Misyonumuz,

Hizmet ve süreçlerde etkinlik, süreklilik, verimlilik ve memnuniyet sağlamak, öğrencilere, akademik ve idari birimler ile dış paydaşlara doğru, yenilikçi, hızlı, mükemmel ve güncel bilgi sunmak, ODTÜ misyonunu destekleyen standartta hizmetlerimizle ulusal düzeyde öncü ve örnek "Öğrenci İşleri" statümüzü korumaktır.

Vizyonumuz,

Paydaşlarımıza uluslararası standartlarda hizmet vermektir.

Temel Değerlerimiz,

Evrensel etik değerleri temelinde hareket eden, aidiyet duygusu gelişmiş, yeniliklere açık, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip eden, iletişimi kuvvetli, ekip çalışmasına yatkın, tüm ilişkilerini insan haklarına saygı çerçevesinde yöneten, ön yargısız davranan, dürüst, şeffaf, eşitlikçi, kendini sürekli geliştiren, çalışkan, sorumlulukların yerine getirilmesinde ve karşılaşılan sorunların çözümünde bilgi, yetenek ve yetki sınırlarının farkında olan, ODTÜ’nün misyon, vizyon ve kültürüyle uyumlu bir tutum benimsemektir.


Printer Friendly, PDF & Email
Son Güncelleme:
02/11/2023 - 14:54