Lisansüstü programlara başvuru ve kabul süreçleri, ilgili Enstitü Müdürlükleri tarafından yürütülmektedir.