ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI


Transkript Almak için Yapılması Gerekenler

 

  • Kayıtlı öğrenciler transkript için ücret ödemez. Halihazırda üniversite öğrencisi olmayan kişilerin (ayrılma, mezun vb.) adet başına 5 TL (yurt dışına gönderim için 10 Dolar) transkript ücreti ödemesi gerekir. Mezun ve ilişiği kesilmiş olanlar transkriptleri için banka dekontlarını forma eklemelidir. Başvuru Formu çıktı halinde de Öğrenci İşleri'ne iletilebilir.

 

  • Yurt içi ve yurt dışına gönderilmesi istenen transkript ücretleri ve ilgili banka hesap numaraları, ÖİDB’nin web sitesinde "Ödemeler" başlığı altında belirtilmiştir. Yurt içine gönderilmesi istenen transkript ücretleri TL hesabına, yurt dışına gönderilmesi istenen transkript ücreti Dolar hesabına yatırılmalıdır. Havale ücreti öğrenciye aittir. 

 

  • Ödeme dekontunu, ÖİDB’nin web sitesinde Formlar sayfasındaki transkript başvuru formunda yer alan "Banka Dekontu Yükle" yerine yükleyiniz. Öğrenciliği devam etmeyenlerin dekontları başvuru formuna eklenmediği takdirde transkriptleri hazırlanmayacaktır!

 

  • Transkriptler posta adresine, ÖİDB tarafından postalanabilir veya kapalı zarf içinde elden alınarak öğrenci tarafından postalanabilir.

 

  • Transkriptler bir gün içinde ÖİDB'den alınabilir. Transkript, kişinin kendisi ya da kişinin imzalı dilekçesi ile yetki verdiği kişi tarafından alınabilir. Kişinin belirttiği adrese de normal posta ile postalanabilir.

 

  • Yurt dışındaki bir adrese Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından gönderilen transkriptler mevzuat gereği "PTT yolu ile" ve "normal posta" olarak gönderilmektedir. Zaman kısıtı bulunan kişilerin bu hususu dikkate almaları önerilir.

 

Transkript başvuru formu için lütfen Formlar sayfasını ziyaret ediniz.