 tarihine kadar ders sayısına bakılmaksızın dersi kayıtlardan düşürme (Drop) hakkı tanınmıştır (detaylar için bkz. https://oidb.metu.edu.tr/tr/duyuru/2019-2020-bahar-donemi-kayit-dondurma-ve-dersi-kayittan-dusurme). 2019-2020 Bahar Dönemi’nde yapacağınız “Geçti/Kaldı” veya harf notu ile devam etme tercihi tüm kredili dersleriniz için uygulanacağı için; tercih değerlendirmesi yapmadan önce ders(ler)i kayıttan düşürme opsiyonunu da dikkate alabilirsiniz.

 

 1. 2019-2020 Bahar Dönemi’nde kayıtlı olduğum derslerimin hepsinden başarısız olacağımı düşünüyorum. Ne yapabilirim?

2019-2020 Bahar Dönemi’nde kayıtlı olunan dersler için 07 Ağustos 2020 tarihine kadar süreye sayılmadan kayıt dondurma talebi hakkı tanınmıştır (detaylar için bkz. https://oidb.metu.edu.tr/tr/duyuru/2019-2020-bahar-donemi-kayit-dondurma-ve-dersi-kayittan-dusurme). Yapacağınız tercihte bu opsiyonu değerlendirmeniz de söz konusu olabilir.

 

 1. 2019-2020 Bahar Dönemi’nde Ana Dal programı ile birlikte Çift Ana Dal/Yan Dal programında kayıtlıyım. Her biri için ayrı not değerlendirme (Harf Notu veya “Geçti/Kaldı” Notu) tercihi yapabilir miyim?

2019-2020 Bahar Dönemi’nde Çift Ana Dal/Yan Dal programı ile Ana Dal programı arasında ortak alınmış ders varsa tek bir not uygulaması tercih edilmelidir.

 

2019-2020 Bahar Dönemi’nde Çift Ana Dal/Yan Dal programı ile Ana Dal programı arasında ortak alınmış ders yoksa  her program için ayrı not uygulaması tercih edilebilir.

 

 1. 2019-2020 Bahar Dönemi’nde özel öğrenci olarak aldığım bir dersin not değerlendirmesini “Geçti/Kaldı” olarak tercih ettiğimde daha sonra bu dersi saydırabilir miyim?

Üniversitemizde “Geçti” notu alınan dersler, programda başarılı dersler olarak değerlendirilecektir.

 

Ders sayımı işlemleri ilgili Bölüm, Yönetim ve Üniversite Kurulları tarafından değerlendirilecektir.

 

 1. 2019-2020 Bahar Dönemi’nde Erasmus/Exchange vb. öğrenci değişim programı kapsamında yurt dışında bir üniversitede öğrenim görüyorum. Döndüğümde ODTÜ’de derslerim nasıl değerlendirilir?

Öğrenim gördüğünüz üniversitede uygulanan not sistemine göre (varsa Geçti/Kaldı sistemi de dahil) bölümünüz Erasmus koordinatörlüğü tarafından programınıza başarılı olarak sayılan derslerin not karşılıkları devam eden mevcut uygulamadaki gibi programınıza kredisiz muaf (EX) olarak sayılır ve Başarı Durumunuz (Standing) “Satisfactory” olarak değerlendirilir.

 

 1. 2019-2020 Güz Dönemi’nde Erasmus/Exchange vb. öğrenci değişim programı kapsamında yurt dışında bir üniversitede öğrenim görüp derslerimi saydırdım. 2019-2020 Bahar Dönemi’nde “Geçti/Kaldı” notunu tercih edersem durumum nasıl değerlendirilir.

2019-2020 Güz Dönemi sonundaki Başarı Durumunuz (Standing) devam eder.

 

 1. 2019-2020 Bahar Dönemi’nde Erasmus/Exchange vb. öğrenci değişim programı kapsamında ODTÜ’de uluslararası öğrenci olarak öğrenim görüyorum. “Geçti/Kaldı” notunu tercih edebilir miyim?

