ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI


Kayıp Diplomalar için Yapılacak İşlemler

Kayıp diplomaların yerine ikinci nüsha diploma başvurusu yapılması gerekmektedir.

Başvuru için Gerekli Belgeler:

1. İkinci nüsha diploma başvuru formu ("Formlar" sayfasından indirebilirsiniz.).

2. Nüfus Cüzdanı (TC uyruklular için) / Pasaport (Yabancı Uyruklular için) fotokopisi

3. Diploma ücreti dekontu (diploma ücretine ve banka hesap numaralarına "Ödemeler" başlığından ulaşabilirsiniz.)

 

Belgelerin Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'nın ilgili birimine teslim edilmesi gerekmektedir.

 

Önemli Açıklamalar:

 

  • İlgili yönetmelik gereği, ikinci nüsha diploma bir defaya mahsus verilir. İkinci nüshanın kaybedilmesi durumunda üçüncüsü hazırlanmaz.
  • İkinci nüsha diploma üzerinde İKİNCİ NÜSHA ibaresi yer alır.
  • İkinci nüsha diploma aslına uygun olarak hazırlanır. Mezuniyet tarihindeki Ad Soyad, Bölüm Adı, Ünvan vb. bilgiler belirtilir.
  • İkinci nüsha diploma başvurudan 10 gün sonra verilir.
  • İkinci nüsha diploma diploma sahibinin kendisine veya vekalet vereceği kişiye verilir.