• Öğrenci numaraları, evrak teslimi, öğrenci kimlik kartı, öğrenci şifresi, akademik danışman, etkileşimli kayıt, danışman onayı, kayıt yenileme konuları “LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA YENİ KABUL EDİLEN ÖĞRENCİ KAYITLARI” başlığı altında belirtilmiştir.
  • İkinci öğretim programlarında katkı payı/öğrenim ücreti ödemeleri “kredi” başına yapılır. Kredisiz dersler (Graduate Seminar, Term Project, Special/ Advanced Studies hariç) için (2) kredi üzerinden işlem yapılır.
  • Öğrenciler (programlara devam etmekte olan ve yeni kabul edilenler) dersi veren programın kredi başına belirlenen ücretini ilgili banka hesap numarasına öderler.
  • İkinci öğretim program öğrencileri, birinci öğretim programlarından NI (Not Included) statüde ders alabilir. Bu durumda ilgili ders için kayıtlı oldukları ikinci öğretim programına ait ücreti öderler.
  • Ödeme sırasında program adı mutlaka belirtilmeli ve dekonta yazdırılmalıdır.Bankadekontunun aslı ve bir fotokopisi öğrenci tarafından bölümdeki ilgili programın sekreteryasına teslim edilir. Program sekreteryası öğrencilerin dekontlarını (Banka hesap numarasını ve ödeme miktarını) kontrol eder.
  • Katkı payı/öğrenim ücreti iadesi için gerekçenin ilgili program koordinatörü tarafından uygun görülmesi gerekir. Konuya ilişkin bilgiler katkı payı ödemeleri başlığı altında belirtilmiştir.
  • Öğrenciler (programlara devam etmekte olan ve yeni kabul edilen) danışmanlarına giderek zorunlu ve seçmeli dersleri için tercih formlarını doldurarak danışmanlarına teslim ederler.

Printer Friendly, PDF & Email
Son Güncelleme:
14/06/2021 - 14:54