“Geçti/Kaldı” notunu tercih etmeniz durumunda derslerin sayılması için kendi Üniversitenizle sayım kriterleri konusunda iletişime geçmeniz gerekmektedir.

 

 1. 2019-2020 Bahar Dönemi’nde Lisansüstü program öğrencisiyim ve tez aşamasındayım. “Geçti/Kaldı” notunu tercih edebilir miyim?

Tez aşamasında alınan kredili dersler genel not ortalamasına katılmadığı için NI (Not Included) olarak alınır. Bu nedenle tez aşamasındaki öğrenciler “Geçti/Kaldı” not tercihi yapamazlar.

 

 1. 2019-2020 Bahar Dönemi’nde Lisansüstü Bilimsel Hazırlık öğrencisiyim. Bu dönem "Geçti/Kaldı" tercih edersem esas programa sayılmak üzere NI statüsünde aldığım dersler nasıl görünecek?

2019-2020 Bahar Dönemi’nde Lisansüstü Bilimsel Hazırlık öğrencileri “Geçti/Kaldı” not tercihi yaparsa hem Bilimsel Hazırlık dersleri hem de NI statüsünde alınan dersleri “Geçti/Kaldı” notuna dönüşür. NI statüsünde “Geçti” notu alınan dersler başarılı dersler olarak değerlendirilecektir. Bu derslerin ders sayımı işlemleri ilgili Bölümlerimiz ve Enstitü Yönetim Kurulları tarafından değerlendirilecektir.

 

 1. 2019-2020 Bahar Dönemi’nde "Geçti/Kaldı" tercihi yaparsam kredisiz derslerim de "Geçti” ve “Kaldı" notu olabilir mi?

"Geçti/Kaldı" tercihi sadece kredili dersler içindir; kredisiz derslerin notlandırmasında bir değişiklik olmayacaktır.

 

 1. Doktora Yeterlik Sınavını koşullu başarılı geçtim, almam gereken NI statüsündeki ders için "Geçti/Kaldı" tercihi yapabilir miyim?

DYS sonrası koşul dersi olarak alınan dersleri NI olarak alma ve en az BB notu ile geçme koşulu vardır. Bu nedenle bu durumdaki öğrenciler "Geçti/Kaldı" tercihi yapamaz.

 

 1. 2019-2020 Bahar Dönemi’nde, kayıtlı olduğum programda daha önce ODTÜ’de aldığım dersleri harf notlu olarak saydırdım. Bu dönem "Geçti/Kaldı" notunu tercih edersem notlu saydırmış olduğum dersler de “Geçti/Kaldı” notu olarak mı değişir?

Harf notlu olarak saydırılan dersler daha önceden alınmış olan dersler olduğundan dolayı bu dersler harf notlu olarak kalır, “Geçti/Kaldı” notu olarak değişmez. "Geçti/Kaldı" notunu tercih eden öğrenciler için bu derslerin harf notlarının Genel Not Ortalamasına (Cum. GPA) katılması işlemi kayıt yaptırılacak ve harf notlarının sayılacağı bir sonraki dönem sonuna yansıyacaktır.

 

 1. Lisansüstü programda 2019-2020 Bahar Dönemi ders aşamasında son dönemim; ancak, tez dersinden 2. kez U notu aldım. Eğer "Geçti/Kaldı" tercih edersem Başarı Durumumu (Standing) “Dismissed” olmaktan kurtarabilir miyim?

Hayır, Geçti/Kaldı tercihini sadece kredili dersler için yapabilirsiniz. Tez dersinden üst üste 2 kez ya da aralıklı olarak 3 kez U notu alan öğrencilerin başarısızlık nedeniyle Başarı Durumları (Standing) “Dismissed” olur.

