• Akademik Katalog hazırlama
 • Akademik Takvim hazırlama
 • Arşiv işlemleri
 • Askerlik işlemleri
 • Belge (öğrenci belgesi, transkript vb.) hazırlama, onaylama
 • Burs işlemleri
 • Danışmanlık, bilgilendirme
 • Değişim öğrencileri işlemleri
 • Denklik işlemleri
 • Ders değerlendirme anketleri işlemleri
 • Ders ve sınav programları hazırlama
 • Disiplin işlemleri
 • E-posta listeleri işletimi
 • Evrak (öğrenci, kurum içi, kurum dışı) işlemleri
 • Faaliyet Raporu hazırlama
 • İstatistik hazırlama
 • İzin (kayıt dondurma) işlemleri
 • Katkı payı, öğrenim ücreti işlemleri
 • Kayıtlar (ilk kayıt, kayıt yenileme, kayıt sildirme)
 • Kimlik kartlarının hazırlanması
 • Mezuniyet, Diploma, Diploma Eki işlemleri
 • Öğrenci İşleri Bilgi Sistemi (ÖİBS,METUSIS) işlemleri
 • Öğrenci statülerinin incelenmesi
 • Öğrenci Temsilcileri Konseyi seçimleri
 • Öğrenciler İçin Haber Bülteni, Kayıt Kılavuzu
 • Programlara başvuru (yatay geçiş, çift ana dal, yan dal, özel öğrenci, İngilizce Yeterlik) işlemleri
 • Satın alma işlemleri
 • Staj işlemleri
 • Uluslararası öğrenci işlemleri
 • Web sitesi işletimi

Printer Friendly, PDF & Email
Son Güncelleme:
09/01/2019 - 12:10