 

 1. Lisansüstü programda 2019-2020 Bahar Dönemi ders aşamasında son dönemim; ancak, kredisiz seminer dersinden S notu alamadım. Eğer "Geçti/Kaldı" notunu tercih edersem Başarı Durumumu (Standing) “Dismissed” olmaktan kurtarabilir miyim?

Hayır, Geçti/Kaldı tercihini sadece kredili dersler için yapabilirsiniz. Kredisiz seminer dersinden, ders aşamasının son dönemine kadar S notu almayan öğrencilerin başarısızlık nedeniyle Başarı Durumu (Standing) “Dismissed” olur.

 

 1. IS100 dersi alıyorum. Dönem için "Geçti/Kaldı" notunu tercih edersem, bu dersimin notu da "Geçti/Kaldı" mı olacak?

Hayır, önceden S/U/P şeklinde notlandırılan kredisiz derslerin notlandırması aynen devam etmektedir. Sadece kredili dersler için "Geçti/Kaldı" not tercihi uygulanabilir.

 

 1. 2019-2020 Bahar Döneminde “Geçti/Kaldı” notunu tercih etmem durumunda Şeref/Yüksek Şeref belgesi alabilecek miyim?

“Geçti/Kaldı” notunun tercih edilmesi durumunda, Dönem Not Ortalaması (GPA) ve Genel Not Ortalaması (Cum. GPA) hesaplanmayacağı ve 2019-2020 Bahar Dönemi için yeni bir Başarı Durumu (Standing) değerlendirmesi yapılmayacağı için şeref/yüksek şeref belgesi alınamayacaktır.

 

 1. SUNY Uluslararası Ortak Program Öğrencisiyim, 2019-2020 Bahar Döneminde karşı üniversitede öğrenimime devam ediyorum. Karşı üniversite dönem notlarımı “Geçti/Kaldı” olarak verirse notlarım ODTÜ’de kabul edilir mi?

SUNY Programlarında alınan “Geçti/Kaldı” notları ODTÜ’de bu not sistemi uygulanabildiği için “Geçti/Kaldı” olarak kabul edilecektir.

 1. 2019-2020 Bahar Dönemi’nde uzaktan eğitim imkanlarıyla takip edemediğim dersimin Kayıttan Düşürme (Drop) işlemini ne zamana kadar yapabilirim?

2019-2020 Bahar Dönemi’nde Dersi Kayıttan Düşürme (Drop) talepleri 7 Ağustos 2020 tarihine kadar Bölüm Başkanlıklarına iletilebilir.

 

 1. 2019-2020 Bahar Dönemi için Süreye Sayılmadan Kayıt Dondurma işlemini ne zamana kadar yapabilirim?

2019-2020 Bahar Dönemi’nde Süreye Sayılmadan Kayıt Dondurma talepleri 7 Ağustos 2020 tarihine kadar Bölüm Başkanlıklarına iletilebilir.

 1. Lisansüstü programda ders aşamasının son Dönemi’ndeyim, “Geçti/Kaldı” tercihi yapabilir miyim?

Ders aşamasının son döneminde olan Lisansüstü Programı öğrencilerinin 2019-2020 Bahar Dönemi ders değerlendirme tercihlerini “Geçti/Kaldı” olarak kullanabilmeleri için 2019-2020 Güz Dönemi Genel Not Ortalamalarının (Cum. GPA) en az 3.00 olması gerekmektedir.

 

 1. Mezuniyet dönemindeyim, 2019-2020 Güz Dönemi sonunda Genel Not Ortalamam (Cum. GPA) 2.00’ın altında, 2019-2020 Bahar Dönemi için “Geçti/Kaldı” not sistemini tercih edebilir miyim?

2019-2020 Güz Dönemi sonunda Genel Not Ortalaması (Cum. GPA) 2.00’ın altında olan öğrenciler, 2019-2020 Bahar Dönemi için “Geçti/Kaldı” not sistemini tercih edemezler.


Printer Friendly, PDF & Email
Son Güncelleme:
13/07/2020 - 21:41